Poslední ostrovan. The last islander.

úplně jsi ve mě zdivočela..pro Tebe:

Všechny ty místa a jména a postavy nevyhledávám, přicházejí samy, jen je mám najednou v sobě, nechci být zajímavý, používat cizí slova, tohle je jen zápis toho, co se mi děje….čím si s Tebou v sobě procházím, je možné, aby jeden tak ovlivnil druhého ?

Poslední ostrovan.

Lubomír Tomik

nA korálovém atolu,
Blýskalo se a hřmělo,
Rozmarný konec všeho
čAs plynul,
Had se stočil,
číhAjící, zakřivený jako prostor,
Do posledního dechu,věrný,
nAdechla se a zadržela
Bázeň touhy touhou,touho!
viRus je jazyk ?
pustilA svou touhu z řetězu všechno se změnilo v 

ten 
okamžik,
vešla do útrob Si an Bhrú,
Její hlas se rozléhal
momentem zimního slunovratu,
Její hlas.
Sí an Bhrú …původně irsky
The last islander.

Lubomír Tomik

on a corAl atoll,
It flashed and tHundered,
A whimsical end to everything
time went,
the snAke curled up,
lurking, curveD like space,
to the lAst Breath, faithful,
she took a bReath and held bAck
fear of desire, desire, desire!
is virus a language?
he let go of his desire from the chain

the
moment,
entered the bowels of si an Bhrú,
heR voice echoed in 
the moment of the winter solstice,
her voice. 

Audio kniha…

…dnes nahrávání zvuků pro audio verzi sbírky ,,Veronica a jiné básně“…takhle budou v pozadí čtení…nebudu zvuky kupovat, když jsi je můžu nahrát a vytvořit sám , třeba –

Zvuk Kaitenu na souši
Kaiten – Wikipedia

nebo…/ při psaní tohoto článku Tě nemůžu pustit z hlavy…/

nebo k zvuk k verši ,,praskání žeber “ …vyčištěné, nastříhané a vložené do nahrávky budou úplně jiné, takové , aby se Ti líbily, tajná hrdinko mých básní.

A mezitím je někde Dívka v Bublině….

…a ta bublina je uprostřed Opavy a je vlastně všude, i v jezerech hlubokých…
…a tohle jsme teď MY, jsme , jen do té chvíle…
…než někdo jako jehlou propíchne citem mýdlový sen…
…a možná ne, bubliny se budou nakonec navzájem jako magnety vzdalovat od sebe…

…a třeba taky ne, protože co je nemožné, v tomhle světě, životě….posílám jehlu citu, by pronikla Tvou bublinou, byť má povrch zdánlivě ocelový…. viděl jsem něco jiného.

Děkuji D.O. za poskytnuté fotografie.

Karta na den číslo 500.

Crowleyho tarot – Velká arkána 

Velekněz. Teď.

Stále mne Crowleyho Tarot fascinuje.

Nejsem narozen ve znamení Býka ?

Nenapsal jsem dnes, v pětistý den publikování v kuse, že to ,, zní spíše jako Výzva „?

Nejsou důležití lidé v mém životě právě ty znamení o nichž se mluví ve výkladu?

Na všechny otázky je jen nevěřícné ,,ANO“.

Nejsi Lvice ? Jsi a čekám až zařveš a svět se zhroutí.

 
Výklad dle Crowleyho tarot – 05 – Velekněz (probud.se)

Tato karta je zasvěcena Býku, a ten je znamením, které je povoláno k tomu, aby spojovalo vnitřní struktury s vnějšími.
Velekněz je také průkopníkem. Přijímá zkoušky a výzvy, se kterými se musíme vypořádat, abychom mohli růst a dále se vyvíjet.
Každý začátek má moc rozšířit naše vědomí (lotos s pěti okvětními lístky za hlavou Velekněze). Aby však mohlo cokoli nového začít, je nutné, abychom se očistili od všeho starého (had stočený kolem lotosového květu). Devět posvátných trnů symbolizuje události, lidi, výzvy a příležitosti, které nám otevřely nové světy a přiměly nás změnit svoje touhy, představy o sobě samých i svůj životní styl, abychom se mohli stát více sami sebou.


Čtyři bytosti v rozích této karty symbolizují čtyři talenty, kterých můžeme využívat, kdykoli začínáme něco nového v rámci rodiny nebo organizace. První je znamení Býka, které má nadání realizoval své představy a dát jim konkrétní formu. V symbolice Východu je to slon, jenž nám na této kartě připomíná tentýž princip.


Představitelem druhého talentu je znamení Lva, symbol expanzivní a neomezené tvořivosti, která čeká na to, až bude využita. Třetí je znamení Vodnáře, znázorněné lidskou tváří, které zastupuje touhu lidstva po originalitě, jeho snahu přiblížit se budoucnosti a chtivost nových objevů. Čtvrtý talent v sobě nese znamení Štíra zobrazené jako hlava orla či ptáka fénixe. Zosobňuje věrnost a oddanost tomu, co milujeme a co pro nás má smysl.

Tyto čtyři talenty jsou symbolickým vyjádřením toho, že má-li cokoli nového vzniknout, je k tomu zapotřebí tvořivosti Lva, praktičnosti Býka, originality a vizionářství Vodnáře a zároveň vášně a odevzdání, jakého je schopen Štír.
Velekněz třímá v ruce žezlo na znamení toho, že pravé odhodlání je podmíněno jednotou mysli, srdce a činů (propojené kruhy na Veleknězově žezle). Jedině takové odhodlání nepoleví ve své síle, jestliže mysl, srdce i činy jsou v souladu a vystupují jako jeden celek. Ztroskotá odhodlání, kde jednota nenastala a kde se jedna (nebo více složek) nebyla ochotna účastnit na cestě k cíli.
Hudba je pro osoby, jejichž symbolem je Velekněz, zdrojem nové síly a regenerace. Hlavy slonů zobrazené na této kartě jsou symbolem rozvinutého nadání naslouchat a propojovat vzpomínky se slyšeným zvukem.
Stejně tak je pro vás důležitá duchovní práce na sobě samých.


V tomto roce nejvíce postoupí váš duchovní růst. Možná, že se budete zabývat meditací, seznamovat se s různými duchovními praktikami a hodně času budete věnovat snění.

Ze všeho nejvíce chci věnovat čas Tobě.

Den číslo 500.

Na obálce mé sbírky z roku 2018 herečka Veronica Lakeová,Veronica Lake – Wikipedia,pro mne tak trochu i Ty, právě dnes publikuji pětistý den v kuse a není vhodnější chvíle : od 25.května budu ve Studio Shaark pracovat na audio verzi sbírky. Čtení, zvukové efekty, doufám že i hosté. Po hrubém dokončení seznamu zvuků….nevěděl jsem, že někdy budu potřebovat zjistit, jak může znít zvuk ,,odhození švů kůže, dopad a plesknutí na zem“ a zvuk ,,chřestících pestrobarevných kousků které spočinou na hebkém koberci z nemluvňat “ …jak asi zní ,, příslib deště“ nebo…jak asi ,,Tvé zašeptání?“

Zní to spíše jako ,,Výzva“

Nic na tom není, jen sbírku načíst a doplnit zvuky k šedesáti básním, vše sloučit do jedné stopy, zároveň časově přesně ukotvené, aby se šlo v okamžiku dostat na kteroukoli báseň.

Věřit, že tam někde v dálce jsi.