Flared robes. Rozevláté hábity.

Sakra, stejně je to pro Tebe, je to silnější než já, nedokáži Ti neříct :

Flared robes.

Lubomír Tomik

Ishtar spoke from the other side:

"He is so hopelessly lost in You that even if he did
he won the stray competition and finished first, would get lost on the way to the box
and never,
he would never taste you again. "

Aphrodite did not whisper, Her lips were a skewed seismograph
on the scale of desire, ajar,
with held breath.

skewed
towards destruction

skewed
              away from me
and so wave,
wave towards the oasis,

                       my ragged toxin. 
Audio recorded now in the twilight , for You, asi už po milionté.
Photo by ENGY NAGUIB on Pexels.com
Rozevláté hábity.

Lubomír Tomik

Ištar pronesla z druhé strany :

,,Je v Tobě tak beznadějně ztracený, že i kdyby
v soutěži zatoulaných vyhrál a skončil první, cestou na bednu by zabloudil
a nikdy,
nikdy Tě už neochutnal."

Afrodita nešeptala, Její rty byly vychýlený seismograf 
na stupnici touhy, pootevřené,
se zadrženým dechem.

vychýlený 
směrem ke zkáze

vychýlený
              směrem ode mne
a tedy mávni,
mávni směrem k oáze,

                      můj rozevlátý toxine.

Are you sure you want to delete the selected items ? Opravdu chcete vybrané položky odstranit ?

Are you sure you want to delete the selected items?

Lubomír TomikIf I wanted to fall in love
She has to be just mine

And dance
Like angry

And dig runes with a spade
To my skin

And so I know
that no one else is.

It's not.

I know it.


Just YOU.

I must honor my muse,
 bow to Her,
make sacrifices on altar to Her
             and offerings. 
Západ slunce nad Chřiby, u nás.

Opravdu chcete vybrané položky odstranit ?

Lubomír Tomik


kdybych se chtěl zamilovat
musí být jen má

a aby tančila
jako vzteklá
         a šílená

a aby ryla runy rýčem 
do mých zad

a abych věděl
že nikdo jiný není.


svou Můzu musíš ctít,
klanět se Jí
přinášet na oltář oběti
           a obětiny.

A spooky wooden Jesus in a Hussite church in Uh.Brod, directly above the altar.

Trojměstí- Uherský Brod, Hradec nad Moravicí, Uherské Hradiště a mnich, nakonec stigmata.

Fotografie : D.arvulia O.katá , L.ichotivý T.restanec, protože jsi…a ještě víc.