Cheese robbers. Lupiči sýra.

Author of photography : Hawinprinto

Lupiči sýra.

Lubomír Tomik


Ráno všude voním Tebou.

proč ostatní 
a na irský čedar a sýr s lanýži
a s divočáky ohrnujícími nos
nad obědem z myšlenek 
a zuřivě se vrhli na mé holeně,
podrazí mi nohy stáhnou mne do prázdna do miliónů jiných věcí než Tebe,
jsi ve stínu hvězd jádrem všeho,

ve stínu hvězd jsi
a rozmarýn a hořký baldachýn nebo ticha perutýn
přinesla jsi mi bolest a já Ti za ni zapomněl poděkovat,

musím : -Děkuji –

milovat Tě je práce na plný úvazek,
hlas nad propastí bez ozvěny,
pokládám pořád dokola hlavu katovi na špalek a
 doufám že jednoho dne zaspí,
jednoho dne mine,
jednoho dne zavrávorá a spadne dozadu
pod náporem strašné váhy
klasického  obouručního zachmuřeného meče.

Lupiči  za sebou zanechali
rozkutálené bochníky sýra,
jako rozjásané chrámové vozy,  neřízené střely.
Author of photography : Anicka

Cheese robbers.

Lubomír Tomik

In the morning, I smell You everywhere on my body.

why others
and Irish cheddar and truffle cheese
and with wild boars covering their noses
over lunch of thoughts

and they threw themselves on my shins furiously,
my feet tripping me they pull me into space into millions of things other than You,
you are in the shadow of the stars the core of everything,
you are in the shadow of the stars
and rosemary and bitter canopy or silence lionfish

you brought me pain and I forgot to thank you for it,
I have to: -Thank you -

to love you is a full time job,
a voice over the abyss without an echo,
I keep putting the head of the executioner around on a log and
  I hope 
one day he sleeps
one day it passes,
one day he staggers and falls backwards
under the onslaught of terrible weight
classic executioner's two-handed grim sword.

The robbers left behind
rolled loaves of cheese,
like cheering temple of India cars, unguided missiles. 

Group. Skupinová.

Group.


Lubomír Tomik


The group hallucination took place
fox vaccination,
the cars suddenly had wheels instead
cheesecakes cheesecake cheesecake cakes  from Moravská Nová Ves

The group prayer took place
salt vaccination with pepper,
the cars suddenly had instead of rear-view mirrors
faces of drivers and on their necks
smiled mirrors from ancient India

The group love took place
vaccination of beautiful breasts of smiles and butts,
cars suddenly had hearts instead of engines
one of them was just going on
petrol steam of sheikh sons from Dubai in the elevator,

whether you don't care, whether you want to or not, or you don't care,
and if you stop me like that at any time, stop driving,
get out and please let
ignition keys,
otherwise the engine will not start again. 
Woman hitchhiker in the desert of Namibia, Africa. Car wreck burned as background.
Author of photography : bennymarty
Skupinová.


Lubomír Tomik


Skupinová halucinace proběhla
vakcinace lišek,
automobily měly najednou místo kol
tvarohové koláče koláče koláče z Moravské Nové Vsi

Skupinová modlitba proběhla
vakcinace solí pepřem,
automobily měly najednou místo zpětných zrcátek
tváře řidičů a na jejich krcích
usmívala se zrcadla z dávných Indií

Skupinová láska proběhla
vakcinace nádherných ňader úsměvů a zadků,
automobily měly najednou místo motorů srdce
jedno z nich už jelo jen na
benzínové páry šejkových synů z Dubaie ve výtahu,

ať se třeba nezajímáš , ať chceš nebo ne nebo je Ti to jedno
a když tak mne kdykoli zaraz, ukonči jízdu, 
vystup a nechej prosím,
klíče v zapalování,
jinak pak motor znovu nenaskočí.

You cannot escape The Beast, when you wear Her mark.

,,And this I learnt and this I know
You cannot escape the beast when you wear His mark “ …from the lyrics of the song.

lyrics Lain With The Wolf :

,,I have lain with the lamb
Sang his tender praise on long dark nights
Searched my drawn face long and hard
For a sign of his light
Shoulders to the wheel for the grist of faith
Is manna for the blind
Like a child of Cain without the providence of truth

Joy did come. It rose with the morning sun
Like cold guilty sweat across my brow
These are the first words that fell upon my lips

I have lain with the wolf
He seeks me out and demands my company
In the corner of a crowded room
With words of madness and water of fire

He whispers, when the demons come
Do you make peace with them or do you become one
of them? Do you?
If I give name to my furies, can you name them?
He preaches salvation in the loins of women
And the black sciences

When the shadow fell upon me
I knew I was running with the wolf
And it was his eyes I saw staring back
And this I learnt and this I know
You cannot escape the beast when you wear his mark."

"And I say to my people's masters: beware, beware of the
Thing that is coming, beware of the risen people, who shall
Take what we would not give.
Did ye think to conquer the people, or that law is stronger
Than life and than men's desire to be free?"
[―Padraig Pearse, "The Rebell"]

Bear garlic pesto from the market in the park at Matyášova brána, in Uherské Hradiště.

Pesto z medvědího česneku z trhu v parku u Matyášovy brány v Uherském Hradišti.
Městské opevnění tvořila vnitřní hradební zeď se 7 věžemi a 3 branami, z nichž se dochovala pouze brána, původně nazývaná Zadní, později Shořelá a ještě později byla nazvána podle krále Matyáše Korvína – Matyášova brána. Stojí nedaleko Masarykova náměstí v parku za komplexem jezuitských budov se zbytky někdejšího městského opevnění – vnitřní středověké hradby. Po požáru v roce 1609 musela být znovu obnovena.
Pesto je na fotografii.Matthias Gate in the background on the left, at the chin of a female bust.

The city fortifications consisted of an inner wall with 7 towers and 3 gates, of which only the gate has survived, originally called Zadní, later Burned and even later named after King Matthias Corvinus – Matthias Gate. It stands near Masaryk Square in the park behind a complex of Jesuit buildings with the remains of the former city fortifications – the inner medieval walls. After the fire in 1609, it had to be rebuilt.
Pesto is in the photo.Matyášova brána v pozadí na levé straně ,u brady ženské bysty.