Midas.

Tohle je článek číslo 3666 a nemůže být jinak než naše číslo a tedy jen pro Tebe, ať už to budeš číst a poslouchat či nikoli


Midas.
Lubomír Tomik

Jak to, že si ráno všechno pamatuješ,
když něžně upadáme do malé smrti každý den,

k čemu jsou kulisy,kamera a herecké výkony,
parnoramatické záběry ve vysokém ….kdyby jsi tady byla serval bych s Tebe šaty a 
zasypal Tě něžností,

Midas v linii zlata jako v téhle přímce bytí vedoucí k Tobě Tobě Tobě,
místo zlata se vše proměnilo v Tebe,
vše,
čeho jsem se myšlenkou jen dotknul.
Read and recorded in Staré Město, Today for You,now.
This is article number 3666 and it cannot be other than our number and therefore only for You, whether You read and listen to it or not


Midas.
Lubomír Tomik

How come You remember everything in the morning,
when we gently fall into little death every day,

what are the scenery, camera and acting performances for,
parnoramatic shots in high…. if You were here I'd rip your clothes off and
 filled you with tenderness,

Midas in the line of gold as in this line of being leading to You You,
instead of gold, everything has changed in You,
all,
what I just touched on the thought. 

Real, too real. Skutečné příliš skutečné.

Vladislav Müller – Wikipedie (wikipedia.org)
Artistic, too artistic.

Lubomír Tomik

I came from four miles,
I pounded on the door and no one opened it for me,
I felt like Vlado,
on a dark, cracked night banging on the gate.

But I still came from four miles
But I still came from four miles

- Open the door and I have money!!!!!! - Vlado shouted,
-I came from four miles!!!!-
Police got out of the car:
-What are you doing here, Mr. Muller, it's a cemetery !?!!!-

-But I ,
I came from four miles!!!! -

Skutečně se stalo slovenskému herci Vlado Mullerovi, příběh mi vyprávěl neuvěřitelný člověk, basketbalista, takový jako on by měli být všichni.Once upon a time, I read somewhere that a passenger who came from at least four miles had to have the door opened, it was an Irish or British affair ... it's been a long time, and now it suddenly came to me ... just You. 
Umělecké, příliš umělecké.

Lubomír Tomik

Přišel jsem ze čtyř mil,
mlátil jsem na dveře a nikdo mi neotevřel,
připadal jsem si jako Vlado,
za temnisté , třeskuté noci bouchající na bránu

Ale přece jsem přišel ze čtyř mil 
Ale přece jsem přišel ze čtyř mil 

–Otvorte otvorte ja preca mám peniaze- křičel Vlado!
-Přišel som zo čtyroch  míl-
Policisté vystoupili z auta:
-Čo tu robíte pán Muller,veď je to cintorín!?!!!!!!-

-Ale já ,
já jsem přišel ze čtyř mil!-


It really happened to the Slovak actor Vlado Muller, the story was told to me by an incredible person, a basketball player, such as he should all be. Kdysi dávno jsem kdesi četl, že pocestnému , který přišel minimálně ze vzdálenosti čtyř mil museli otevřít dveře ,byla to irská nebo britská záležitost...je to hodně dávno a teď se mi to najednou vynořilo...prostě Ty.