A romantic compound. Romantická sloučenina.


Romantická sloučenina.
Lubomír Tomik

Celý dům vylétnul do povětří,
pokusil jsem se získat romantickou sloučeninu,

některé sloučeniny jsou silné žíraviny,
 poškozují pokožku, oči, ústa, nos a jiné 
                                části těla nebo materiály, 

při práci s nimi, proto musíme dodržovat tyto pravidla:

1. Nezamilovat se
2. Nevidět Tě všude
3. Při potřísnění Tebou postižené místo omýváme proudem tekoucího vlažného času,

 omýváme srdce tak dlouho,
                      až zbydou tkáně visící na kousíčku,

nedoufat,
kdyby zbyly dveře ,
v troskách je zavřít za sebou,
nejde to,

sotva jsem opustil nezapomenutelná, také nepochopitelná místa,
spadla mi na hlavu kometa a rozmázla mne,
měla Tvou tvář.

Celý dům vylétnul do povětří,
zažíval jsem ztrátu času, 
desítky let.


 


A romantic compound.

Lubomír Tomik

The whole house blew up,
I tried to get a romantic compound,

some compounds are strong corrosives,
       they damage the skin, eyes, mouth, and others
                                           body parts or materials,

when working with them, therefore we must follow these rules:

1. Don't fall in love
2. Not seeing YOU everywhere
3. In case of splashing by You, wash the affected area with a stream of running lukewarm time,

 we wash the heart for so long
                   until there are tissues hanging on the piece,

don't hope
if there was a door left,
in ruins, close them behind,
it is not possible,

I have hardly left unforgettable, also incomprehensible places,
a comet fell on my head and smeared me,
she had your face.

The whole house blew up,
I experienced a waste of time,
decades. 

2 komentáře: „A romantic compound. Romantická sloučenina.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s