Song….

…může znamenat cokoli…třeba když jsem opouštěl poslední bazén v DARKově hrál a dobře jsem věděl, že to není náhoda, jako nic z toho všeho. Karta Crowleyho Tarotu TEĎ, po tom všem je stejná…jako… na začátku v DARKově, první den…nejsou žádné náhody.

Crowleyho tarot – Malá arkána – Devítka holí (probud.se)

Report on Whats App.

Report on Whats App.

Lubomír Tomik

Wrote to Her- Thank You for ... I want to tell You in the face.... that You -

The explosion changed him beyond recognition,
merciful rubble,
buried the crater ,

pieces
 of 
meat

  dreamed of You,
               in dandelions. 
Zpráva na Whats App.

Lubomír Tomik

Napsal jí - Děkuji Ti za ... Chci Ti říct do očí .... že Ty -

Výbuch ho změnil k nepoznání,
milosrdná suť,
zasypala kráter,

kousky
  
      masa

   snily o Tobě,
                v pampeliškách. 

Great laundry.

Great laundry.

Lubomír Tomik

I was collecting big laundry,
they were large pieces of human skin colored golden
dried by the warm breeze rattling the bones of magnificent old men

I was collecting big laundry
they were the sludge of the Venetian lagoons of cobbled streets butt down to the sea
pieces of handkerchiefs full of saliva of tears of semen of the nobles and court ladies

all of that
all of that

now i will have to iron. 


From the collection of poems ,,Bowel of the fancy fish “ /2017/

Hrob v písku. Grave in the sand.

Grave in the sand.
Lubomír Tomik

Have you ever seen a grave in the sand,
on the sea shore?

the tides like the pulse of the beating blood wash away the grains
until only the bones remain,

the mourning procession never took to the streets,
I died
no one noticed

and then the skeleton of memories the sea swallows up,
scars,
all those little deaths,

have you ever seen a sand castle?

You walk along the waves and the moat is wide,
the furrow left by the sea,
like you in me,

when you walked along the waves,
a light came on in the tower
and no one
did not want to go out,
no one wanted to attend
shooting a burning arrow,
safer way
safer way
bite the burning arrow in half. 
Hrob v písku.

Lubomír Tomik


viděla jsi někdy hrob v písku ,
na břehu moře ?

příliv a odliv jako tep hrnoucí krev odplavují zrnka 
až zůstanou jen kosti,

smuteční průvod nikdy nevyrazil do ulic,
zemřel jsem ,
nikdo se toho nevšimnul

a pak i kostry vzpomínek spolkne moře též,
jizvy,
všechny ty malé smrti,

viděla jsi někdy hrad z písku ?

jdeš podél vln a příkop je široký,
brázda, kterou nechalo moře po sobě, 
jako Ty ve mně,

když jsi šla podél vln,
ve věži se rozsvítilo světlo
a nikdo,
nechtěl zhasnout,
nikdo se nechtěl zúčastnit,
vystřelení hořícího šípu,
jistější způsob,
jistější způsob,
překousnout hořící šíp vejpůl.

Don’t touch me, you’re exciting me.

Don't touch me, you're exciting me.

Lubomír Tomik

do not touch me
do not touch me

you excite me
you excite me

do not touch my heart
do not touch my heart

you excite me
you excite me

one morning you will wake up
you are sailing on the surface of Styx

do not touch me
do not touch me

you excite me
you excite me, 

girl,
on the edge of sanity,

 Im on the edge of madness.