Procházím dnešní nahrávky…

…docela mne zamrazilo při poslechu, protože jedna z básní je….hodně osobní, TOHLE bylo opravdu pro Tebe :

Z paláce Tebe.
From Palace of You


Lubomír Tomik


Something is happening, inside people, inside us.

say to yourself, slowly and with emphasis:


 "My love is like the sky."Aloud,if you know what the word "Love" means.Maybe whisper it, in your shell.


Rinse, wash away the feeling

yesterday's are the windows of shop ,

you walk past them

every morning again and again,


if you know what the word "love" means,

throw a paving stone into them,


if you know what the word "love" means,

stand on the pieces of yesterday lying on the sidewalk,


dreams are made up of granite thoughts,

containing a substantial quantity of quartz,

similar to waves of pain and their predatory oscillation,


there is an influx of Poetry,

sweep everything


conch with a whispering girl-

even if you fall asleep alone,

I will always fall asleep with you,

with you.The power of my poetry comes from the Palace of You,

even though I haven't had a key from him in a long time,

we are captives of our shells,

don't whisper, at least scream. 
..v těchto prostorách…
…jsem pro Tebe, se souhlasem, četl několik básní z poslední doby, zvuky v pozadí jsou puštěné zajímavé dokumentární filmy běžící ve smyčce v muzeu, tvoří nečekanou kulisu, proto doporučuji poslech ve sluchátkách, slova jsou najednou… získají jiný rozměr.
Muzeum olomouckých tvarůžků – Wikipedie (wikipedia.org)

PS: Anglicky je text v článku pro mé přátele ve vzdálených zemích, VY víte.

Krása rozkoš vášeň. Beauty delight passion.

Krása rozkoš vášeň.

Lubomír Tomik

V záplavě posledního květnového slunce,
vzory písmen,
vzory slov,
množné číslo,
po němž zbyl jen stín.

MY

Právě teď už jen v barvách odstínů rozmáchlých tazích štětců
 a přece 

,,MY" 

už nic neznamená.

Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.

Na stud není čas 
noste orchideje
noste orchideje

netvářím se osiřele,
netvářím se osiřele,
jen mám místo srdce strašlivý kráter, 

opuštěný kráter, plný mazlavého bláta,
jediné, co mi po Tobě zůstalo.

Beauty delight passion.

Lubomír Tomik

In the flood of the last sun of May,
letter patterns,
word patterns
plural,
after which a shadow remained.

WE

Right now, only in the colors of the shades swept by the brush strokes, and yet "WE" means nothing.

Beauty delight passion. Beauty delight passion. Beauty delight passion.
Beauty delight passion. Beauty delight passion. Beauty delight passion.
Beauty delight passion. Beauty delight passion. Beauty delight passion.

There is no time to shame
wear orchids
wear orchids

I don't look orphaned
I don't look orphaned
I just have a terrible crater instead of a heart,

an abandoned crater, full of greasy mud,
the only thing, I have left after You. 

Krása rozkoš vášeň.

Lubomír Tomik

V záplavě posledního květnového slunce,
vzory písmen,
vzory slov,
množné číslo,
po němž zbyl jen stín.

MY

Právě teď už jen v barvách odstínů rozmáchlých tazích štětcem a přece ,,MY" už nic neznamená.

Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.

Na stud není čas 
noste orchideje
noste orchideje

netvářím se osiřele,
netvářím se osiřele,
jen mám místo srdce strašlivý kráter, 

opuštěný kráter, plný mazlavého bláta,
jediné, co mi po Tobě zůstalo.

Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.

Wolf lost… lost in…picture.

Wolf Lost In The Poem : Nepřipoutaný – CD | Bontonland.cz

V sobotu jsem od Jana Žambocha dostal jeho CD darem, rozbalil, poslechl , nádherné ilustrace od Dorky Čančíkové uvnitř chytře řešeného obalu jsem si chtěl dát tak, abych na ně viděl a…najednou jsem koukal na…

Díky Jane, Tvůj projekt je výborný, stejně osobní zážitek jako sobotní vystoupení!

Po cestě zpět z Malé Lesní Vernisáže.

Malá Zastávka u Čertových skal.

Název útvaru dlouhého 150 metrů a až 25 metrů vysokého je odvozen od lidových pověstí. Chytrý valašský hospodář zde kdysi vyhrál sázku s čertem. Ten měl za úkol přehradit údolí skalní stěnou, a to do ranního kuropění. Jenže neuspěl. Stěna tak zůstala nedokončená. Podle další legendy se zde často zjevoval kouzelník, který obdarovával chudé zlatem.

Čertovy skály (okres Vsetín) – Wikipedie (wikipedia.org)

Malá Lesní Vernisáž… ohlédnutí.

Touto cestou správně.

Vzhůru do rozesmátého rohu ringu, podruhé. Tedy dnes proběhla Malá lesní vernisáž. – Midian Poet

Pořadatel a jeden z vystavujících umělců Martin Hába zahájil zápas krátkým proslovem .

Do modrého rohu nastupuje -Jan Žamboch!-

Neuvěřitelnou náhodou se mi podařilo zachytit Jana na začátku zápasu, video plynule přejde v ukázku prací Moniky Hábové, do záběru poté nečekaně vstoupí zahraniční host, nic nebylo připraveno, vše dílem okamžiku, stále první kolo , utkání je vyrovnané, diváků pomalu přibývalo .

Hudební přestávka .

Druhé kolo je podobné, Jan svou hudbou a texty podporuje i práce Moniky Hábové , zde přímo autorka.

Velmi zdařilé, gratuluji .

Gong.

Nastává nepřízeň počasí, dešťová přeháňka, zápas však stále pokračuje.

Poté dostává prostor všudypřítomné Umění, zcela ovládá situaci v ringu.
Zapisují se Kroniky akce….
…a opouštějí Velmi Zdařilou Malou Lesní Vernisáž 2021 , ještě, že nejsme v profesionálním ringu, kde je 12 kol!!!

Příští reportáž, v roce 2022, bude o dalším klání boxerů, kteří teď sportují spolu a chystají se vstoupit do společného klubu.

Tak by měla vypadat sportovně-seznamovací reportáž o začátku dlouhé spolupráce několika rozdílných jedinců, díky za pozvání a uspořádání akce, Martine !

Do příštího ročníku přeji lepší počasí, ještě více vystavujících vynikajících umělců

a zapracovat na označení místa konání !

Budeme se těšit za rok !

Tedy dnes proběhla Malá lesní vernisáž.

Bylo to silné. Spousta obrazů, spousta setkání, spousta názorů, slov, přesně cílených , umístěných jako šipky do středů terčů, nezapomenutelné vystoupení Jana Žambocha, déšť, slunce, déšť, cesta…všechno to bylo jako rány v rozesmátém rohu ringu, jen jedno slovo ?

Naděje.

Naděje na VŠECHNO.

Děkuji Martinu Hábovi za pozvání a zítra bych se rád k Vernisáži vrátil, protože…bylo to silné, nebyl to zápas jen na jedno kolo.

Z Paláce Tebe. From Palace of You. 
Z Paláce Tebe.


Lubomír Tomik


Něco se děje, uvnitř lidí, uvnitř nás.

řekni si pro sebe, pomalu a s důrazem :


 ,, Má láska je jako obloha." Nahlas,jestli víš, co slovo ,,Láska" znamená.Třeba ho zašeptej, ve své ulitě.


Spláchni ,smyj ze sebe pocit,

včerejšky jsou skla výkladních skříní,

projdeš kolem nich,

každé ráno znovu a znovu,


jestli víš co slovo ,,Láska" znamená,

vhoď do nich dlažební kostku,


jestli víš co slovo ,,Láska" znamená,

postav se kusům včerejška ležícím na chodníku,


sny jsou tvořeny z žuly myšlenek,

obsahujícím v podstatném množství křemen citu,

podobný vlnám bolesti a jejich dravému kmitu,


nastává příliv Poezie , 

smete všechno,


ulitu s šeptající dívkou-

i kdyby jsi usínala sama,

vždy budu usínat s Tebou,

s Tebou.Síla mé poezie vychází z Paláce Tebe,

i když od něho už dávno nemám klíč,

jsme zajatci našich ulit,

nešeptej, aspoň křič.From Palace of You


Lubomír Tomik


Something is happening, inside people, inside us.

say to yourself, slowly and with emphasis:


 "My love is like the sky."Aloud,if you know what the word "Love" means.Maybe whisper it, in your shell.


Rinse, wash away the feeling

yesterday's are the windows of shop ,

you walk past them

every morning again and again,


if you know what the word "love" means,

throw a paving stone into them,


if you know what the word "love" means,

stand on the pieces of yesterday lying on the sidewalk,


dreams are made up of granite thoughts,

containing a substantial quantity of quartz,

similar to waves of pain and their predatory oscillation,


there is an influx of Poetry,

sweep everything


conch with a whispering girl-

even if you fall asleep alone,

I will always fall asleep with you,

with you.The power of my poetry comes from the Palace of You,

even though I haven't had a key from him in a long time,

we are captives of our shells,

don't whisper, at least scream. 

Merlinův hrob. Merlins grave.

Merlin's grave.

Lubomír Tomik

Grew up in a Dance hall of Giants,
trampled grass all around,
they danced a ecossé of illusion, a cancan of fantasy
I challenged You to and -

Joseph of Arimathea yawned;
rolled over,
switched to another program,
gave something about cooking,
Mary will surely be happy
when She returns from the mall

Only You make me complete,
without You I'm just a strip of wind in paper,
I blew up the Moon and the planets
I turn off the stars and wrapped the Milky Way on a cotton candy stick 

WHY didn't i die
why couldn't I grow up like a fern in this broken reality,
in the Brocéliand Forest,
in the onslaught of minutes days centuries,

in a million years to wake up and overdose with synthetic love,
Your name was written on the pill,
 I didn't hesitate .


Brocéliandský les

Merlinův hrob.

Lubomír Tomik

Vyrostl v Tančírně obrů,
všude kolem pošlapaná tráva,
tančili kvapík iluze, kankán fantazie
vyzval jsem Tě a -

Josef z Arimatie zívnul,
převalil se,
přepnul na jiný program,
dávali něco o vaření,
Máří se bude jistě líbit,
až se vrátí z obchoďáku

Pouze Ty mne děláš úplným,
bez tebe jsem jen cár větru v papíru,
vyhodil jsem Měsíc a planety do vzduchu
zhasnul hvězdy a natočil Mléčnou dráhu na špejli od cukrové vaty,

PROČ jsem nezemřel

proč bych nemohl vyrůst jako kapradina v této rozbité realitě,
v Brocéliandském lese,
v náporu minut dnů staletí,

za milion let procitnout a předávkovat se syntetickou láskou,
Tvé jméno bylo napsáno na pilulce,

neváhal jsem ani moment.

Kašna s delfíny.

Ta, u které jsme se před staletími setkali , je falešná, pravá kašna je ukryta tady, v Galerii Slováckého muzea :
Kašna s delfíny,

nádvoří Galerie Slováckého muzea,
původně umístěna na Masarykově náměstí,
v roce 1976 přemístěna do Galerie Slováckého muzea.

autor :Václav Render

Kašnu tvoří pískovcová nádrž ve tvaru čtyřlistu (kvadrilobu), její stěny jsou zevnitř hladké, vnější obvod je profilovaný. Uprostřed nádrže stojí čtyřboký nečleněný výtokový stojan. V horních dvou třetinách je hranolovitý tvar stojanu nahrazen plastikami dvou delfínů, postavených ocasními ploutvemi vzhůru, s těly spirálovitě propletenými a široce otevřenými tlamami, chrlícími vodu. Ocasní ploutve, ukončené stylizovanými akanty, nesou čtvercovou desku, na níž je umístěn tvarovaný sokl, završený piniovou šiškou.

Motivy delfínů a šišky, čerpající tematicky ze severoitalské renesanční ornamentiky, jsou na kašně ztvárněny nově – příznačně pro počátek 18. století.

Kašna byla vytvořena v prvním desetiletí 18. století (po roce 1704) jako jedna ze dvou historických barokních kašen, které vznikly po velkém požáru v roce 1681 na obou náměstích v Uherském Hradišti. Situována byla do komorního prostoru náměstí za kostelem sv. Jiří. S budováním kašny bylo dle archivních materiálů započato v roce 1704 provedením zednických prací, v následujících letech byly prováděny kamenické práce.

Na původním místě stála kašna až do roku 1976. V této době byla vlivem povětrnostních podmínek i nevhodných lidských zásahů značně zdevastována, proto bylo rozhodnuto o jejím nahrazení kopií.

Originál byl deponován v nádvoří Galerie Slováckého muzea. Takže věřím, že se zase setkáme, jen je naše setkání zatím ukryto, stejně jako pravá kašna.
V roce 1995 byl restaurován Vítězslavem Martinákem z Uherského Hradiště. V rámci restaurátorských prací byl pod piniovou šiškou na základě historických fotografií rekonstruován profilový soklík z božanovského pískovce v proporcích původní kompozice. Obnoven byl také vodní systém.

Svahy Araratu na nečekaném místě.

Ocitl jsem se tam skutečně náhodou https://cs.wikipedia.org/wiki/Galerie_Slov%C3%A1ck%C3%A9ho_muzea
A s tímhle obrazem před očima, jsem četl pro Tebe :
Svahy Araratu . / S díky Parakeet /

Lyrics in English / Reading in Czech/ Loved by me

Slopes of Ararat.


/ Thanks to Parakeet. /

Lubomír Tomik

"In the sixth year, in the sixth month, on the sixth day of Noah's life."

We came out of the Ark,
from the Labyrinth of Solitude,

The Mariachi lowered their weapons against silence,
with hats of landing pads for
Helicopters of Love

Heavy rains flooded everything,
The housewives in the cabins swam dishes and towels,
pots with sauce

Flocks of Everything rushed over the falling waters
which had wings, the Strike Unit of Angels
handed out invitations to the Grand Opening

"Life and what's next"

In the main role You,
beautiful and unbeatable,

Time does not cure anything,
wounds do not heal,

Wounds on the soul,
if I had one and didn't leave it with You,

in the empty Cabins of the Ark,
over which only the wind and
my Desire for You. 
Všechno tohle přináší nečekané chvíle…setkání s archeologem, který na konci minulého roku prováděl výzkum kousek od nás, ve Starém Městě, vstřícní zaměstnanci galerie…díky.
Děje se to díky Tobě, má můzo.

Bouře v očích. Storm in the eyes.

Bouře v očích.

Lubomír Tomik

má loď má ty nejpotrhanější plachty
                      lanoví
                   urvanou kotvu
            bloudí
       oceánem
     nikdo
   ji
 ne
                  řídí,

samo kormidlo by chtělo k Tobě na severovýchod,
je to tak jednoduché,
být,
jakého
Tě
všichni chtějí mít,
co vlastně chceme my?

přesto, nakonec,
až zbyde jen otevřený oceán a nebudeš moci nic nabídnout,
zbyde jen prázdnota ran,
spiknutí Krásy ,
ticho rán

nakonec,
nakonec je každý z nás jen bloudící lodí
s potrhanými plachtami v bouři a v ní, hledáme záchranu,

v Ní, hledáme Ostrov,
hledáme pevnou půdu pod nohama.
Storm in the eyes.

Lubomír Tomik

my ship has the most torn sails
                       rigging
                    grabbed anchor
            wanders
        the ocean
     no one
   her
  No
                   manages

the rudder itself would want You to the northeast,
it's so simple,
be,
what
You
everyone wants to have,
what we really want?

yet, in the end,
when all that's left is the open ocean and you can't offer anything,
only the emptiness of the wounds remains,
Beauty plot,
silence of the mornings

finally,
in the end, each of us is just a wandering ship
with torn sails in and in the storm, we seek salvation,

in Her, we are looking for the Island,
we are looking for solid ground under our feet. 

,,Malá Lesní Vernisáž“, 29.5.2021 , sobota.

Jsme zváni. Jedeme tři, Lenka Karhanová / pseud. Magdalena Verneová /, zahraniční host a jedu i jako paparazzi, abych se zde , na svých stránkách, mohl podělit i s fotografiemi o jistě zajímavé chvíle …. bude to skutečné – ,,Na cestě “ !

Zbytky hradeb

Název „Hradiště“, někdy rozšiřovaný na „Hradiště nad Moravou“, byl ale často v historických pramenech pozměněn, a město se tak uvádí např. jako Hradisst či Hradisscze. Z českého názvu vzniklo latinské či německé Radisch. Současný název „Uherské Hradiště“ se poprvé objevil v roce 1587 a byl inspirován stejným přívlastkem v názvu Uherského Brodu (původně „Brod při hranicích uherských“). Na konci 17. a v 18. století se tento přívlastek začal objevovat častěji. V 30.–50. letech 20. století se uvažovalo o přejmenování na „Slovácké Hradiště“

Opevnění města bylo zpočátku dřevěné, později více fortifikační: asi od poloviny 14. století bylo započato se stavbou kamenných hradeb, po skončení česko-uherských válek na konci 15. století byla pevnost přebudována.

Zdroj: Wikipedia

Pokud jde o onu noc bitvy. As for that night of battle.

Pokud jde o onu noc bitvy.

Lubomír Tomik

Pokud jde o onu noc bitvy,
oči slzely a pálily,
nebyl to příliš vyrovnaný boj,
jakou má šanci Slunce o Polární Noci ?

Z jarního tání se vynořily věže Port Royal,
pirátský Babylon se zaradoval
a v něm 
sněm
krásek
jen,
 rozhodl:

Zazpíváme tu píseň o životě,
o zkrvaveném fláku masa u levého okraje cesty,
o naději

Pokud jde o onu noc bitvy:
Smrt : 1, Život : 0,
ale co,

 teprve je přece poločas,
s líčením Tvých krás,

kdo by o život po životě stál,
když mám Tebe, dívko ?
Snad ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

As for that night of battle.

Lubomír Tomik

As for that night of battle,
eyes watered and burned,
it was not a very balanced fight,
what is the chance of the Sun on Polar Night?

The Port Royal towers emerged from the spring thaw,
the pirate Babylon rejoiced
and in it
assembly
Beauties
just,
decided:

We sing that song about life,
about a bloodied piece of meat at the left edge of the road,
about hope

As for that night of battle:
Death: 1, Life: 0,
but what,

it’s halfway,
with a description of Your beauties,

who would care for life after life,
when I have you, Girl?

Maybe?

Hawksmoor v Opavě.

Když mi dnes D.O. laskavě poslala fotografii :

…první reakce byla – Co dělal Hawksmoor v Opavě ? – Nicholas Hawksmoor – Wikipedia . Hloupé, vím, nemohl jsem se prvnímu dojmu ubránit, když jsem naposled viděl kresbu Christ Church ve Spitalfields v ,,From hell “ od Alana Moora a Eddieho Campbela , byla černobílá, překvapily mne obrysy, věž.

Christ Church, Spitalfields – Wikipedia

V době zahájení stavby byl Hawksmoore už dávno po smrti. Autorem projektu Červeného kostela byl architekt Ferdinand Hickel.

Děkuji D.O. za poskytnuté fotografie.

Secret keys to the tombs of time. Tajné klíče od hrobek času.

Secret keys to the tombs of time.

Lubomír Tomik

Are You real ?

I want You Stars and Everything
climb the highest mountain,

to throw away thoughts of You like an avalanche
throw away memories of the water surface

are You real ?

are you life on Mars?
are you the Secret key to the tomb of time?

I want You Stars and nothing more,
I have failed upon you like
Indianopolis at the fortune of a Japanese torpedo 

You are real

how do stories come about?
She is alive
how do myths arise?
She hides them
            with his gaze,
in the heart of heaven
in the tombs of time,
Girl

and a swarm of meteors heads into the atmosphere with a terrible roar,
to burn in it,
Like me in You,.... just ... suddenly You see they're not meteors,

instead, it's a million red rumbling alarm clocks showing midnight,
when it burns down, seconds fall to the ground,
that we lost
maybe someone will find them
they warm him up.


instead they are a million midnight kisses burning in the sky,
leaving smudges behind,
on azure blue

Are You real ?
Tajné klíče od hrobek času.

Lubomír Tomik

Jsi skutečná ?

chci Tebe hvězdy a všechno,
vystoupat na nejvyšší horu,

shodit ze sebe myšlenky na Tebe jako lavinu
shodit ze sebe vzpomínky na vodní hladinu

jsi skutečná ?

jsi život na Marsu ?
jsi tajný klíč od hrobky času ?

chci Tebe hvězdy a nic víc,
ztroskotal jsem na Tobě jako
Indianopolis na štěstí japonského torpédometčíka

jsi skutečná

jak vznikají příběhy ?
Ona je žije
jak vznikají mýty ?
Ona je skryje
            svým pohledem,
v srdci nebes,
v hrobkách času,
Dívka

mraky letí a jen chci být Tvůj svět,
mraky letí jako hodiny

a se strašlivými hukotem míří do atmosféry roj meteorů,
aby v ní shořel,
stejně jako já v Tobě, jen... najednou vidíš , že to nejsou meteory,

místo nich je to milion červených drnčících budíků ukazujících půlnoc,
až shoří, k zemi se snesou vteřiny,
které jsme ztratily,
možná je někdo najde,
zahřejí ho.

místo nich je to milion polibků hořících na nebi,
nechávajíce za sebou šmouhy,
na blankytné modři

Jsi skutečná ?

Jungle. Džungle.

Džungle.

Lubomír Tomik

betonová džungle v časech viru se zdá býti mýcena,
automobilová zvěř prchla z dálnice do svých útočišť,
s překotem prchají lýtka lapená lhostejností zdánlivou,

v misionářských stanicích nákupních center,
v oázách šílenství lidé s očima podlitýma krví ženou před sebou nákupní vozíky nedostatku,

jakoby zítra snad měla být válka v betonových džunglích,
šeptají stíny,

 indiáni z Potosí uléhají ke spánku a
                              šaman se usmívá pod vousy které ani nikdy neměl,

jakoby zítra snad měla být válka v betonových džunglích,
 šeptají stíny,

 z galeon se vylodilo milion holičů a
                            povzdechlo si

betonová džungle v časech viru se zdá býti mýcena,
obchody krachují,
ulice jsou prázdné


jakoby zítra snad měla být válka v betonových džunglích,
 šeptají stíny,

Měsíc shlíží na mámení,
v kapsách tuny kamení,
vnoří se do vln,

jako já do Tvých myšlenek,
na okraji betonových džunglí.Jungle.

Lubomír Tomik

the concrete jungle in times of virus seems to be cleared,
car animals fled the highway to their refuges,
with calf fleeing the calves caught by apparent indifference,

in mission stations of shopping centers,
in oases of madness, people with bloodshot eyes carry shopping carts in short supply,

as if tomorrow there should be a war in the concrete jungles,
shadows whispering

 the Indians of Potosi lie down to sleep,
            the shaman smiles under a beard he never had,

as if tomorrow there should be a war in the concrete jungles, 
whispering shadow,

 a million barbers landed from the galleon and
 sighed

the concrete jungle in times of virus seems to be cleared,
shops go bankrupt,
the streets are empty

as if tomorrow there should be a war in the concrete jungles, 
shadows whispering,


The Moon looks down on deception,
tons of stones in the pockets,
 plunges into the waves,

like me to Your thoughts,
on the edge of concrete jungles. 

A mezitím v ČR u Opavy…

… Ďábel se s tím nepáře, klidně si řídí auto.
Lucipér, psali jste si o něj, tady ho máte !

Děkuji D.O. za pohotovou fotografii ze sedadla spolujezdce.

Ďábel v Bílém autě…VŠECHNO je jinak, nejen Svět se změnil.

Že jsi se nezměnila i Ty….že ne.

Svahy Araratu. Slopes of Ararat.

Slopes of Ararat.


/ Thanks to Parakeet. /

Lubomír Tomik

"In the sixth year, in the sixth month, on the sixth day of Noah's life."

We came out of the Ark,
from the Labyrinth of Solitude,

The Mariachi lowered their weapons against silence,
with hats of landing pads for
Helicopters of Love

Heavy rains flooded everything,
The housewives in the cabins swam dishes and towels,
pots with sauce

Flocks of Everything rushed over the falling waters
which had wings, the Strike Unit of Angels
handed out invitations to the Grand Opening

"Life and what's next"

In the main role You,
beautiful and unbeatable,

Time does not cure anything,
wounds do not heal,

Wounds on the soul,
if I had one and didn't leave it with You,

in the empty Cabins of the Ark,
over which only the wind and
my Desire for You. 
Svahy Araratu.


/ s díky Parakeet /

Lubomír Tomik

,,V šestistém roce šestého měsíce šestého dne života Noeho"

Vyšli jsme z Archy,
z Labyrintu Samoty,

Mariachi spustily své zbraně proti Tichu,
s klobouky zvících přistávacích ploch pro
                                 Helikoptéry Lásky 

Přívaly deště všechno zalily,
hospodyňkám v kajutách uplavalo nádobí utěrky a
hrnce s omáčkou

Nad opadajícími vodami se proháněla hejna Všeho 
co mělo křídla, Úderné Jednotky Andělů
rozdávaly pozvánky na Zahajovací show-
,,Život a jak dál "

v hlavní roli Ty,
nádherná a nepřekonatelná,

Čas nevyléčí nic,
rány se nezhojí,

rány na duši,
kdybych nějakou měl a nenechal ji u Tebe,

v prázdných Kajutách Archy,
nad nimiž se už prohání jen vítr a
má Touha po Tobě.

And For You….IF.

Výklopník v roce 1939 Výklopník – Wikipedie (wikipedia.org)

Lyrics: Kdyby. If. Kdyby if. If,kdyby. – Midian Poet a dnes ráno ještě nic neexistovalo…tohle je kouzlo pro Tebe. Nesnesu to ticho… to mlčení…musel jsem si s Tebou udělat vyjížďku.

Čteno, nahráno, nafoceno, natočeno, sestříháno, upraveno 23.5.21…mít Výklopník na chvíli jen pro Tebe…k nezaplacení.
Děkuji za vstřícnost p. Zdeňku Fojtíkovi z http://www.vyklopnik.er.cz/ v Sudoměřicích.

Návrat k upřímnosti na Rochusu.

Natočeno, nafoceno, čteno 20.5.21 přímo na místě,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Rocha_(Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B)

…od té doby prší .

Pořád tomu nemůžu uvěřit, že jsi pryč. I když vím, že mne umíš překvapit, už nechci být překvapený, JEDNO SLOVO, cokoli, to ticho mne žere zaživa, stejně jako v básni…a ano, právě teď bych nechal explodovat nebe, vztáhl ruce a koupal se v krvi andělů jako v dešti, nahý pod šarlatovou oblohou, udělal bych cokoli, abych TEĎ věděl, COKOLI.

Lyrcis to video : Návrat k upřímnosti. Return to sincerity. – Midian Poet

A bohové Jí svým darem… And the gods gave Her a gift …

A bohové Jí svým darem...

Lubomír Tomik

Po svazích sopky stékala láva,
tiskli jsme se k sobě,
voněla káva,
chutnala jsi snově.

Vulkán explodoval a vychrlil v oblacích protkaných blesky Písmena Tvého jména,
svištící se řítila oblohou,
pod záblesky sopečného nebe,
sluncí,
které spalují všechno bahno,
        v něž se lidstvo proměnilo.

Samička ohroženého druhu ,,Anděl obecný ´´ 
vzala svá křídla a odlétla,
bohové Jí dali do vínku Nesmrtelnost, těžko říct, jestli to byl dar,
spíš bláznivé prokletí,

odlétla,
stoupala ve smyčkách výš a výš,
vysoko nad víko rakve,
odložené stranou.
Photo by Keenan Constance on Pexels.com

And the gods gave Her a gift …

Lubomír Tomik

Lava flowed down the slopes of the volcano,
we pressed together
the smell of coffee,
you tasted dreamily.

The volcano exploded and spewed in the clouds interwoven with lightning from the Letters of Your name,
whistling rushing through the sky,
under flashes of volcanic sky,
the sun,
which burn all the mud,
in which humanity has transformed.

Female of the endangered species ´´ Common Angel ’
took wings and flew away,
the gods gave Her immortality, it’s hard to tell if it was a gift,
rather a crazy curse,

flew away,
She rose in loops higher and higher,
high above the coffin lid,
postponed.

/ in Czech language some verses are rhymed /

Kdyby. If. Kdyby if. If,kdyby.

This is my kiss to You:

IF

Lubomír Tomik

I.   

If Hendrix hadn't died,
he learned he might like classical music

he would write about you
he gave bye drugs and drinks,

he would compose a rock opera about You,
"Flying Dutchman which our goal"


II.

If I hadn't been trapped in aging,
I would live with you if You wanted to wake up next to You,

 fell asleep with You,
under one blanket of Night,

azure reflections above the water surfaceIII.

If I swam on a boat full of coffins across the sea,
lower me down the board,
just swirling the fins and while the shark soup would thicken,
the mermaid would separate from Her sisters,
She headed for the surface,
where the body fell,
into the bluish depths.

If there were only fragments of language left in the World,
the last ever-recurring syllables for generations
at the fires in the ruins of skyscrapers like a mantra thrown into the future:

YOU YOU YOUR NAME YOU 

I LOVE YOU

Photo by Pixabay on Pexels.com
Kdyby.

Lubomír Tomik

I.

Kdyby Hendrix nezemřel,
možná by zjistil, že má rád vážnou hudbu,

psal by o Tobě,
dal vale drogám a pitím,
složil by o Tobě rockovou operu,
,,Létajícího Holanďana, který naše cíl“


II.

Kdybych nebyl chycený v pasti stárnutí,
žil bych s Tebou, kdyby jsi chtěla, budil se vedle Tebe,
usínal s Tebou,
pod jednou přikrývkou Noci,
blankytné odlesky nad vodní hladinou


III.
Kdybych plaval na lodi plné rakví přes moře,
spusť mne po prkně dolů,
jen víření ploutví a zatímco by žraločí polévka houstla,
mořská panna by se oddělila od svých sester,
zamířila k hladině,
kde tělo klesalo,
do modravých hlubin.

Kdyby na Světě útržky jazyka jen zbyly,
poslední stále se opakující se slabiky po generace
u ohňů v troskách mrakodrapů jako mantra vržená do budoucnosti:

TY TY TVÉ JMÉNO TY
,,When…“ in progress…

…za pletivem ….
….shořím, už jedu jen na zbytky sil…přesto, naživu…mezitím dnes ráno v UH, prázdno.. / děkuji P.L. za poskytnuté fotografie /
Černý uhel touhy

Lubomír Tomik

černý uhel touhy,
horký jako brambor,
vytažený z důlků
Tvých
     vypálených očí,

očí ,
které 
jsi nosila ,
        jen tak ,
              pohozené 


                       po kapsách./2019/ našel jsem ji teď...jako Tebe, všude.
Black charcoal of desire

Lubomír Tomik

black charcoal of desire,
hot as a potato,
pulled out of the dimples
Yours,
of burnt eyes,

eyes
which
You wore
        just ,
              thrown


                        in pockets. 


/ 2019 / I found poem now ... like You, You are Everywhere. 

A taková je Floor…

Shadow lioness in tall grass II.


Shadow lioness in tall grass II.


Lubomír Tomik


I wish She ate me,
approaching tall grass,

I don't see Her,
 know You are out there somewhere

 wish She left cute bones,
to the hyenas,

don't see Her
know You out there somewhere

to make swallows sit on polished bones,
low flying,

I don't see her,
 know You out there somewhere

Lioness in the tall grass,
wave-like motion
thoughts of You,

even if it is only in time,
 so close to that moment
breath in,breath out
open my eyes and
hold You,
firmly.

I know You're out there somewhere. 
The pleasure of just being You.

Stínová lvice ve vysoké trávě .

Shadow lioness in tall grass  I.

Lubomír Tomik

Shadow lioness in the tall grass,
I wish She ate me!

And cute bones
left to the crocodiles,

to sit on them
low flying swallows,

in the tall grass,
before the rain. 
Napsáno dnes s pohledem na nekonečnou louku….Čteno přímo před vlnící se trávou…nemůžu Tě pustit z hlavy, dvě otázky jsou stále nezodpovězeny… ,,kéž by mne sežrala!“

Úžasná zpráva po ránu…

…dnes večer druhé setkání , sice na dálku, přesto, živě, s Floor Jansen…otevřel jsem svůj účet na YouTube a malá, nečekaná zpráva…posledně to bylo, úžasné….bylo nás připojeno jen pár, doufejme , že budu mít štěstí!

Takhle to vypadá, když Královna promlouvá…a vůbec, nenapsal jsem včera , že Královna rozšlapala Korunu…samozřejmě napsal.

Nobody. Nikdo.

Nobody goes to graves.

Lubomír Tomik

no one goes to graves anymore,
no one is raising anymore
          wind-turned flowers,

none of us go to those quiet places.

You know ,
too much
hard to imagine
itself
stained with Duncan's blood,

 with time
          with love,
which attacks
whenever, I reach out to You in memories,
when I close my eyes,
its hurts than the real injuries...
but WHAT is real...?....Scheduled 7/22/2018 ... postponed ... after three years, she suddenly appeared alone, this morning. ..and finished.

Nikdo nechodí na hroby.

Lubomír Tomik

nikdo už nechodí na hroby 
nikdo už nezvedá 
větrem převrácené květiny 

nikdo z nás nechodí na ta tichá místa.

Víš ,
příliš
těžké , představit si 
sama sebe
potřísněného Duncanovou krví,

 časem,
 láskou,
která útoči,
kdykoli, po Tobě natáhnu ruku ve vzpomínkách,
když zavřu oči,
bolí to víc než skutečná zranění,
...CO je skutečné ?

Smlouvy. Contracts.

Stala se opravdu zvláštní věc, shoda náhod. Na zahradě jsem napsal ,,Smlouvy“ , pil kávu a četl časopis z devadesátých let ,,Fantastická fakta “ , byl tam článek o Magii, ,,každý čaroděj musí mít hůlku a další propriety“ . Aha. Šel jsem přepsat báseň do pc a při úklidu -,,Co s tímhle , vyhodit ?“-

Nevěřícně , detail doširoka otevřených očí, je to … protože je to :

kouzelnická hůlka z dětských let mé dcery.

Drobné náhody…jak je něco tak nepravděpodobného možné? Během několika minut došlo ke střetu momentů v čase, momentu kdy dcera dostala hůlku od mých rodičů, momentu kdy jsem si časopis koupil a momentu dnes na zahradě kdy jsem časopis četl a momentu , kdy dcera hůlku odložila, aby se objevila v moment kdy jsem já o hůlkách četl a jedna se mi najednou ocitla v ruce. Příběh o cestování v čase a takhle se mi to děje i s Tebou, se vším, asi nic , jen drobná náhody, no jasně.

a tedy ,,Smlouvy.“ z dnešního podvečera , pro Tebe, jako za starých časů, protože žádné staré časy vlastně nejsou, jsi se mnou někde teď, je to úžasné, jako to vždy bylo, vždy,právě teď se s Tebou někde líbám, cítím Tvé tělo v mém objetí, vidím Tě.

Smlouvy.


/ pro Tebe /

Lubomír Tomik

z různých kovů,
z hedvábí,
z grimoárů šeptaných Tvým hlasem,

-Jaké to asi je ?- pomyslela si.

z grimoárů šeptaných,
z různých kovů tepaných,
z hedvábí laskající kůži,

-Jaké to asi je, pomyslela si ?-

z různých vůní
dálek, tůní, Zahrad Hesperidek,

-Jaké to asi je...- pomyslela si a 
smlouvy byly uzavřeny,

Královna střevícem rozšlápla korunu,
do zrcadla se dívala dlouho,
upřeně

byla nalezena nová slitina,
v odstínu zapadajícího slunce,
paprsky Tvého úsměvu
a osvěžující rosa,
roztaveny , 
po vychladnutí se změní v
hroty Dianiných šípů,
vůdkyně štvanice v šeptajícím listí.

-Vím jaké to je .-pomyslela si.

A spustila nohy z postele dolů,
ještě rozcuchaná,
z nočního lovu.
Contracts.

/For You/

Lubomír Tomik

of different metals,
of silk,
from grimoires whispered by Your voice,

- What is it like?-She thought

from grimoires whispered,
of various wrought metals,
made of silk caressing the skin,

-What is it like, she thought?-

of different scents,
distance, ponds, Hesperides Gardens,

-What's it like ...- she thought and
contracts have been concluded,

The queen stepped on the crown with Her shoes,
She looked in the mirror for a long time,
fixedly

a new alloy was found,
in the shade of the setting sun,
rays of your smile
and refreshing dew,
melted,
after cooling it changes to
the tips of Diana's arrows,
leader hunting in whispering leaves.

-I know what it's like, ”she thought.

And lowered Her legs from the bed,
still disheveled,
from night hunting. 

Píši to i anglicky proto, že se snažím ještě upravovat překlady z Google Translator, je to úplně něco jiného, vkládat myšlenky do jiného jazyka, vidět obrazově, vidět Dianu v odlescích slunce, chládnoucí hroty na jejich šípech a jedním z nich míří přímo na Tebe, vidíš ten hrot ?

Tři básně na Zimním Stadionu…

… bylo to fantastické , škoda ,že jsi u toho nebyla se mnou, mít k dispozici zimní stadion , aspoň na chvíli:

Když jsem dojel domů, video a fotografie jsem sestříhal, přidal zvuk a titulky. Nahrávky na začátku a konci jsou z archívu BBC, volně ke stažení, pro nekomerční účely a tohle je ten případ, je to pro Tebe, i když Tě to třeba už nezajímá.

Lyrics:

 1. If You only knew.

Lubomír Tomik

if You knew,
if You only knew,
what have I done,
what have I just done,

bit you to the bone,

to the bone,
hungrily and greedily,

until was a mouth,
was full of MARROW

2.

Veraikon.

Lubomír Tomik

After all those centuries,
the crowds will worship
towel,
into which I wrapped You today after the bath.

You are hot

in the cold air
steam rises from the pores of the skin
as from the forests of pagan Europe,

in the dark,
on the edge of the bow,
snarling shadow.


3.

Today.


Lubomír Tomik

you will cover me with washed human skin
and also pain,
a smudge of a brush,
in the early evening sky,
strokes in the dew.

from the colection of poems ,,Night movers“ /2019/ I released it and then I died in a car accident, I curse the man who run over me …and woke up to a world with Covid and respirators and bans, to a world without You, without You.

Nature loves courage.

Terence McKenna

“Nature loves courage. You make the commitment and nature will respond to that commitment by removing impossible obstacles. Dream the impossible dream and the world will not grind you under, it will lift you up. This is the trick. This is what all these teachers and philosophers who really counted, who really touched the alchemical gold, this is what they understood. This is the shamanic dance in the waterfall. This is how magic is done. By hurling yourself into the abyss and discovering it’s a feather bed.”

― Terence McKenna

MAGIC.
So, the next day, another jump into the abyss.

Návrat k upřímnosti. Return to sincerity.

Return to sincerity.

Lubomír Tomik

The Devil's eyes gleamed,
white glow,
they spun like a displays one-armed bandit 
who never got me, 
he didn't stand a chance, just like I with You


I ended up in a spider web of a Girl,
 wanted Her to eat me,
I'm probably not very tasty and juicy anymore,
after all, after all, after all,
 heaven that i would give you is probably not so much fun,

The Devil's eyes gleamed,
the flames went out and tasted me,
-I'll eat your soul! - he said in a terrible voice,
 so what, i don't have any anymore,
 left her in the cobwebs of the Girl,

-Good taste- flew through my head, sadly,
because never see You again,                                                                       i didn't care
 that became another course,
in the famous restaurant of Hell . 
Photo by Andreas on Pexels.com
Návrat k upřímnosti.

Lubomír Tomik

Ďáblovy oči se zaleskly ,
bělmo žhnulo,
protáčely se jako displeje Jednorukého bandity,
který mne nikdy nedostal, 

skončil jsem v pavoučí síti dívky,
chtěl jsem aby mne sežrala,
zřejmě už nejsem moc chutný a šťavnatý,
vždyť přece nebe, které bych Ti dal, asi není tak zábavné,

Ďáblovy se zaleskly oči,
plameny vyrazily ven a ochutnaly mne,
-Sežeru Tvou duši ! - řekl hrozným hlasem,
 no a co, už žádnou nemám,
nechal jsem ji v pavučinách Dívky,

-Dobrou chuť- prolétlo mi hlavou, smutně,
protože už Tě nikdy neuvidím, bylo mi jedno,
že jsem se stal dalším chodem,
ve vyhlášené restauraci Pekla .

Problém s fosiliemi žiraf.

Problém s fosíííliemi žiraf.

Lubomír Tomik

Problém s fosíííliemi žiraf byl...ještě jednou.....
Chtěl jsem původně psát o Tobě, jaké překvapení, v dnešním podivném dni který nekončí, dějí se zvláštní věci a kortikoidy injekčně do zraněného kolena, neustále na Tebe narážím, na naše číslo, jak dlouho mi to bez Tebe vydrželo ? Den, dva ? Čtyři měsíce ? Celý náš život na něco čekáme, -Njn- řekla by jsi.
Narazil jsem na článek o zkamenělinách žirafích.

Problém s liliemi žiraf byl ten, že žirafy sežraly úplně všechny květy, odfrkly si a odcupitaly , v závanu horkého větru,
vanoucího z pouště, v dálce ohnuly krky do nemožných úhlů a byly celé....problémové a málem si je ukroutily, jak se divily.
-Fosííílie žiraf, kde jsou , všechny ty zkamenělé krky ?-

Évoluce...no ta aby se necpala všude.

Spontánní telepatie. Spontaneous telepathy.

Spontánní telepatie.

Lubomír Tomik

Když začaly vteřiny opadávat,
všechno bylo jako včera,

Chvíle strávené s Tebou,
jsem u sebe nosil po kapsách

Najednou byly prázdné, děravé, promočené,
nevím kde jsem Tě ztratil,

přiložil jsem si prsty ke spánkům,
zavřel oči a myslel na Tebe,

už jsem vklouzl do Hermových opánků,
když vtom

zazvonil telefon, jedno z trojčíslí bylo 666,
chtěl jsem Ti toho tolik říct,
ozvalo se- Dobrý den, chcete rychlejší Internet ?-

Raději bych slyšel Tvůj hlas,
než internet běžící galaktickou rychlostí,
raději bych byl jezdec na rázové vlně,
raději bych cokoli a teď už je pozdě.

Je pozdě
je pozdě
je pozdě

to je má manta.

Promiň, chtěl jsem říct -Mantra.-

Zůstala mi spontánní telepatie a tak přikládám prsty na spánky,
dřív, než tam přiložím revolver.
Spontaneous telepathy.

Lubomír Tomik

When the seconds began to wane,
everything was like yesterday,

Moments spent with You,
I carried it in my pockets

Suddenly they were empty, leaky, soaked,
i don't know where i lost You

I put my fingers to my temples,
 closed eyes and thought of You,

I've already slipped into Herm's shoes,
when

the phone rang, the number one of the numbers was 666,
I wanted to tell You so much,
someone said- Do you want faster Internet? -

I'd rather hear Your voice,
than the Internet at galactic speeds,
I'd rather be a shockwave rider,
I'd rather have anything and now it's too late.

It's late
it's late
it's late

that's my manta.

Sorry, I meant -Mantra.-

I have spontaneous telepathy left, so I put my fingers on my temples,
before I put the revolver in there. 

Audio verze ,,Večeře u Minského a jiných básní “ komplet.

Audio verze nahraná letos ve Studio Shaark…konečně vše seřazeno tak jako na papíře,…hrubý mix, Pan Zvukař Pavel Hlavica mi pomohl s přidáním zvukových efektů do některých básní a zvýraznil jejich vyznění….úžasná je Lulu, s harmonikou…
Obě strany obálky

Sax ve dvou realitách.

Nejdřív v jedné :

Sax, v sobotu, ve Bzenci-

a dnes, při čtení ,, The Courtyard “ Alana Moora

,,V brooklynském Rudém Háku žije ve zchátralém činžáku Aldo Sax, agent FBI pracující inkognito na zdánlivě nesouvisejících případech brutálních vražd. Vyznačují se obdobným způsobem provedení, ovšem jejich pachatele zdánlivě nic nespojuje. Právě proto je na ně nasazen Sax, autor podivuhodné teorie anomálií. „

Klasická náhoda.

A v Praze se nezbedné dítě vydalo…

Chrám ztichlých duší. Temple of Silent Souls.

Chrám ztichlých duší.

Lubomír Tomik

Sedmdesát milionů mumií
začalo rozvazovat věky pevně utažené seschlé fáče,
rozřízlo je nepravými pazourky
a historie ožila,

v zádušních chrámech ,
za noci rozevlátých písků,
začalo výt osm milionů mumifikovaných psů,

jeden z jezdců se ohlédl za sebe,
nebylo tam nic,
chtěli vyloupit Chrám Ztichlých Duší,
všechno čekalo před nimi

už zbývalo jen se napít z vlčice,
uváznout ve smyčkách duhového hada,

vstoupit dovnitř do Chrámu Ztichlých Duší
a užasnout nad Krásou,
tvář se koupala v odlescích ze zlata tepaných okvětních lístků,

oděna jen v tuto masku,
snící jsi,
uprostřed na vysokém loži,
v Chrámu Ztichlých Duší.
Photo by Jeremy Bishop on Pexels.com

Temple of Silent Souls.

Lubomír Tomik

Seventy million mummies,
began to untie the ages of tightly dried withered sticks,
 cut them with false flint
and history came to life,

in mortuary temples,
at night the weathered sands,
began to howl eight million mummified dogs,

one of the riders looked back,
there was nothing
they wanted to rob the Temple of Silent Souls,
everything was waiting for them

all that was left was to drink from the wolf,
get stuck in a rainbow snake loops,

to enter the Temple of the Silent Souls
and marvel at the Beauty,
Her face bathed in reflections of gold wrought petals,

dressed only in this mask,
are You dreaming
in the middle on a high bed,
in the Temple of the Silent Souls. 

The One…for Parakeet, across the world.

The One with the elephant's head.


/For Parakeet, Across the World/


Lubomír Tomik

The One with the elephant's head,
plucked a jasmine flower,
 handed it to Her
and asked for a dance

The One with the head of the words,
after a severe storm
collecting fallen dragon bones from the sky
and found the sadness of the girl

The One with the elephant's head,
 clapped and opened his eyes,
She was standing in front of Him,
blue Marian ditches
      passed slowly
           in the blue sky

She smiled
just one sad smile,
She looked out the window,
to the Night

The One with the elephant's head,
all His hands embraced her
and while he led Her to dance with two of them
                in the ashes of human bones,
two others examined the topography of Her body,
so tender

She whispered something to Him as he danced,
a sudden gust of wind put out all the candles,
His lips were sweet. 
Ten s hlavou slona.

/Pro Parakeet, napříč Světem/

Lubomír Tomik

Ten s hlavou slona,
utrhl jasmínový květ,
podal jí ho
a požádal o tanec

Ten s hlavou slov,
po prudké bouři
sbíral z nebe spadlé dračí kosti
a našel smutek dívky

Ten s hlavou slona,
zatleskal a otevřel oči,
stála před ním,
modř mariánských příkopů
zvolna přecházela
v modř oblohy

Usmála se
jen tak, pro sebe,
podívala se oknem ven,
do Noci

Ten s hlavou slona,
všechny Jeho ruce ji objaly
a zatímco ji dvěma z nich vedl k tanci
v popelu z lidských kostí,
dvě další zkoumaly topografii jejího těla,
tak něžného

Při tanci mu něco zašeptala,
náhlý poryv větru zhasnul všechny svíčky,
Jeho rty byly sladké.

Perfektní noc II. Perfect night II.

Perfektní noc II.


Lubomír Tomik

nabídnul jsem se Ti za této perfektní noci,
ten krok mě nestál mnoho sil,
jen život
a odhodil jsem vše a nechal svět
za sebou

Můj příteli,
můj příteli,
můj příteli,
z které strany zrcadla se právě dívám?

perfektní noc
přiblížit se a
udeřit
napsal jsem kdysi v minulosti , v první sbírce ,,Teplý pudink v šarlatu " a teď, po letech, by se slušelo dodat...

,,Možná někdy příště,
až vystoupíš z jiné mlhy,
ze zrcadla,
z bouřící vodní tříště
a sama 
budeš 
chtít.

Perfect night 2.


Lubomír Tomik

i offered myself to you on this perfect night,
that step didn't cost me much strength,
just all,
i threw away everything and left the world
behind

My friend,
my friend,
my friend,
which side of the mirror am I looking at?

perfect night
zoom in and
strike 

i wrote once in the past, in the first collection o poems „Warm pudding in scarlet“ and now, after years, it would be appropriate to add …

,,

,,Maybe next time,
when you get out of another fog,
from the mirror,
from stormy water splinters
and
YOU, will be
want.

Ve Bzenci, včera.

Zámek ve Bzenci.
Jehně v kostele ve Bzenci.
Vinice a výhled na zámek ve Bzenci.
VIP místa nad J.C. ve Bzenci…
a tady, na prvním schodu, roztála jedna sněhová vločka. Bylo to…úžasné, všechno, každý moment, neopakovatelný příběh.

Díky, je čas jít dál, kam až mne mé polámané nohy donesou.

V dáli, při ústí proudů. In the distance, at the mouth of streams.

V dáli, při ústí proudů.

Lubomír Tomik

Otevři moře, má sněhová vločko a svrhni mne do něj,
ať vyčkám všeho,
spoutala jsi mne,

Miluj mne v roce, který není nikomu znám

Otevři oblohu, má sněhová vločko a svrhni mne do ní,
ať se naučím nečekat,
spoutala jsi mne,

Miluj mne v roce, který není nikomu znám

Otevři náruč a svrhni mne do ní má sněhová vločko,
ať Tě obejmu,
spoutala jsi mne

v zátočinách, při ústí olivových proudů,
v dálce jsi,
v dálce,
jsem pořád bez Tebe,
sním o Tvém objetí,
všechny sněhové vločky tají.
Photo by Alexey Kljatov, freshly fallen snowflakes ,resting on wool.

In the distance, at the mouth of streams.

Lubomír Tomik

Open the sea, my snowflake and throw me into it,
let me wait for everything,
You handcuffed me

Love me in a year unknown to no one

Open the sky, my snowflake, and cast me into it,
let me learn not to wait,
You handcuffed me

Love me in a year unknown to no one

Open your arms, my snowflake and throw me into her,
let me hug you,
You handcuffed me

in bays, at the mouths of olive streams,
in the distance You are
in the distance,
I'm still without You,
I dream of Your embrace,
all snowflakes melt. 

I'm still without YOU. 

Photo by Alexey Kljatov, freshly fallen snowflake ,resting on wool.
V dáli, při ústí proudů.

Lubomír Tomik

Otevři moře, má sněhová vločko a svrhni mne do něj,
ať vyčkám všeho,
spoutala jsi mne,

Miluj mne v roce, který není nikomu znám

Otevři oblohu, má sněhová vločko a svrhni mne do ní,
ať se naučím nečekat,
spoutala jsi mne,

Miluj mne v roce, který není nikomu znám

Otevři náruč a svrhni mne do ní má sněhová vločko,
ať Tě obejmu,
spoutala jsi mne

v zátočinách, při ústí olivových proudů,
v dálce jsi,
v dálce,
jsem pořád bez Tebe.

Závojem Noci. / Video / Veil of the Night. / Video /

První video, které zveřejňuji tady dříve než na YouTube, zajímavé, šel jsem přímo sem a začal nahrávat klip, který jsem právě vytvořil, na WordPress, pak mne napadlo…zpomal, nejdřív na YouTube…, ale proč, pořád zkoušet něco nového, tady je dnešní mé setkání s Tebou…protože jsi byla se mnou, byla jsi tam ,čteno je to přímo na okraji antického mramoru…u náhrobku, který je takovým středem celého hřbitova.

,,Na židovském hřbitově, který se nachází východně od náměstí, jsou umístěny cenné náhrobky barokního a klasicistního stylu. Nejstarší náhrobky pocházejí z počátku 17. století. Jedná se o deskové náhrobní kameny zapuštěné kolmo do země – stély, část z nich je završena půlkruhovými nástavci zdobenými reliéfními motivy (květy a květinové koše, rozety). Nejstarší stély na bzeneckém hřbitově jsou z pískovce, tyto se ale zachovaly jen zčásti. Z přelomu století pocházejí náhrobky ze žuly nebo mramoru. Dalším druhem náhrobku jsou tzv. tumby, sestavené zpravidla z několika kamenných desek, které připomínají svým tvarem antický sarkofág. Od poloviny 19. století se tvary židovských náhrobků přizpůsobovaly běžným typům náhrobních kamenů známých z křesťanských hřbitovů. Nápisy na náhrobcích bývaly do 19. století hebrejské, později se začaly objevovat dvojjazyčné hebrejsko-německé a po nich hebrejsko-české. Na posledním řádku se zpravidla objevuje pět písmen TNCBH, které představují náhrobní formuli Ať je jeho (její) duše zahrnuta do svazku živých. Podle židovských tradic se nesměly hroby narušovat, proto se na staré hroby vozila vrstva zeminy a zemřelí byli pohřbíváni o něco výš, nad původními hroby. V průběhu staletí se tak mohlo navršit na některých hřbitovech i více vrstev najednou s hustě nahromaděnými náhrobky.

Před židovským hřbitovem ve Bzenci byla ve druhé polovině minulého století postavena obřadní síň, opravena byla v roce 1985.“ Zdroj : Wikipedia

lyrics : Závojem Noci. /pro Tebe/ – Midian Poet

Pávě tam :


For You…. and this article is also for Jaskiers and all of you, you know, Yassy, that’s right, YOU and of YOU know.


Audio ,,Harems trick“

,,Harems trick“ readed for You in Bzenec Bzenec – Wikipedie (wikipedia.org) today,on the castle ,

lyrics : Harem tricks. Harémové triky. – Midian Poet

…zámek byl uzavřen, park otevřen,
Představivost, fantazie.
..a čteno nedaleko od Bzenecká lípa – Wikipedie (wikipedia.org)

„Podle záznamu z r. 1771 byla tato lípa již v roce 1604 na 500 let stará.“

Připadá mi, že stejně tak dlouho Tě znám.

Až snad někdy půjdeš sem, na mou stránku, snad se Ti to bude líbit, je to jen pro Tebe.

Je to jen…příběh.