Procházím dnešní nahrávky…

…docela mne zamrazilo při poslechu, protože jedna z básní je….hodně osobní, TOHLE bylo opravdu pro Tebe :

Z paláce Tebe.
From Palace of You


Lubomír Tomik


Something is happening, inside people, inside us.

say to yourself, slowly and with emphasis:


 "My love is like the sky."Aloud,if you know what the word "Love" means.Maybe whisper it, in your shell.


Rinse, wash away the feeling

yesterday's are the windows of shop ,

you walk past them

every morning again and again,


if you know what the word "love" means,

throw a paving stone into them,


if you know what the word "love" means,

stand on the pieces of yesterday lying on the sidewalk,


dreams are made up of granite thoughts,

containing a substantial quantity of quartz,

similar to waves of pain and their predatory oscillation,


there is an influx of Poetry,

sweep everything


conch with a whispering girl-

even if you fall asleep alone,

I will always fall asleep with you,

with you.The power of my poetry comes from the Palace of You,

even though I haven't had a key from him in a long time,

we are captives of our shells,

don't whisper, at least scream. 
..v těchto prostorách…
…jsem pro Tebe, se souhlasem, četl několik básní z poslední doby, zvuky v pozadí jsou puštěné zajímavé dokumentární filmy běžící ve smyčce v muzeu, tvoří nečekanou kulisu, proto doporučuji poslech ve sluchátkách, slova jsou najednou… získají jiný rozměr.
Muzeum olomouckých tvarůžků – Wikipedie (wikipedia.org)

PS: Anglicky je text v článku pro mé přátele ve vzdálených zemích, VY víte.

Krása rozkoš vášeň. Beauty delight passion.

Krása rozkoš vášeň.

Lubomír Tomik

V záplavě posledního květnového slunce,
vzory písmen,
vzory slov,
množné číslo,
po němž zbyl jen stín.

MY

Právě teď už jen v barvách odstínů rozmáchlých tazích štětců
 a přece 

,,MY" 

už nic neznamená.

Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.

Na stud není čas 
noste orchideje
noste orchideje

netvářím se osiřele,
netvářím se osiřele,
jen mám místo srdce strašlivý kráter, 

opuštěný kráter, plný mazlavého bláta,
jediné, co mi po Tobě zůstalo.

Beauty delight passion.

Lubomír Tomik

In the flood of the last sun of May,
letter patterns,
word patterns
plural,
after which a shadow remained.

WE

Right now, only in the colors of the shades swept by the brush strokes, and yet "WE" means nothing.

Beauty delight passion. Beauty delight passion. Beauty delight passion.
Beauty delight passion. Beauty delight passion. Beauty delight passion.
Beauty delight passion. Beauty delight passion. Beauty delight passion.

There is no time to shame
wear orchids
wear orchids

I don't look orphaned
I don't look orphaned
I just have a terrible crater instead of a heart,

an abandoned crater, full of greasy mud,
the only thing, I have left after You. 

Krása rozkoš vášeň.

Lubomír Tomik

V záplavě posledního květnového slunce,
vzory písmen,
vzory slov,
množné číslo,
po němž zbyl jen stín.

MY

Právě teď už jen v barvách odstínů rozmáchlých tazích štětcem a přece ,,MY" už nic neznamená.

Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.

Na stud není čas 
noste orchideje
noste orchideje

netvářím se osiřele,
netvářím se osiřele,
jen mám místo srdce strašlivý kráter, 

opuštěný kráter, plný mazlavého bláta,
jediné, co mi po Tobě zůstalo.

Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.
Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň. Krása rozkoš vášeň.

Wolf lost… lost in…picture.

Wolf Lost In The Poem : Nepřipoutaný – CD | Bontonland.cz

V sobotu jsem od Jana Žambocha dostal jeho CD darem, rozbalil, poslechl , nádherné ilustrace od Dorky Čančíkové uvnitř chytře řešeného obalu jsem si chtěl dát tak, abych na ně viděl a…najednou jsem koukal na…

Díky Jane, Tvůj projekt je výborný, stejně osobní zážitek jako sobotní vystoupení!

Po cestě zpět z Malé Lesní Vernisáže.

Malá Zastávka u Čertových skal.

Název útvaru dlouhého 150 metrů a až 25 metrů vysokého je odvozen od lidových pověstí. Chytrý valašský hospodář zde kdysi vyhrál sázku s čertem. Ten měl za úkol přehradit údolí skalní stěnou, a to do ranního kuropění. Jenže neuspěl. Stěna tak zůstala nedokončená. Podle další legendy se zde často zjevoval kouzelník, který obdarovával chudé zlatem.

Čertovy skály (okres Vsetín) – Wikipedie (wikipedia.org)

Malá Lesní Vernisáž… ohlédnutí.

Touto cestou správně.

Vzhůru do rozesmátého rohu ringu, podruhé. Tedy dnes proběhla Malá lesní vernisáž. – Midian Poet

Pořadatel a jeden z vystavujících umělců Martin Hába zahájil zápas krátkým proslovem .

Do modrého rohu nastupuje -Jan Žamboch!-

Neuvěřitelnou náhodou se mi podařilo zachytit Jana na začátku zápasu, video plynule přejde v ukázku prací Moniky Hábové, do záběru poté nečekaně vstoupí zahraniční host, nic nebylo připraveno, vše dílem okamžiku, stále první kolo , utkání je vyrovnané, diváků pomalu přibývalo .


Druhé kolo je podobné, Jan svou hudbou a texty podporuje i práce Moniky Hábové , zde přímo autorka.

Velmi zdařilé, gratuluji .

Gong.

Nastává nepřízeň počasí, dešťová přeháňka, zápas však stále pokračuje.

Poté dostává prostor všudypřítomné Umění, zcela ovládá situaci v ringu.
Zapisují se Kroniky akce….
…a opouštějí Velmi Zdařilou Malou Lesní Vernisáž 2021 , ještě, že nejsme v profesionálním ringu, kde je 12 kol!!!

Příští reportáž, v roce 2022, bude o dalším klání boxerů, kteří teď sportují spolu a chystají se vstoupit do společného klubu.

Tak by měla vypadat sportovně-seznamovací reportáž o začátku dlouhé spolupráce několika rozdílných jedinců, díky za pozvání a uspořádání akce, Martine !

Do příštího ročníku přeji lepší počasí, ještě více vystavujících vynikajících umělců

a zapracovat na označení místa konání !

Budeme se těšit za rok !

Tedy dnes proběhla Malá lesní vernisáž.

Bylo to silné. Spousta obrazů, spousta setkání, spousta názorů, slov, přesně cílených , umístěných jako šipky do středů terčů, nezapomenutelné vystoupení Jana Žambocha, déšť, slunce, déšť, cesta…všechno to bylo jako rány v rozesmátém rohu ringu, jen jedno slovo ?

Naděje.

Naděje na VŠECHNO.

Děkuji Martinu Hábovi za pozvání a zítra bych se rád k Vernisáži vrátil, protože…bylo to silné, nebyl to zápas jen na jedno kolo.

Z Paláce Tebe. From Palace of You. 
Z Paláce Tebe.


Lubomír Tomik


Něco se děje, uvnitř lidí, uvnitř nás.

řekni si pro sebe, pomalu a s důrazem :


 ,, Má láska je jako obloha." Nahlas,jestli víš, co slovo ,,Láska" znamená.Třeba ho zašeptej, ve své ulitě.


Spláchni ,smyj ze sebe pocit,

včerejšky jsou skla výkladních skříní,

projdeš kolem nich,

každé ráno znovu a znovu,


jestli víš co slovo ,,Láska" znamená,

vhoď do nich dlažební kostku,


jestli víš co slovo ,,Láska" znamená,

postav se kusům včerejška ležícím na chodníku,


sny jsou tvořeny z žuly myšlenek,

obsahujícím v podstatném množství křemen citu,

podobný vlnám bolesti a jejich dravému kmitu,


nastává příliv Poezie , 

smete všechno,


ulitu s šeptající dívkou-

i kdyby jsi usínala sama,

vždy budu usínat s Tebou,

s Tebou.Síla mé poezie vychází z Paláce Tebe,

i když od něho už dávno nemám klíč,

jsme zajatci našich ulit,

nešeptej, aspoň křič.From Palace of You


Lubomír Tomik


Something is happening, inside people, inside us.

say to yourself, slowly and with emphasis:


 "My love is like the sky."Aloud,if you know what the word "Love" means.Maybe whisper it, in your shell.


Rinse, wash away the feeling

yesterday's are the windows of shop ,

you walk past them

every morning again and again,


if you know what the word "love" means,

throw a paving stone into them,


if you know what the word "love" means,

stand on the pieces of yesterday lying on the sidewalk,


dreams are made up of granite thoughts,

containing a substantial quantity of quartz,

similar to waves of pain and their predatory oscillation,


there is an influx of Poetry,

sweep everything


conch with a whispering girl-

even if you fall asleep alone,

I will always fall asleep with you,

with you.The power of my poetry comes from the Palace of You,

even though I haven't had a key from him in a long time,

we are captives of our shells,

don't whisper, at least scream. 

Merlinův hrob. Merlins grave.

Merlin's grave.

Lubomír Tomik

Grew up in a Dance hall of Giants,
trampled grass all around,
they danced a ecossé of illusion, a cancan of fantasy
I challenged You to and -

Joseph of Arimathea yawned;
rolled over,
switched to another program,
gave something about cooking,
Mary will surely be happy
when She returns from the mall

Only You make me complete,
without You I'm just a strip of wind in paper,
I blew up the Moon and the planets
I turn off the stars and wrapped the Milky Way on a cotton candy stick 

WHY didn't i die
why couldn't I grow up like a fern in this broken reality,
in the Brocéliand Forest,
in the onslaught of minutes days centuries,

in a million years to wake up and overdose with synthetic love,
Your name was written on the pill,
 I didn't hesitate .


Brocéliandský les

Merlinův hrob.

Lubomír Tomik

Vyrostl v Tančírně obrů,
všude kolem pošlapaná tráva,
tančili kvapík iluze, kankán fantazie
vyzval jsem Tě a -

Josef z Arimatie zívnul,
převalil se,
přepnul na jiný program,
dávali něco o vaření,
Máří se bude jistě líbit,
až se vrátí z obchoďáku

Pouze Ty mne děláš úplným,
bez tebe jsem jen cár větru v papíru,
vyhodil jsem Měsíc a planety do vzduchu
zhasnul hvězdy a natočil Mléčnou dráhu na špejli od cukrové vaty,

PROČ jsem nezemřel

proč bych nemohl vyrůst jako kapradina v této rozbité realitě,
v Brocéliandském lese,
v náporu minut dnů staletí,

za milion let procitnout a předávkovat se syntetickou láskou,
Tvé jméno bylo napsáno na pilulce,

neváhal jsem ani moment.

Kašna s delfíny.

Ta, u které jsme se před staletími setkali , je falešná, pravá kašna je ukryta tady, v Galerii Slováckého muzea :
Kašna s delfíny,

nádvoří Galerie Slováckého muzea,
původně umístěna na Masarykově náměstí,
v roce 1976 přemístěna do Galerie Slováckého muzea.

autor :Václav Render

Kašnu tvoří pískovcová nádrž ve tvaru čtyřlistu (kvadrilobu), její stěny jsou zevnitř hladké, vnější obvod je profilovaný. Uprostřed nádrže stojí čtyřboký nečleněný výtokový stojan. V horních dvou třetinách je hranolovitý tvar stojanu nahrazen plastikami dvou delfínů, postavených ocasními ploutvemi vzhůru, s těly spirálovitě propletenými a široce otevřenými tlamami, chrlícími vodu. Ocasní ploutve, ukončené stylizovanými akanty, nesou čtvercovou desku, na níž je umístěn tvarovaný sokl, završený piniovou šiškou.

Motivy delfínů a šišky, čerpající tematicky ze severoitalské renesanční ornamentiky, jsou na kašně ztvárněny nově – příznačně pro počátek 18. století.

Kašna byla vytvořena v prvním desetiletí 18. století (po roce 1704) jako jedna ze dvou historických barokních kašen, které vznikly po velkém požáru v roce 1681 na obou náměstích v Uherském Hradišti. Situována byla do komorního prostoru náměstí za kostelem sv. Jiří. S budováním kašny bylo dle archivních materiálů započato v roce 1704 provedením zednických prací, v následujících letech byly prováděny kamenické práce.

Na původním místě stála kašna až do roku 1976. V této době byla vlivem povětrnostních podmínek i nevhodných lidských zásahů značně zdevastována, proto bylo rozhodnuto o jejím nahrazení kopií.

Originál byl deponován v nádvoří Galerie Slováckého muzea. Takže věřím, že se zase setkáme, jen je naše setkání zatím ukryto, stejně jako pravá kašna.
V roce 1995 byl restaurován Vítězslavem Martinákem z Uherského Hradiště. V rámci restaurátorských prací byl pod piniovou šiškou na základě historických fotografií rekonstruován profilový soklík z božanovského pískovce v proporcích původní kompozice. Obnoven byl také vodní systém.

Svahy Araratu na nečekaném místě.

Ocitl jsem se tam skutečně náhodou https://cs.wikipedia.org/wiki/Galerie_Slov%C3%A1ck%C3%A9ho_muzea
A s tímhle obrazem před očima, jsem četl pro Tebe :
Svahy Araratu . / S díky Parakeet /

Lyrics in English / Reading in Czech/ Loved by me

Slopes of Ararat.


/ Thanks to Parakeet. /

Lubomír Tomik

"In the sixth year, in the sixth month, on the sixth day of Noah's life."

We came out of the Ark,
from the Labyrinth of Solitude,

The Mariachi lowered their weapons against silence,
with hats of landing pads for
Helicopters of Love

Heavy rains flooded everything,
The housewives in the cabins swam dishes and towels,
pots with sauce

Flocks of Everything rushed over the falling waters
which had wings, the Strike Unit of Angels
handed out invitations to the Grand Opening

"Life and what's next"

In the main role You,
beautiful and unbeatable,

Time does not cure anything,
wounds do not heal,

Wounds on the soul,
if I had one and didn't leave it with You,

in the empty Cabins of the Ark,
over which only the wind and
my Desire for You. 
Všechno tohle přináší nečekané chvíle…setkání s archeologem, který na konci minulého roku prováděl výzkum kousek od nás, ve Starém Městě, vstřícní zaměstnanci galerie…díky.
Děje se to díky Tobě, má můzo.

Bouře v očích. Storm in the eyes.

Bouře v očích.

Lubomír Tomik

má loď má ty nejpotrhanější plachty
                      lanoví
                   urvanou kotvu
            bloudí
       oceánem
     nikdo
   ji
 ne
                  řídí,

samo kormidlo by chtělo k Tobě na severovýchod,
je to tak jednoduché,
být,
jakého
Tě
všichni chtějí mít,
co vlastně chceme my?

přesto, nakonec,
až zbyde jen otevřený oceán a nebudeš moci nic nabídnout,
zbyde jen prázdnota ran,
spiknutí Krásy ,
ticho rán

nakonec,
nakonec je každý z nás jen bloudící lodí
s potrhanými plachtami v bouři a v ní, hledáme záchranu,

v Ní, hledáme Ostrov,
hledáme pevnou půdu pod nohama.
Storm in the eyes.

Lubomír Tomik

my ship has the most torn sails
                       rigging
                    grabbed anchor
            wanders
        the ocean
     no one
   her
  No
                   manages

the rudder itself would want You to the northeast,
it's so simple,
be,
what
You
everyone wants to have,
what we really want?

yet, in the end,
when all that's left is the open ocean and you can't offer anything,
only the emptiness of the wounds remains,
Beauty plot,
silence of the mornings

finally,
in the end, each of us is just a wandering ship
with torn sails in and in the storm, we seek salvation,

in Her, we are looking for the Island,
we are looking for solid ground under our feet. 

,,Malá Lesní Vernisáž“, 29.5.2021 , sobota.

Jsme zváni. Jedeme tři, Lenka Karhanová / pseud. Magdalena Verneová /, zahraniční host a jedu i jako paparazzi, abych se zde , na svých stránkách, mohl podělit i s fotografiemi o jistě zajímavé chvíle …. bude to skutečné – ,,Na cestě “ !