How do You taste, my love ?

/2017/

How do you taste?


Lubomír Tomik


Bittersweet,
like just cooked hot orange jam?

Ringing,
when the teeth behind the lips collide?

Heatedly,
like a cigarette you threw on the sidewalk?

The tongues goes out,
pressed together,
                          ready to plunder. 
from Alan Moore and Melinda Gebbie graphic novel ,,Lost girls“
Jak chutnáš ?

Lubomír Tomik


Hořkosladce,
jako právě uvařený horký pomerančový džem?

Zvonivě,
když zuby za rty narazí na sebe ?

Ohnivě,
jako cigareta ,kterou jsi odhodila na chodník ?

Jazyky vyrazí,
přitisknuti k sobě,
připraveni rabovat.

Puppeteer. Loutkář.

Puppeteer.

Lubomír Tomik

the puppeteer took a knife and slowly, almost gracefully,
 cut the threads
and puppets
unknowingly set out into the world,
loosely,

the liquid from the mug fell to the ground,
magic lamp oil,
fuel ... no,
nothing important. 

Just ...You.
Loutkář.

Lubomír Tomik

loutkář vzal nůž a pomalu, skoro ladně,
přestříhal nitky
a loutky 
se nevědomky vydaly do světa,
volné,

tekutina z hrnku dopadla na zem,
olej kouzelných lamp,
palivo ...ne,
nic důležitého.

Jen ...Ty.

Holidays of the dead and pulling beets.

Holidays of the dead and pulling beets.

Lubomír Tomik
Time burns like a wick of a dynamite cartridge

under the rushing clouds,

silence of the Antarctic plains

ties hands,

YOU.

from the collectons of poem ,,Veronica“ /2017/

Svátky zemřelých a tahání řepy.

Lubomír TomikČas hoří jako doutnák
dynamitové patrony
pod spěchajícími mraky
,
ticho antarktických plání
Ti 
svazuje ruce.

ze sbírky ,,Veronica“ /2017/

Anneke Van Giersbergen & Danny Cavanagh – Untouchable 2

Why I should feel this way?
Why I should feel this way?
Why I should feel the same?

Is something I cannot say
Is something I cannot say
Is something I can't explain

I feel you
Outside at the edge of my life
I see you
Walk by at the edge of my sight

Why I should follow my heart?
Why I should follow my heart?
Why I should fall apart?

Why I should follow my dreams?
Why I should follow my dreams?
Why I should be at peace?

I feel you
Outside at the edge of my life
I see you
Walk by at the edge of my sight

I had to let you go
To the setting sun
I had to let you go
And find a way back home

When I dream all I see is you
When I dream all I see is..

I never seen a light that's so bright

I never seen a light that's so bright

I never seen a light that's so bright

Blinded by the light that's inside
Blinded by the light that's inside
Blinded by the light that's inside you