sorrow. Žal.

sorrow.


Lubomír Tomik


sorrow
gallop
sheaves of rain
neatly tied

sorrow
gallop
horse hooves
 asked for the journey

She said:
A land without you
copy flight level
waves of Lake Bina,
You are magical, You are direct

perhaps.

-I'm A Grief Bird. - said J.K.,
wrinkles fall to the ground,
 took root and fell asleep.

sorrow
gallop
heat for a while,
cursed
        sexappeal. 
žal.

Lubomír Tomik

žal
cval
snopy deště
úhledně svázal

žal 
cval
kopyt koní
na cestu se tázal

Řekla:
-Krajinou bez tebe,
kopírovat letem hladinu,
vlny jezera Bina,-
jsi kouzelná, jsi přímá

snad.

-Jsem Pták Žal. – řekl J.K. 
vrásky se sesypaly na zem,
zapustil kořeny a usnul.

žal 
cval
žár chvil,
prokletý 
        sexappeal.