Palace of Roses. Palác růží.

Palác Růží.

Lubomír Tomik

Nebojí se pohledu do jícnu sopky,
nebojí se ozvěn vlčího vytí,
bydlí v Paláci Růží

A když ztichneš v chladných ránech,
uslyšíš bloudění bosých nožek
ztichlými galeriemi bez návratu,
bydlí v Paláci Růží

A po Nocích je Ona sama Bohyní Lovu,


A je vláčená životem a všichni ti muži,
rozevlátá dobrodružství na 
baldachýnech cimbuří,
bydlí
v Paláci Růží.

Palace of Roses.

Lubomír Tomik

She are not afraid to look into the gullet of the volcano,
not afraid of the echo of a wolf's howl,
She lives in the Palace of the Roses

And when you strain your hearing in the cold mornings,
you will hear the wandering of the bare feet
silent galleries without return,
lives in the Palace of the Roses

And in the Nights, She is  the Goddess of Hunting,


And She's dragged with life and all those men
jealous adventures on
battlement canopies,
lives
in the Palace of the Roses. 

Humpback whale skeleton.

Kostra keporkaka.

Read and recorded in Hospital UH 20.3.21

Humpback whale skeleton.

Lubomír TomikMoon craters are pushed through the vertebrae,
wonderful appetizers,

holiday in the web You,

You. 
Reading on this place.
Night movers / 2019/
Bird in the morning now in Karviná.