Nože. Knives.

Nože.

Lubomír Tomik


Tvé oči jsou letící nože ,
točím se vzhůru nohama jako překotný viselec v manéži 
a ostří se zabodávají do terčů bez označení – Přímo sem !-

K čemu jsou kulisy,
k čemu jsou pouťové atrakce ,
když ve zmatku a vřavě, 
zapomeneme sami na sebe ?

Nože protnou Moebiovu pásku a zmizí,
vidlice blesků se klikatí,
blesk je součástí dalšího blesku,

usíná a vstává, 
vstává a usíná,
zrcadlo se prohne dovnitř,
vstává a usíná,
otevře oči ve snu někoho jiného,
vstoupí na jeviště , účastní se představení,
v nichž rozšafné nože nakonec nedoletí,

Tvé oči,
nejostřejší nástroje,
zvící skalpelů,
pohozených v Bouloňském lesíku.
Knives.

Lubomír Tomik


Your eyes are flying knives,
I turn upside down like a hung hangman in the circus arena
and the blades are stabbed into targets without marking - Right here! -

What are the scenery for,
what are the fairground attractions for,
when in confusion and turmoil,
 we forget about ourselves?

The knives cut through Moebi's tape and disappear,
lightning fork zigzags,
the flash is part of another flash,

falls asleep and gets up,
gets up and falls asleep
the mirror bends inwards,
gets up and falls asleep

opens eyes in someone else's dream,
enters the stage, participates in the performance,
in which the splitting knives do not reach the end,

Your eyes,
the sharpest tools,
 scalpels,
scattered in the Boulognes Forest. 

Reservoirs on the tops of the hills. Vodojemy na vrcholcích kopců.

Today I want to dress you in the rainbow.   Dnes Tě chci obléknout do duhy.
Vodojemy na vrcholcích kopců.

/Po Tebe/
Lubomír Tomik

Vousy tmavých chapadel jdou po Tobě,
vzácné okamžiky jako poletující můry
planou v lampách vedoucích k vrcholkům kopců.

tlukot srdce
vůně duhy

tlukot srdce 
vůně duhy

tlukot srdce 
vůně duhy

vůně duhy
jíž si dnes oblékneš

a v dálce za soumraku pak
tance a vzývání,

pod

vodojemy,
na vrcholcích kopců.

Reservoirs on the tops of the hills.
/for You/

Lubomír Tomik

The beards of dark tentacles follow You,
rare moments like flying moths
 burn in lamps leading to the tops of hills.


the smell of rainbow
heartbeat

the smell of the rainbow
heartbeat

the smell of the rainbow
heartbeat

the smell of the rainbow
which You will wear today

and in the distance at dusk
 then
dancing and singing,

under
reservoirs
on the tops of the hills. 

Jako Anneke a Danny

Na zámku Napajedla jsem četl pro Tebe…klidně jsi tam mohla stát jako Anneke…byla jsi tam se mnou.
Read and recorded 17.12.20 for You on the Castle Napajedla , v Salonku holandských mistrů, se svolením.
-She said: It's the longest vacation.

Lubomír Tomik

she said it's the longest vacation
what are what they are without You
the longest vacation
she said: "It's the longest vacation."
and so :
             promises kept as inaccessible borders
resistant to the catapults of cast souls
black smudges in the sky colored like the UN flag

my feet
are Lincoln's stilts the longest vacation.

Without you. 

From the collections of poems ,,Bowl of fancy fish.“ /2017/

Screaming cat circus.

Vřískající kočičí cikus. Čteno a nahráno pro Tebe, 29.12.21 v Mikulčicích na Valech.
Screaming cat circus.

Lubomír Tomik

screaming cat circus
sneaks up after sunset,

 bony furry cat's backs cast shadows,

all the doors around us,
marked lines of lime. 

Slovanské hradiště Mikulčice – Wikipedie (wikipedia.org)

Čteno právě tady.

Ze sbírky Veronica / 2018 /