Znesvěcení. Desecration.

Desecration.

Lubomír Tomik

I’ll ho ld You clo se,
in the empti ness of gra ve,

completely beeeeeeeeee aten
doomed to eeeeeeeeeee mptiness

WE touch each other in concrete shells,
Your voice was silent light,

beautiful,

above the surface of Lake Bina.

Znesvěcení.


Lubomír Tomik


při ti sknu ti    k sobě
v prá zdno tě    hrobu

na několik       padrtíííííííííííííííííííííííííí,
odsouzeni k     prááááááááázdno tě,

dotýkáme se v betonových skořepinách jeden druhého,
Tvůj hlas byl tiché světlo,
nádherný,

nad hladinou jezera Bina.

If You only knew. Kdyby jsi věděla.

Read, recorded and playing on Belfry for You, 12.1.21 on the hill of Sv. Kliment in Buchlov mountain.

If you only knew.

Lubomír Tomik

 If you knew
 if you knew

what have I done
what have I done

 bit you to the bone,
 bit you to the bone

hungrily and greedily,
until it was a mouth
full

of MARROW