Next, please.

Written, recorded, photographed, loaded and recorded on April 3, 2011 on Masaryk Square in Karviná, for You.

Lyrics in english :

next ,please.


lubomír tomik


breakfaSt nagasaki ages in time, may i ask for a dance ?

Odin waits for the eye to sLip into the pit of the face,
head.

eVe without adam,

                 thE stray shrapnel.


three grandmothers sitting together by a cave,
sitting at
plucking the feathers of archeopteryx,


galleons moored at the mouths of tropical rivers.

The glowing flesh of Eve. Žhnoucí maso Evy.

Žhnoucí maso Evy.
/Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Při rituálu Otvírání úst
jsi do mne vložila maso Evy,
žhnoucí maso Evy.

Po nestvůře již jsi sedlala jela krotila zůstaly stopy ve sněhu,
stále jsi parkovala vevnitř,
Šarlatová žena s očima času,
z minulosti stále upřenými na mne,
doširoka otevřené,
podle staré magické tradice vidím ve svém protějšku sám sebe.

Vidím Tebe.

Alchymisté vkráčeli v
Rudých hábitech
Symbolu, větru kvílejícího kolem korouhví

Pevný stisk
Hladovosti
Intimita
Levandule
Oheň
Slova opřena v Artemidě
Odysseus v Antarktidě
Poblázněné včely letí úvozem před zaplavením
Hledání přístavů
Isis Loukoťová
Cílem byl rozpustilý
Androgyn,

cílem bylo Všechno,
chutnalo,
žhavé maso Evy.
The glowing flesh of Eve.
/For You/

Lubomír Tomik

During the mouth opening ritual
you put Eve's meat in me,
the glowing flesh of Eve.

After the monster you sat down and tamed the traces remained in the snow,
you still parked inside,
Scarlet woman with eyes of time,
from the past still staring at me,
wide open,
according to the old magical tradition, I see myself in my counterpart.

I see YOU.

Alchemists walked in
Red robes
Symbol, the wind howling around the banner

Past
Hunger
Intimacy
Lavender
Of fire
Silent ,the words of the order in Artemis
Odysseus in Antarctica
Pour bees fly by the ferry before the flood
Search for ports
Isis of the Wheel
Calendar
Androgyn,

the goal was Everything,
tasted good,
hot meat of Eve. 

Rvačka v oblacích.

Včera při nahrávání v parku u Společenského domu ve Starých lázních DARKov se mi náhodně podařilo zachytit tyto zvuky z korun stromů, bylo to příliš vysoko, a nešlo poznat o jaké druhy ptáků jde…zdá se, že to byla slušná rvačka v oblacích.

Rvačka v oblacích.