Kde mám své srdce ? Where is my heart ?

Wooden man i DARKov.

Kde mám své srdce ?  zvolal Tikitak.

Lubomir Tomik

-Kde mám své srdce ?- zvolal Tikitak,
nějaké ruce ho postrčily na přehlídkové molo,
Psyché seděla v první řadě, 
v první řadě
a ostatní modely se natřásaly a čepýřily  ,
hladové pokukování,
on však stál 
se svěšenou hlavou.

-Kde mám své srdce ?- zvolal Tikitak,
otočila klíčem v zapalování,
motor se rozeřval,
někdo neustále otáčel klíčem v zapalování,
Tikitak se držel zadního nárazníku zuby nehty,
auto nabíralo rychlost,
držel se,
šlo o všechno,
dokud se ozubená kola z jeho hrudi nerozsypala po cestě, jako nepoužité vrácené mince,
vůz zmizel v dálce.

-…-srdce ?- řekl umírající Tikitak,
napřažená ruka klesla k zemi,
vyhasl
a jeho srdce 
leželo na zadním sedadle vozu,
jímž jsi mířila vstříci svítání,
přetékajícímu poháru života.

Tik, tak.
Ozubená kola.
Tik , tak.
Nezapadla , do sebe.
Tik…
Where is my heart? exclaimed Tikitak.

Lubomir Tomik

- Where's my heart? - cried Tikitak,
some hands pushed him onto the catwalk,
Psyche sat in the front row,
primarily
and other models shook and tumbled,
hungry peeking,
but he stood
with his head down.

- Where's my heart? - cried Tikitak,
she turned the key in the ignition,
the engine rumbled,
someone always turning the key in the ignition,
Tikitak clung to the rear bumper with his fingernail,
the car was picking up speed,
he held on
it was about everything
until the gears spilled from his chest along the way, like unused returned coins,
the car disappeared into the distance.

-… -heart? -said the dying Tikitak,
outstretched hand dropped to the ground,
extinguished
and his heart
lay in the back seat of the car,
with which you set out to meet the dawn,
overflowing cup of life.

Tick Tock.
 Gears.
Tick Tock.
 Didn't fit in.
Tick… 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s