Čtení pro Tebe , v jiném státě, V.

V lázeňském parku v DARKově.
Na druhé straně hranic.
Read and recorded in Poland, for You. From the collections of poems ,,Night movers “ (2019)

Imagine.

Lubomír Tomik

Imagine a person with a mustache like Willam Shakespeare and the face of Satan,

someone moved in next door,
next to the apartment

in the morning you can smell the acid growing through the wall,

someone moved in next door,
next to the apartment,

I hear rats in the morning,
biting through the body.

Pár metrů za hranicí. Krátce poté, co jsem přečetl báseň ,, Představ si “ , když jsem šel do Polska, auto tam nestálo. Když jsem se vracel…drobné náhody přece.

ďábelské útesy. devil’s cliffs.

ďábelské útesy.

lubomír tomik

slova jsou

ďábElské
úTesy, na nichž sní kolumbova santa maria,

mudrCi světových stran putovali loukou 
vybuchující vůněmi v explozích Opojných pylů,
slAdkých jako ty,
Ganéša si poposedl
rUce zavířily v ladných pohybech
Levandulové záblesky
pAlba myšlenek,

ďábElské
 úTesy, na nichž spí kolumbova santa maria,

Cizokrajná spřežení na nebi,
hOlubice v barvě okru,
isis okovů zbAvená
leGendami opředená
pUlsující životem,
Líbající otevřená ústa ústa ústa 
sAsanek,

ďábElské 
úTesy, na nichž kolumbova santa maria dlí,


troskotajíCí znovu a znovu,
burrOughs se zubí za kormidlem,
hejnA kačin , robotické hlavy letí na měsíc kočárem taženým labutěmi,
melinda Gebbie
malUje a tančí,
pLátna plná
životA.
Yvette Mimieux in Time Machine / 1960 /

devil's cliffs.


lubomír tomik


the words are

dEvilish
 cliffs on which  sanTa maria dreams,

the sages of the world traveled through the toxiC meadow
explOding with odors in intoxicating pollen explosions,
sweet like jehovA,

Ganesha sat in a virtual position
the hands swirled in gracefUl movements
Lavender flashes,
Album of ideas,

dEvilish
  cliffs on which  santa maria sleeps

Classic sledges in heaven
 in Ocher color,
isis dreAms left behind,
leGends are real,
pUlsing life
kissing Living mouth
of Art,

dEvilish
 cliffs on which sanTa maria waiting for tomorrow,


shipwreCked again and again,
burrOughs behind the helm,
a flock of ducks, robotic heAds flying to the moon in a carriage pulled by swans,
melinda Gebbie
 paints  pUre and dances,

Lost
in beAuty.

Čtení pro Tebe, v jiném státě IV.

Carfax Abbey Carfax Abbey | Horror Film Wiki | Fandom
Read and recorded For You, from collections of my poems ,,Night Movers“ / 2019 /
Joseph Merrick. Joseph Merrick – Wikipedia
Disappeared time.

Lubomír Tomik

Joseph Merrick peered into the backyard of the alleys at dusk,
 saw a man in a top hat
and tracks in Carfax,

similar to pudding kisses, laid wonderfully quietly,
laid completely  silence, 
stunningly laid on a teak,
as a tapeworm of ideas,
eating whispering.

Merrick disappeared.
Like this.

/ followed by an elegant snapping of the fingers /......