Around the corner of the castle. / Článek za pochodu III. , který se stal rouháním . /

Around the corner of the castle.

Lubomír Tomik

And around the corner of the castle someone crucified Christ,
again,

not long ago today
shouldn't he be lying in the grave anymore?

And around the corner of the castle someone crucified Christ,
again,

not long ago today
shouldn't he be lying in the grave?

He shouldn't have dreamed anymore,
 dream your dream
in which lies at Her feet,

 
when You he first meet?


Blasphemy,
which sounds so beautiful.


A za rohem zámku.

Lubomír Tomik


A za rohem zámku někdo ukřižoval Krista,
znovu,

neměl dnes už dávno,
neměl už ležet v hrobu ?

A za rohem zámku někdo ukřižoval Krista,
znovu,

neměl dnes už dávno,
neměl ležet v hrobě ?

Neměl snad už snít,
 snít svůj sen , 
v němž leží u nohou dívko, 
 
leží u nohou Tobě ?


Rouhání,
které tak krásně zní.

Úplně se mi psaní článku vymklo z rukou, jen …Ty….zpět, …kašna.

15.24. Čas byl. Čas je. Čas bude. A my ?

Next, please. Článek za pochodu II.,

Toto je článek za pochodu, druhá část, kdo ví co bude na konci …je 13.51.

Část II,.

Stejně jako slunce mizelo …

…na zámku Fryštát , Karviná…..během chvíle, aprílové počasí…

…kroupy a sníh.

A za rohem zámku někdo ukřižoval Krista,
znovu,

neměl dnes už dávno,
neměl už ležet v hrobu ?
Socha Ježíše ležícího v hrobě od Gregoria Fernándeze v klášteře sv. Jáchyma a sv. Anny ve Valladolidu

Další, prosím. Next, please.

Toto bude článek za pochodu. I,

This will be an article on the fly.

10:50. Napsáno.

Next Please.

Lubomír Tomik

breakfaSt nagasaki ages in time, may i ask for a dance ?

Odin waits for the eye to sLip into the pit of the face,
head.

eVe without adam,

                 thE stray shrapnel.


three grandmothers sitting together by a cave,
sitting at
plucking the feathers of archeopteryx,


galleons moored at the mouths of tropical rivers.

Další , prosím.

Lubomír Tomik

Snídající nagasaki stárne v čase, smím prosit ?

Odin vyčkává až oko vkLouzne do důlku,
Vědoucí.

Eva bez adama,
ten zbloudilý šrapnel.

tři báby sedí spolu u jeskyně,
sedí při
škubání peří archeopteryxe,

galeony, kotvící v ústích tropických řek.

…pokračování….jinou formou. SOLVE…suddenly in czech…in english. Words are virus, no just shit Covid.

I drew him and He …

Read and recorded in Studio Shaark , once for You.
I drew him and He ...

Lubomír Tomik

I drew therianthrop and He...

He jumped off a rock and He stabbed me with
antlers of time,

he stabbed me completely,
lightly swipe the pencil over the paper

as I drew him.


from ,,The Dinner at Minski´s and the other poems “ /2016/