Girl with X-ray eyes.

Dívka s rentgenovýma očima.

Lubomír TomikNevěděla si rady.
Nevěděla si rady.

Až nám Slunce jednou spálí oči ,
až se změní v rentgeny,
připomenem si, 
jak jsme směšní,
shluky kostí v ulicích,
šepot jazylek.

Pocity vzpomínky domněnky koncentrované myšlenky,
pryč.

Až se Slunce jednou stane keřem růží,
přivítáš popínavými paprsky plnými trnů
má zápěstí,
jak jsou poddajná,
smaragdovou zelení plné flakony jedu,
v zaprášených laboratořích.

Myšlenky vzpomínky pocity domněnky,
pryč.

Nevěděla si rady.
Nevěděla si rady.

Dívka s rentgenovýma očima.


Girl with X-ray eyes.

Lubomír TomikShe didn't know what to do.
She didn't know what to do.

Once the sun burns our eyes,
when it turns into X-rays,
we will remember
how ridiculous we are
clumps of bones in the streets,
whisper of tongues.

Feelings of remembrance of the presumption of concentrated thought,
away.

Once the sun becomes a rose bush,
you will greet with climbing beams full of thorns
my wrist
how flexible they are,
emerald green full bottles of poison,
in dusty laboratories.

Thoughts memories feelings assumptions
away.

She didn't know what to do.
She didn't know what to do.

Girl with X-ray eyes.

Láska. Love.

Pro Tebe….a děkuji za dnešní lekci.

Láska.
/ Pro ... však víš. /

Lubomír Tomik

Láska je barva kterou jsi nalila do černobílého filmu,
znachověla jsi úsměv Bely Lugosiho šarlatem a
                              obalila Nocí jeho pelerínu,
žlutí bílá bělma vlků,
rudá srdce položená do sněhu,

celý svět,
ruka uvnitř hrdla,
třepotání myšlenek, 
filmových rekvizit kdysi černobílého filmu,

uvnitř krku,
spěchem žen, 
hledíš do odlíčené tváře bestie,
 každý den,
zavřené oči milenek,
stírání rosy.

Béla si přitáhne plášť ke karmínovému úsměvu,
rozpoutá šavlový , 
rozpoutá
šavlový tanec očí.Láska.  Napsáno dnes, čteno a nahráno právě teď, 13.15, v pokoji Rehabilitačního Ústavu DARKov. Dnes jsem dostal lekci, nakládačku od Marciana. 
Nahrávka el.kytary je má, jen tak, z první, minulý rok ve St.Městě.
Love.
/ For ... You know. /

Lubomír Tomik

Love is the color you poured into a black and white film,
you marked Bely Lugosi's smile with scarlet and
                                      covered his cape with the Night,
yellow white white wolves,
red heart laid in the snow,

the whole world,
hand inside the throat,
flutter of thoughts,
 props of a once black-and-white film,

inside the neck
women's rush,
you look into the beautified face of the beast,
 daily,
closed eyes of mistresses,
wiping dew.

Béla pulls her cloak to a crimson smile,
unleashes a saber,
unleashes
saber dance of eyes.

In the distance a lamp on the shore.

In the distance a lamp on the shore.

V dálce lampa na pobřeží.

Napsal Lubomír Tomik .

28.11.2020 , ve svém ateliéru čte Lenka Karhanová / pseud. Magdalena Verneová /

https://www.lenkakarhanova.cz/

In the distance a lamp on the shore.

Written by Lubomír Tomik.

11/28/2020, Lenka Karhanová / pseud. Magdalena Verneová / reads in Her studio.

In the distance a lamp on the shore.
/ old navy /


Lubomír Tomik


In the distance a lamp on the shore

johoho

in the distance the lamp is lit.

johoho

through the fog through the heavy rain

johoho

in the distance the lamp is lit.So rudder twist, old bro

johoho

rudder twist, you're here for it!When you hear it crackling,

when you hear the curse,

all of us

johoho

all of us

johoho

not here for a long time,

johoho.…from the my collections of poem ,,Dinner at Minski´s “ / 2016 /