ALFA. / Video /

Pro Tebe.

Napsáno 1.4.21 ráno v DARKově. Čteno, nahráno a natočeno ve stejný den u Karvinského moře, nafoceno dnes ve Starých Lázních DARKov.

Sestříháno , zvukově upraveno, dokončeno v DARKově 1.4.21 a …není Aprílem.

Lyrics and complete story behind this video:

https://midianpoet.com/2021/04/01/alfa/

ALFA.

Now all the humor goes away. We talk together yesterday, it seems to me when I listen to You as if the sound of Your voice washes me like waves. … In the morning I wait for the first procedure, I have about 15 minutes .. pull out a notebook, a pencil and WRITE and write … wave..foam…wave … and on … the poem ALPHA.

Two hours later I go to exercise, exercise on my knees, after a while we suddenly lie on our backs and an experienced therapist says in a hypnotic voice- Close your eyes …….-… and you lie down in the hot sand … and he comes one wave … and the other .. I’ll widen my eyes … then close them again.-


I write my own reality.

Teď už jde všechen humor stranou. Včera spolu mluvíme, připadá mi to, když Tě poslouchám jako by mne zvuk Tvého hlasu omýval jako vlny. …Ráno čekám na první proceduru, mám asi 15 minut.. vytáhnu sešit , tužku a PÍŠI a píši…vlna..pěna..vlna…a dál…báseň ALFA.

O dvě hodiny později jdu cvičit, cviky na kolena, po chvíli si najednou lehneme na záda a zkušený terapeut nám hypnotickým hlasem říká-Zavřete oči …….-…a položíte se do horkého písku…a přijde jedna vlna…a druhá.. Vytřeštím oči…pak je zase zavřu.


Píši si vlastní realitu .

ALPHA.


/pro Tebe/

Lubomír Tomik


TY jsi ALFA,

vezmeš můj vesmír za čtyři rohy,

složíš ho a protřepeš ,

jako nezbedné prostěradlo,

na zem padají kousky zla a lenosti,

uděláš na něm suk,

zanecháš mne čistého, bílého,


vlna,

pěna,

vlna,

pěna,

vlna na pobřeží,


TY jsi ALFA,

a já ...omega.


Snadné vítězství ?

Nic takového neexistuje.

Vždy krev,

vždy bolest.


TY jsi ALFA,

a já,

rozladěná,

popraskaná harfa,

      stojící před Tebou.


ALPHA.


/for you/

Lubomír Tomik


YOU are ALPHA,

You take my universe by four corners,

You fold it and shake it,

like a naughty sheet,


bits of evil and laziness fall to the ground,

You make a knot on it,

You will leave me pure, white,


wave,

foam,

wave,

foam,

wave on the shore,YOU are ALPHA,

and I ... omega.An easy victory?

There is no such thing.

Always blood,

always pain.


YOU are ALPHA,

and I,

out of tune,

cracked harp,

      standing in front of you.

Universum.

Zvířata v rozích karty zastupují elementy: zemi (znamení Býka; hlava býka), oheň (znamení Lva; hlava lva), .Tato zvířata symbolizují kvality jednotlivých elementů. Abychom mohli plně projevit svou podstatu, je třeba, abychom se projevovali na úrovni fyzické (Býk), duchovní a tvořivé (Lev). Lidé vás vnímají jako nesmírně tvořivou osobnost, která se touto kvalitou podobá znamení Lva (lev); dále jako praktickou a produktivní osobnost jako je znamení Býka (býk).

Dnes ráno mi Universum vyšlo.

Zrovna dnes.

Díky Ti.

Tarot podle Crowleyho.

The sweetest of You. To nejsladší z Tebe.

Read and Recorded once in Studio Shaark FOR YOU.

The sweetest of You.Lubomítr Tomik


Someone raided the patisserie!

/ BANG BANG /

Desserts run out and people crouch,
under glass hatches
on porcelain trays,

not eating on the plates next to it
unfinished coffee
pierced with forks,


someone raided the patisserie
is that You,

the sweetheart rolls under the oncoming car,
a little further on the ground icing from the pinwheel,
the lady was adamant,

someone raided the patisserie,
he fired five shots into the cream cake
and when left

 whistled softly under the beard,

/ whistle  whistle /

which he didn't even have.
from ,, The dinner at Minski´s and other poems / 2016 /