Amazing Old Stones.

Amazing Old Stones.

Lubomír Tomik


for You
for Eilish Sinclair, Lady of the Lake ,
for Alena,

Amazing Old Stones
             laugh in our faces,

I walk through love
as Dante descended to hell
and Virgil doesn't lead me,
is that You,

Amazing Old Stones
laughing at people around,
to lunch or breakfast dukes,
raiders from the steppes.

The measures have been tightened up,
love is not just a word, cheap quickie.

Believe me.

Wonderful Old Stones
 will continue to be in their places,

we're leaving,

he has us for lunch,
                 Duke of Time.

Báječné Staré Kameny.

Lubomír Tomik

pro Tebe,
pro Eilish Sinclair, Lady of the Lake,
pro AlčuBáječné Staré Kameny
            se nám smějí do ksichtu,

procházím láskou
jako Dante sestoupuji do Pekla
a nevede mne Vergilius,
jsi to Ty,

Báječné Staré Kameny
se smějí lidem kolem,
obědvajícím či snídajícím vévodům,
nájezdníkům ze stepí.

Opatření zpřísněna,
láska není jen slovo, levné techtle mechtle,
věř mi.

Báječné Staré Kameny 
budou na svých místech dál,

to my odcházíme,

nás obědvá

            čas.

Barriers at the crossing will fall.

Spadnou závory na přejezdu.

Barriers at the crossing will fall.

Lubomír Tomik

the barriers will fall at the crossing,
the moon just shines through the clouds,
cold as a whore's breath

the barriers fall
it's snowing and it's like out of some
stupid Swedish detectives,

the barriers will fall at the crossing
I close my eyes
I feel a stream of air from the ghost of an almost sperm,
 snow breaking through a locomotive,
it's like slow motion in honey,

i
n

h
o
n
e
y


honey
,,Spadnou závory na přejezdu.“ Read and recorded in Studio Shaark once For You ,my Everything.
…ze sbírky Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /