Under His gray wings.

Under His gray wings.

Lubomír Tomik

Empty dance hall,
was a new dimension of the heart,
under His gray wings,

With a reflection of flickering lights,
 hanging nearby,
waiting for smiles, caresses and touches,
under His gray wings,


floating nights on muddy cobwebs,
elegantly,
like a swarm of circling manta rays,
and your arms,
under His gray wings,


Your eyes Your eyes Your eyes

lighthouses on the coast of desire

Your eyes Your eyes Your eyes

when it is extinguished in the hall,
 they come to life and light up,
under His gray wings.
Under His gray wings. Written , take a picture, read and recorded For You in DARKov, Karviná, today,my love. It is For You.

Pod Jeho šedými křídly.

Lubomír Tomik

Prázdný taneční sál,
byl nová dimenze srdce,
pod Jeho šedými křídly,

S odleskem mihotavých světel ,zavěšených opodál,
čekajících na úsměvy, pohlazení a doteky,
pod Jeho šedými křídly,


plovoucí nocí na blanitých pavučinách,
elegantně,
jako rej kroužících mant,
a Tvá náruč,
pod Jeho šedými křídly,

Tvé oči Tvé oči Tvé oči

majáky na pobřeží touhy

Tvé oči Tvé oči Tvé oči

až se v sále zhasne, ožijí a rozzáří se ,
pod Jeho šedými křídly.The late works of Mark Twain.

Pozdní díla Marka Twaina.

Read and recorded For You in Studio Shaark, from ,,Večeře u Minského and other poems“ /2016/

The late works of Mark Twain.


Lubomír TomikOnly on steps and pitches
Only on steps and pitches
Just only steps and pitches

Never again next time,

Just
steps,

steps and pitches.
ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně . / 2016/