In the quiet corridors of DARKov. V ztichlých chodbách DARKova.

In the quiet corridors of DARKov.  /For You/

 Lubomír TomikIn the quiet corridors of DARKov.
a woman carved from wood 
 waiting for her lover, 

and I, 

as well as She know,

 we both know it,

that they will never come.

We both learn to live with it at once,
suddenly there are no ,, but ",
it hard,very hard


the pain covered everything.
V ztichlých chodbách DARKova.


Lubomír Tomik

Čeká žena vytesaná ze dřeva na svého milého, 
a já ,
stejně jako ona vím,
 víme to oba,
že nikdy nepřijedou, není to možné.

Oba  se s tím naučíme  žít,
najednou
 už nejsou žádná ,,ale"  

je to těžké, 
velice těžké.

Bolest překryla všechno.

Osobní Tanger.

Hodně mi pomáhá se z toho všeho kolem vypsat, když to pak vidím před sebou, pobavím se.

Situace: Jel jsem ve výtahu do devátého patra ze druhého, nastoupí se mnou dva silnější černí kluci, žádný rasismus,

trénuji angličtinu , baví se anglicky, zeptám se , odkud jsou.

-Dubai.-

Napadl mne chlápek jedoucí na velbloudu, obhlížející duny písku.

-And you ?-

-Czech.-

-Ye.

Vystoupili jsme a každý šel na jinou stranu.

Tohle bude můj osobní Tanger, no a co.

A, však víš…

Ju.

Při snídání. At bréákféást.

Dnes při snídani v DARKově.
Při snídání.

Lubomír Tomik

Jeruzalém padl jako dešťová kapka do Tvých
krásných vlasů,
rozběsnění muži korzovali ulicemi bez návratu,
natahující koberečky do dálky
nápisy na dveřích,
brány do jiných dimenzní,
světů
a vůbec,

Daidalos vůbec nešetřil voskem,
srdce v něm zalitá přestávala bít,
tiché výstřednosti,
k uzoufání nudné turnikety slov
se někdy zarazí a
roztočí,
jako větrné korouhve,
na cestě ,
k Tvému zámku.,

tornádo
Tě zanese ke mě.
Nápisy na dveřích..brány do jiných dimenzí, světů a vůbec. Inscriptions on the doors..gates to other dimensions, worlds and more.
At bréákféást. 

Lubomír Tomik

Jerusalem fell like a raindrop into Yours
beautiful hair,

enraged men paced the streets without returning,
stretching rugs into the distance
door signs,
gates to other dimensions,
worlds
and in general,

Daidalos spared no wax at all,
the heart filled in him stopped beating,
quiet eccentricities,
to the despair of boring turnstiles of words
sometimes stops and
mites
like weather vanes,
towards on the road ,
to Your castle,

tornado,
will take me to You.

Plague of Tyranny.

Plague Of Tyranny is a death metal band, members, Alex Bouks Guitars, Paul Speckman Vocals, Chuck Sherwood Bass, Jim Roe Drums
©All rights Plague Of Tyranny 2021

Lyrics by Paul Speckmann.
Photo by Jan Kopu0159iva on Pexels.com

Should we look with Paul into the Eyes of the Snake? Yes !!!

Paul in Studio Shaark ,where vocals for the song was recorded.

Grid in a poem.

Mřížka v básni.

rty   roní   slzy               zapálíme  si               není to nádherné          cítit          něco                  víc

slzy roní     rty               svalíme    se              něco   k    někomu         cítit

náměstí        v                náměstí      v               cítit

Telči       hotel               Telči   hotel

v    podloubí

Ty a já  zdánlivě

ač  je  to

ne

mo

žné     

není to nádherné, něco cítit?

Grind in poem. Read and recording in Studio Shaark once, For You.


Grid in a poem.

Lubomír Tomik

lips shed tears we light up it’s not wonderful to feel something more
tears roll down our lips we roll something to feel someone
square in the square in the feel
Telč hotel Telč hotel
in the arcade


You and me seemingly


although it is

I

mpo

ssible.

It is not beautiful, to feel something?

Hotel…rigt on the picture, red house.