Mezitím v UH, pokojný nesouhlas s proti covidovými opatřeními Vlády ČR

Pokojná procházka městem, cca 200 lidí, prostě jen nesouhlas, je toho už moc. Kdybych mohl, jsem tam taky. Toto je můj nesouhlas, na dálku sundávám respirátor…a přijde si pro Vás Reskátor, Joffrey de Peyrac , kulhám teď po zákroku úplně stejně.

Mezinárodní dobrodruzi. International adventurers.

Mezinárodní dobrodruzi.

Lubomír Tomik

Chlápek vskočil do mexického příboje,
včera před pěti sty dvěma lety, nic to neměnilo na situaci,
že Aztékové, měli zatnutý tipec,
zabafal z dlouhé dýmky jako Gandalf a řekl jen -Šmytec.-

Brnění rezavějící v mořských solích za úsvitu, jako sny , kterých jsme se vzdali,
Montezumova křenící se tvář v davu,
starý lišák ožívá,
když Měsíc ubývá.

Ptáci rána,
          už zase roznáší ticho na kopytech,
                          začíná další den bez Tebe.
International adventurers.

Lubomír Tomik

The guy jumped into the Mexican surf,
five hundred and two years ago, it didn't change the situation,
that the Aztecs had a tip,
he puffed on a long pipe like Gandalf and said only - It is END.-

Armor rusting in the sea salts at dawn, like the dreams we gave up,
Montezuma's writhing face in the crowd,
the old fox comes to life,
when the moon is waning.

Birds blow,
    spreads silence on hooves again,
                  another day without You begins.

Liána rozetne mačetu.

Liana breaks the machete.

Liana breaks the machete. Read and recorded in Studio Shaark , once For You.
Percy Fawcett – Wikipedie
Liana breaks the machete.


Lubomír Tomik

The liana breaks the machete and the expedition returns,
suddenly everything is clear.

They laugh and
 slap each other on the back.

Fawcett Expedition.


Výpravy bez návratu: Fawcettovo pátrání po ztraceném městě Z | 100+1 zahraniční zajímavost (stoplusjednicka.cz)

Percy Fawcett – Wikipedia

From ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016/