„Who’s there, my God, who’s there?“

Hemingway, Fitzgerald, And The Round That Went On Too LongThe Fight City
„Who’s there, my God, who’s there?“ Read and recorded for You in Studio Shaark
"Who's there, my God, who's there?"

Lubomír Tomik

 Ernest Hemingway knocked out a phone booth,
 it was only afternoon,
 guy in an old STB secret police coat
 with a leather bag and an injured spine entered a roundabout,
 the cars stopped indecisively and the drivers didn't know what to do,
 the guy in the orange overalls was walking on the railway embankment,
 for a moment he even seemed to be able to control the tracks and sleepers
 but then he looked at the track in front of him
 he stared until his eyeballs fell out
 and on the gleaming tracks they rolled toward the unknown,
head to all the tattoo ink,
 Ernest Hemingway knocked out a phone booth,
 the handset fell to the ground,
 coins spilled,
 on the other side of the line was Ema Destin
 and she cried :        

,, Who is there, O God, O God, who is there? "
Lásky Emy Destinnové - Novinky.cz

The sullen man. Ten zasmušilý chlapík.

The sullen man. Read and recorded For You in Studio Shaark
The sullen man.

Lubomír Tomik


 Before he lay down under the sign No. 😯
 called some Reynolds
 the soul was winking and was almost on the edge
 before he lay down under the sign No. 😯
For You ….definitely For You… all this….For You. Edgar Allan Poe - Wikiwand

Matyášovou branou.

Matyášova brána
Matyášova brána se zbytky někdejšího městského opevnění – vnitřní středověké hradby stojí nedaleko Masarykova náměstí v parku za komplexem jezuitských budov. Je to jedna ze tří městských bran, původně nazývaná Zadní, později Královská. Po požáru v roce 1609 musela být znovu obnovena. Další pozůstatky městského opevnění se nacházejí v blízkosti někdejšího arzenálu – císařské zbrojnice a na konci ulice Dlouhá (základy válcové věže).
Pokud přijedete do Uherského Hradiště vlakem, po pár krocích směrem do centra narazíte na platan javorolistý. Obvod kmene dosahuje asi 4.5 metru a jeho stáří se odhaduje na čtvrt století. Dnešní chráněný strom původně rostl v zahradě bývalé jezuitské koleje, později proměněné na kasárna.

A je TO tady, pomyslel si. And here IT is, he thought.

And here it is, he thought. Read and recorded for You, in Studio Shaark
And here it is, he thought.

Lubomír Tomik

 And here it is he thought,
 it was like a whiplash,
 creaking skin,
 blinding light,

 the bow passes over the remnants of the silhouettes of the pig casings

 Her hips curl,
 she tasted all that,
 young heart,

 young with a gnaw of darkness.

 And here it is he thought,
 it's here and he felt her teeth pierce his flesh.

Completely attack. Úplně napadrť.

Dnes speciálně pro Tebe, ať údery boxovací rukavice , které zazní, úplně napadrť rozbijí Tvou nemoc.

Read and recorded in Studio Shaark
Napadrť.
Completely attack.

Lubomír Tomik

 under 
the blows
 of hands 
tearing 
me
 to
 pieces
 stomachs
 broken 
gushing
 vermilion
 in 
the palms 
of the wreckage 
of the eyes


 completely attack.

from the collections of poem ,,Dinner at Minski´s „/2016/ For You.

Boiler full of necks. Kotel plný hrdel.


Albrecht Dürer: Utrpení deseti tisíc křesťanů, 1508
Foto: Vienna, Kunsthistorisches Museum © KHM-Museumsverband
Albrecht Dürer: Utrpení deseti tisíc křesťanů, 1508
Boiler full of necks. Read and recorded in Studio Shaark For You, my Love

Boiler full of necks.

Lubomír Tomik

 the boiler full of throats overflows
 and the characters as from Durer's woodcut,
 they disappear and appear
 above the surface of the saddled goulash of blood,
 wooden spoon disappears somewhere in the clouds
 feet appear

the image is suddenly colored,
 is red, smudges of green, black to brown
 full of movement and lamentation:

 Halving a bull in a poppy field.