No.

Agalloch lyrics :

,,Here at the edge of this world
Here I gaze at a pantheon of oak, a citadel of stone
If this grand panorama before me is what you call God. . .
Then God is not dead“

In The Shadow Of Our Pale Companion lyrics / The mantle 2002/

No , it is wrong.

Version 2.0-

,,Here at the edge of this world

Here I look in Your eyes , a citadel of stone

If this panorama before me is what you call Goddess…

Then Love is not dead“

Dnes večer mne těší, že můžu psát jen pro Tebe…

…myslím na Tebe a…

Jít až.

 Lubomír Tomik

 Jít až za vrcholky Západních zemí,
 spustit se po srázu dolů,
 dovedu si představit,
 jít dál, 

 protentokrát, 
 zabloudit,
 s Tebou ,

 skotačit v zahradách,
         v zahradách, 
         v zahradách,

       dlážděných kočičími hlavami.

 Různí herci,
 mají rozdělené různé role.

 Opona se zvedá.PS: Je jen pro Tebe, kreativní dívko.
Víš, co pro mne tohle vše znamená ?

Zaujati. /for Yassy/ Interested. /pro Yassy/

Zaujati.
/pro Yassy/
Lubomír Tomik

zaujati jsem stáli před umírajícím andělem
s polámanou páteří,
chrčivě oddychoval, 
zkrvavený a zesláblý,
zdálo se , že chce něco řícit,
zašeptal jen: ,, ... Stiskni koleny koně a jeď za mnou."

zaujati.
zajati,
zaujatý Tebou,
zajatý,
lehl jsem si vedle něj,
nespouštěl jsem Tě z očí.


Interested.
/for Yassy/

 Lubomír Tomik

 we stood interested before the dying angel
 with a broken spine,
 he was breathing heavily,
 bloodied and weakened,
 seemed to want to say something,
 he just whispered :
-,,… squeeze your horse's knees and follow me. "-

 interested,
 captive,
 interested in you,
 captive,

 I lay down next to him,
 I didn't take my eyes off you.

You, my angel.

In the picture J.P. Na obrazu J.P.

Jackson Pollock , ,,No.5″
Na obrazu J.P.

Lubomír Tomik


 na obrazu J.P.
   oči
 a 
 možná žena v černé kůži
 možná sedí v trávě a něco mi šeptá
 možná je skoro tak krásná jako Ty
 možná je všechno co chci
 možná že jen na obrazu J.P.
 možná že se rozprostírá

 jako kapka do vody
      kapka 
    krve

 přímo ze srdce
 přímo z Tvého

srdce     srdce
  srdce  srdce    
   srdcesrdce
     srdce
ze sbírky Večeře u Minského a jiné básně / 2016/
In the picture of J.P.

Lubomír Tomik


 in the image of J.P.
   eyes
 and
 maybe a woman in black leather
 maybe he's sitting on the grass and whispering something to me
 maybe she's almost as beautiful as you
 maybe it's all i want
 perhaps only in the image of J.P.
 maybe it extends

 like a drop in water
      drop
   blood

straight from the heart
 straight from yours
                   
  heart        heart
    heart    heart
      heartbeat
        heart
          .

Read and recorded for You in the snow, on the frozen Lake Balaton….Covered in leaves.

Covered in leaves.

 Lubomír Tomik

 Covered in leaves,
 covered with a clever stingray,
 in green leaves,
 sleepy.

 Until the caravans go astray,
 until the sand
 does not stain with blood,
 drops of sea, salt, sweat,

 Your tongue,
 is on their tracks.

 In the fallen leaf,
 her body
 withered,,
 beautified.
Covered in leaves. Read and recorded for You in the snow, on the frozen Lake Balaton in Nový Hrozenkov, 29.1.21

V listí zalitá.

 Lubomír Tomik

 V listí zalitá,
 vychytralou trnuchou přikrytá,
 v zeleném listí,
 ospalá.

 Dokud neodejdou karavany běd,
 dokud se písek,
 nezbarví krví,
 kapky moře, soli, potu,

 Tvůj jazyk,
 je jim na stopách.

V opadaném listí,
 její tělo,
 uschlo,
 zkrásnělo.