Nahrávání ve Studiu Shaark dokončeno.

Paul Speckmann dnes ve Studio Shaark dokončil nahrávání vokálů pro připravované album, na němž spolupracuje s Rogga Johansson – Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives (metal-archives.com) . Mohl jsem být u toho:

Opravdu neuvěřitelný zážitek, být u vzniku hudebního alba. Být při tom. Hudba Mr.Johanssona je velmi povedená, skvěle se doplňuje s Paulovými texty, s jeho zpěvem. Titulní píseň ,,Beneath the bleeding sky “ je , jak jsem již několikrát napsal, pecka překračující hranice žánrů. Stejně tak ostatní skladby.

Díky, Paule , za nevšední zážitek.

Přeji Vám , ať je album posluchači dobře přijato, ať si najde tu správnou cestu k lidem. Nejsme všichni jen Pokusná morčata v lidské formě, jak zní název hitového songu z alba, jdeme si za svými sny, rveme se o každou minutu, o každou píď země, o každý okamžik. Co jiného v podělané Covidové době zbývá . Nahrávání je dokončeno.

Pro mne pobyt ve Studio Shaark teprve začne, chci v něm zkusit nahrát svou poezii, pro Tebe, dívko, ale to až někdy jindy, nyní proběhne závěrečný mastering ve Švédsku a za několik týdnů bude album na světě.

Poslech doporučuje Mr. Speckmann!

Odraz. Reflection.

Odraz.
Lubomír Tomik

Kola kočáru komíhala koketérií kolemjdoucí Kolombíny,
a Bifrost,
táhnoucí se nad cáry lesů hýřil barvami,
z posledních sil jsem se držel okraje,
už už
se znovu řítil tunelem do světla,
náhle se ozvalo zaMňoukání, 
tlapky se zarazily v pohybu,
Tvůj opánek zaševelil jemným dotekem,
vedle mne se rozvinul žebřík z petrklíčů,
žlutý a nekonečný,
zašeptala jsi :
-Pojď-

Vítr Ti cuchal vlasy,

Kdo je paní mého srdce ?
Kdo se dotkne duhy,
je vtaženo do nebe,
do Tebe.


Čteno pro Tebe v kajutě plachetnice Naděje ,6.2,21, z připravované sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.Reflection.

 Lubomír Tomik

 The wheels of the chariot fluttered with coquetry passing Columbus,
 and Bifrost,
 stretching over the lines of forests,
 it was full of colors,

 I kept my edge to the last,
 already
 rushed through the tunnel into the light again,

 there was a sudden meowing,
 paws stopped moving,
 Your whispered with a gentle touch,
 a ladder of primroses developed beside me,
 yellow and endless,
 you whispered:
 -Come-

 The wind ruffled your hair,
 Who is the Lady of My Heart?

 Who touches the rainbow,
 is pulled into the sky,
 into You.