V dálce lampa na pobřeží.

In the distance a lamp on the shore.

Lubomír Tomik

 / old navy /

 In the distance a lamp on the shore,
 johoho,
 in the distance the lamp is lit,
 johoho,
 through the fog through the heavy rain,
 johoho,
 in the distance the lamp is lit,

 so rudder twist, old bro,
 johoho,
 rudder twist, you're here for it!

 When you hear it crackling,
 when you hear the curse,
 all of us,
 johoho,
 all of us,
 johoho,
 we are not longer here, no,
 johoho.

Přednes: Lenka Karhanová / pseud. Magdalena Verneová/
Obraz ,, Jistota v bouři“ , Lenka Karhanová / pseud.Magdalena Verneová/
Napsal: Lubomír Tomik, ze sbírky Večeře u Minského a jiné básně /2016/
Nahráno 28.11.20, Ateliér Lenky Karhanové / pseud.Magdalena Verneová/ v UH.
Pro Tebe.

Caliban and Sycorax.

Caliban and Sycorax.

Caliban and Sycorax.

Lubomír Tomik

What did you lock my love, in the drawer of your memory?
Lovely moments, laughter and tenderness,
early cold
and I …

can’t understand,
I can’t do that.

From the upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, read and recorded on January 19, 21 in KovoSteel Staré Město, www.kovozoo.cz, in the exhibit of the L-610 aircraft, which was only ours, mine and Yours for an hour.
Kalibán a Sycorax.

 Lubomír Tomik

 Co jsi má lásko, zamkla v šuplíku své paměti ?
 Líbezné chvíle, smích i něhu,
 brzký chlad
            a já …
 pochopit,
         to nedovedu.

Z chystané sbírky básní Mapa kontinentu Tvého srdce, čte a nahráno 19.1.21 v KovoSteelu Staré Město, www.kovozoo.cz , v exponátu letadla L-610, které bylo díky vstřícnému přístupu ze strany firmy , na hodinu jen naše, mé a Tvé.


PS: Honey, I'm publishing this article for you at 2 hours 2 minutes 22. seconds 2.2.2021...

Jejím sestrám. To Her sisters.

Jejím sestrám. Čteno a nahráno pro Tebe , u zasněženého a zamrzlého Balatonu v Novém Hrozenkově 29.1.21. To her sisters. Read and recorded for You, at the snowy and frozen Lake Balaton in Nový Hrozenkov 29.1.21.

Jejím sestrám.

 Lubomír Tomik

 zápach vlečných sítí ze spleti ocelových lan,
 rzí vzpomínek,
 obroušený vlnolam,

 když nádherná vystoupila z přílivu, šaty z mořských řas,
 zanechány, na okrasu Jejím sestrám.


 ze sbírky Veronica a jiné básně / 2018/

To Her sisters

 Lubomír Tomik

 the smell of steel wire rope trawls,
 rust of memories,
 ground breakwater,

 when the beautiful rose from the tide,
 the seaweed dress left,
 to adorn Her sisters. from the collection of Veronica and other poems / 2018 /

The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2018
Just flaming in the evening.

Just flaming in the evening.

Lubomír Tomik

 Ganesha on the march
 Ganesha on the march,

 Throw the torch in my direction,
 I'm standing right here,

and I smell gasoline

 Ganesha on the march
 Ganesha on the march.
Photo by Sharath G. on Pexels.com

Jen tak večer plápolat.

Lubomír Tomik

Ganéšo na pochodu
Ganéšo na pochodu,

Hoď pochodeň mým směrem
Stojím právě tady

a jsem cítit benzínem,

Ganéšo na pochodu,

Ganéšo na pochodu.