On the slopes of the midnight mountain.

On the slopes of the midnight mountain.

Lubomír Tomik

 They met
 on the slopes of the midnight mountain
 in the shade of charming pine trees.

 She took the seams of his skin,
 she undressed her and threw her away,
 he took the seams of her skin,
 he undressed her and threw her away,

 They then sat back to back,
 waited,
 to wolves,
          will come closer.


….from the collection of poems ,,Bowl of Fictional Fish" / 2016 /

Nesmí se cestovat…aha.

Co takhle se zítra vydat na Balaton, načíst tam nějaké věci, nafotit pár záběrů, natočit video, podívat se Bohyni do očí, proč ne ? Nesmí se cestovat…aha.

Jedu. Zítra.

Crowleyho Tarot právě promluvil jasnou řečí. Učím se vykládat karty několik měsíců a NIKDY mi tahle karta nevyšla, NIKDY.

Samozřejmě, z cesty bude dobrodružná fotoreportáž, do určité chvíle, bude něco… něco jako

Diamant! Ty.

Historie bombardování.

Čtu 19.1.21 uvnitř exponátu letadla L-610 ve společnosti KovoSteel, nedaleko od KovoZoo, pro Tebe…svou báseň Historie bombardování z chystané sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.
Historie bombardování. History of the bombing.
History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee. 

Historie bombardování.

 Lubomír Tomik 

 Její stehna o sebe třela
             jako padající minarety,
 šeptala ze spaní,
 ve snech vyprávěla příběhy sama sobě,
 některé byly pravdivé,
 některé smyšlené
 a některé, 
    některé chutnaly  jako zrnko
                              dobře pražené kávy.