Třetí expedice s Paulem Speckmannem.

Vyšlo slunce, jemný lehký poprašek nového sněhu pomalu roztával, vyrazili jsme, těsně před odjezdem mi na sníh vypadla mince z Čachtic ….

Bathory…dobré znamení….

Na zasněžených loukách podél cest se pásly ovce, po cestě do Bzence jsme se bavili o komplikacích, které podělaný Covid přináší. Nejen běžný život, též živé hraní, festivaly, to vše nevypadá vůbec dobře…. byli jsme tam a byla to expedice mezi žraloky,

přímo sem, do Studio Shaark

pak se Paul a zvukový inženýr Pavel dali znovu do práce, sehraná dvojka,

Podařilo se nahrát další tři songy. Nové album už má název, songy mají jména, celé to vzniká ve zvláštní atmosféře kvůli viru.Nejdříve jsme se všichni bavili o uzavření hranic v Německu pro letecký provoz, najednou Paul zpívá do mikrofonu : -,,Closing in the darkness!- . Rogga Johansson složil hudbu k jejich společnému , ne prvnímu, albu a první, co mi melodie připomněla,byl vzdáleně podobný rytmus…Sepultura, časově někde kolem alba Chaos A.D., hudebně je to opravdu pecka, pomalé, agresivní, ale chvílemi i ,,rozjásané“ v dobrém smyslu slova, vidět usmívajícího se Paula v nahrávácí místnosti s úsměvem pokyvujícího do rytmu…k nezaplacení. Být s Tebou v kontaktu… k nezaplacení. Ukazatele na zelených stupnicích splnily svůj úkol, usedly. Pak se nahrávaly vokály, Paul trval na každém slovu, vyzobávaly se nepovedené rozinky z předchozího songu, pár nepodarů se našlo a byly upraveny k dokonalosti..to správné slovo zní : Perfekcionismus.

Stále jde o chytlavou muziku, Paulovi spolupráce s Johansonem vyloženě sedí , nové skladby by se mohly jednou stát klasikou a znovu, to že se vztahují k situaci ve světě….Guinea pigs in human form ! Yes.

Bylo hotovo, ovšem….

… poblíž se nacházel nečekaný nástroj, kterého jsme si nevšimli, upozornil na něj až Pavel a

…Nový cimbalista, pan Paul Speckmann!

Tedy příště…do finále , poslední dva songy. Někdy se dostaneme k věcem o nichž cítíme , že jsou více než dobré, že jsou vyjímečné, tohle je jedna z nich, celý projekt je hodně přístupný pro každého, chtělo by to dobrou propagaci a nepropásnout šanci, album by mělo slyšet co nejvíce lidí…Beneath the bleeding sky !!!!

Pořád se učím, pořád, pro mne je celý úžasný zážitek okořeněn pocitem, že se s Tebou o nahrávání můžu bavit.

https://midianpoet.com/2021/01/20/second-tour-in-studio-shaark-today/

https://midianpoet.com/2021/01/14/paul-speckmann-ve-studiu/

Tehdy jsem se vracel autem od Tebe.

Vracel jsem se od Tebe.

Lubomír Tomik

 Vracel jsem se autem od Tebe,
 myslel na milion věcí,
 ne na cestu,
 postupně zmizela,ztratila se v lese ,zúžila se
 do křivky EKG
 a když jsem projel
 kolem osvětlené kapličky,
 jako někde v průsmyku Borgo,
 zastavil jsem,
 díval se to tmy před sebou
 a uvědomil si,
 že Tě miluji.I came back from you.

 Lubomír Tomik

 I was coming back by car from you,
 thought of a million things,
  not on the road,
  gradually disappeared, lost in the woods, narrowed
 into the ECG trace
 and when I drove by
 around the lighted chapel,
 like somewhere in the Borgo Pass,
 I stopped,
  watched the darkness ahead
 and realized,
 that I love You.

Nature loves courage.„Nature loves courage. You make the commitment and nature will respond to that commitment by removing impossible obstacles. Dream the impossible dream and the world will not grind you under, it will lift you up. This is the trick. This is what all these teachers and philosophers who really counted, who really touched the alchemical gold, this is what they understood. This is the shamanic dance in the waterfall. This is how magic is done. By hurling yourself into the abyss and discovering it’s a feather bed.“


― Terence McKenna

Černý uhel touhy. Black charcoal of desire.

Black charcoal of desire.

Lubomír Tomik

 Black charcoal of desire,
 hot as a potato
 pulled out of the fire,

 word from the heart of You,
 from the burned eyes,
 from my eyes,
 which
 you wore,
 just
 thrown in pockets.

Černý uhel touhy

Lubomír Tomik


Černý uhel touhy,
horký jako brambor
vytažený z ohně,

slovo z plamenů Tebe,
z očí vypálených,
z mých očí,
které
jsi nosila ,
jen tak,
pohozené po kapsách.

And I say to my people´s masters:

„And I say to my people’s masters: beware, beware of the
Thing that is coming, beware of the risen people, who shall
Take what we would not give.
Did ye think to conquer the people, or that law is stronger
Than life and than men’s desire to be free?“
[―Padraig Pearse, „The Rebell“]