Matyášova brána dnes.

Matyášova brána – spíše rekonstrukce původní středověké brány, původní brána tzv. „zadní“ či později „shořelá“ (zbourána po požáru roku 1609)

http://www.slovackemuzeum.cz/doc/205/

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B

Při natáčení přišla o nalepovací obočí.

Ze mé sbírky Noční stěhováci /2019/ První velká písmena veršů tvoří slovo ,,ODDAH“ spojitost s Crowleym a In Islam, iddah or iddat is the period a woman must observe after the death of her husband or after a divorce, during which she may not marry another man. Tohle je rychlejší než psát mail.

Překvapení.

 Překvapení.

 Lubomír Tomik 

Stín sbíhající se do linií sebeklamu,
vrah i své oběť,
anděl s kápí Ku -Klux -Klanu ,
na všechno jsi odpověď.

Tvé srdce,
blankytný mrak,
na zamračeném nebi s větrníky tornádové  oblohy,
Tvé srdce,
bezuzdný meteor podzimních plískanic.

Cinknutí blesku.
hřmot hrotu,
úder tulipánem do gongu v mlžných horách,
 ukřižovaný zvuk,
když se podívám do Tvých očí-

překvapení, 
na náhodou nalezené,
rozesmáté fotce Tebe,
Tebe.

Ty Ty Ty Ty Ty Ty Ty Ty TYO You You You You You You You You 
Surprise.

Lubomír Tomik

A shadow converging on the lines of self-deception,
the killer and his victim,
angel with a hood of the Ku Klux Klan,
you are the answer to everything.

Your heart
azure cloud,
in the cloudy sky with tornado sky pinwheels,
Your heart
unbridled meteor of autumn sleet.

Flash fires.
the roar of the tip,
a tulip strike a gong in the misty mountains,
crucified sound
when I look into Your eyes-


surprise,
found by chance,
laughing photo of you,
You.