Turnip.

Turnip.

17.12.20 čtu na zámku Napajedla, v holandském pokoji, svou báseň ze sbírky Noční stěhováci /2019/
Pro Tebe.

Turnip.

Lubomír Tomik
 
I sent you two hundred years old
                 romantic letter -
 But maybe I should
 pierce the heart with a knife,
 pieces of body
           send a crushed carriage with a whip crackling,
               in an envelope with two detectives on lips.

 Address: You, deep lakes.


17.12.20 I read at the Napajedla chateau, in a Dutch room, my poem from the collection Night movers / 2019 /
 For you.Turnip

Lubomír Tomik

 Poslal jsem Ti dvě stě let starý 
 romantický dopis –
 
 Ale možná jsem se měl
 opíchat nožem do srdce,
 kousky těla 
poslat rozkodrcanou bryčkou s kočím práskajícím bičem,
v obálce se dvěma detektivy na rtech.

Adresa : TY, jezera hluboká.