Stufio, vládce bočních uliček.

Nahráno 6.12,20 na hradě Malenovice, pro Tebe…i když…morbidní, přesto bohužel pravdivé.
Stufio, vládce bočních uliček.
Stufio, vládce bočních uliček.

Lubomír Tomik

 Krátce po konci války
 připlouvají od Vídně

 tři 
   čtyři 
      za den 

 většinou nahé a svázané do kozelce,
 ruce u krku,
 nepohřbívají je. 

 Pouštějí je po proudu dál,
 jako nějaké nafouklé a bledé,
 tajemné,
 loďky na hraní. 


Stufio, ruler of the side streets.

Lubomír Tomik

Shortly after the end of the war
they come from Vienna

three
four
per day

mostly naked and tied to a goat,
hands around the neck
they do not bury them.

They let them go downstream,
like some puffy and pale,
mysterious,
toy boats.