Dárek…jen pro Tebe.

Autorka haiku Lenka Karhanová /pseud.Magdalena Verneová /

Obraz ,,Růže.“ autor Luděk Kouřil

Čte Lubomír Tomik
Haiku (俳句) je lyrický útvar, většinou s přírodní tematikou, který je tvořen zvukomalebným trojverším (jap. kigo). Jde o nejznámější formu japonské poezie.
Nahráno 26.11.20 , uprostřed mohyl na Mohylníku v Jarohněvicích, čtu z autorčiny knihy MOTÝL A MOŘE – IV. sbírka básní, vydal OFTIS r.2016 v Ústí nad Orlicí.

http://www.lenkakarhanova.cz

http://www.midianpoet.com

Princezna pohárů.

Princezna pohárů.

Lubomír Tomik

Okouzlující touha
v letních šatech noci

 s těžkotonážní sbíječkou drtící,
ve svém nitru prchavá,
dcera vln plápolající sem a tam na houpačce z pěny,

horký vítr rozrazí dveře,
vedoucí do Lotosového paláce,
 Lotosového paláce.
Předchozí zážitek s Crowleyho Tarotem byl tak silný...

Míchání Crowleyho Tarotu……teď. Čekal jsem všechno, tohle ……ne, jestli to náhodou čteš……vidíš to, lásko ?

Míchání Tarotu podle Crowleyho, hraje k němu Cash, zapisuji postupně všechno. Je to REÁLNÉ.

13.43-Přede mnou balíček karet ,

Vybírám si jednu z osmdesáti karet /dvě jsou skryté/ Velké a Malé arkány na dnešní den, 10.12.,čtvrtek, míchám

13:45 -zamícháno, levou rukou si z vějíře beru kartu.

Karta leží na stole. Křížem nahoru, jak má být.

13:46

Už hraje Trent. Jeho Hurt byla na playlistu jako druhá.

Karta je :

Princezna pohárů.

Význam tarotových symbolů - Jak poznat sebe sama. - Fotoalbum - Dvorní  karty - PRINCEZNA POHÁRŮ
 Crowley - princezna poharuPrincezna pohárůMISTROVSTVÍ CITOVÉ OBJEKTIVITY Princezna pohárů je portrétem citového mistrovství poté, co se bolestně propracovala žárlivostí, snahou druhými manipulovat, potřebou druhé vlastnit, případně je podvádět. Princezna pohárů je nestranná v poskytování citové stálosti a věrnosti (želva v lastuře), bez potřeby druhé výměnou za svůj cit vlastnit. Cítí se být se svými city v bezpečí (labuť, která vzlétá nad její hlavou) a je schopná své city, touhy a znepokojení sdělovat srozumitelně, aby byly pochopeny (delfín).

Krystaly na jejím rozevlátém plášti, který naznačuje tvar lastury, ukazují na její schopnost vidět věci tak, jak jsou, a nikoli tak, jak by si je přála viděl. Dává lotosovému květu svobodu, což je vyjádřením srdce plného důvěry, a dává tak najevo, že odmítá touhu ovládat a vlastnit. Tato karta zobrazuje schopnost uvědomil si objektivně své city, ať jsou opětovány nebo ne, a naznačuje pevné rozhodnutí stát si za nimi.Výklad princezny pohárůTento symbol je obrazem nestranného srdce, které si nic nenamlouvá. Princezna pohárů zosobňuje cit, který je milující a který si uvědomuje, kde jsou jeho hranice. Princezna pohárů je spojována s měsíci vodních znamení Ryb (21. února – 21. března), Raka (21. června – 21. července) a Štíra (21. října – 21. listopadu) a nebo s osobami v těchto znameních narozenými. Kdykoli se tato karta objeví, naznačuje, že se něco odehraje v měsících pod vládou vodních znamení a nebo se zrozenci těchto znamení. V těchto obdobích je potřeba, abyste se pokusili překonat svou žárlivost a touhu vlastnit. Měli byste se naučit nazírat své citové záležitosti nestranně tak, jak opravdu jsou. Princezna pohárů nám připomíná, že jakmile je uvidíme v jejich skutečné podobě, musíme se moc snažit, abychom své city nezatratili a neupadli přitom do starých vzorců myšlení a chování.

,,Pro muže představuje Princezna pohárů ženský aspekt jejich duše, zvaný anima, který je schopen poskytnout citovou stálost a věrnost (želva) bez toho, aby musel vlastnit a nebo zato žádat něco, co nemůže dostat. Obecně může tato karta předznamenávat ve vašem životě osobu stejně starou nebo mladší, která vám udělí lekci, jež vám má pomoci zbavit se citového lpění.


Kdykoli vás tento symbol přitahuje, znamená to, žc jste se právě propracovali svou žárlivostí a jste schopni hluboké lásky, která je odpoutanější a poskytuje více svobody. Princezna pohárů je obrázkem citového smíření, spolehlivosti a nestrannosti. Přemohla totiž své navyklé vzorce reakcí, plných pocitu ohrožení, touhy vlastnit a žárlivosti. Prohlédla strach ze ztráty a z toho, že bude opuštěna, a je vůči němu nemilosrdná. Už se nechce těmto ničivým stavům poddávat. 

TOHLE je skutečné !!!!!!Teď se to stalo !

Crowleyho tarot

Až budete pracovat s Thothovým tarotem, přistupujte k symbolům tak, jako by to byly klíče, které vám mohou otevřít hluboká mystéria života a dovolí vám poznat dosud nepochopitelné souvislosti.

Od roku 1987 byla Velká kniha Tarotu vydána devětkrát a získala si své čtenáře nejen doma, ale i vzahraničí. Byla přeložena do němčiny, holandštiny a hebrejštiny. Moudrost dávných věků a studium symbolů oslovilo čtenáře všech věkových skupin a různých profesí. Velká kniha Tarotu je považována za klasickou, protože se vrací k Tarotu, jak byl chápán dřív, tedy jako k nástroji sebepoznání a ke zdroji nejvyšší moudrosti. Tarot přináší odpovědi, které nejsou odtrženy od každodenníhoo života, a proto se dají využít v oblasti jakékoliv profese, v podnikání, psychologii, literatuře, v preprodukčním umění, ale i v oblasti vědy a politiky.

Zatímco se dříve na tarotových kartách jednoduše nebo složitě zobrazovala jednolivá témata, zvolil Crowley abstraktní motivy. Význam karet vyjádřil mnohovrstevnými symboly, pocházejícími z magie, astrologie, alchymie, kabaly, tradic středomořských kultur a keltských národů, hlavně však tajemné mytologie starého Egypta. Laik je jimi sice okouzlen, ale jen těžko je chápe.

Zvláště velký zmatek vyvolali tři Mágové z 80 karet Crowleyho Tarotu, který byl roku 1986 nově vydán ve vynikající kvalitě. Lady Freda Harrisová namalovala tři návrhy mága, z nichž si Crowley vybral jednoho. Ale protože i ti dva ostatní měli výraznou symbolickou sílu, navrhl Werne Ganser, aby se dvě přebývající karty přidaly k sadě jako sběratelské kusy. Kupující se pak měl sám rozhodnout, kterého Mága si vybere.

„Tarot by se dal přirovnat k Božské knize obrazů…a snad i k nebeské šachové partii, kde trumfy představují entity, které se na svých cestách přes šachovnici čtyř živlů pohybují respektujíc zákony, jež samy vytvářejí.“

Lady Frieda Harrisová