Hvězda.

Hvězda.

Lubomír Tomik


Vzdálené světlo hvězd vypaluje oči,
osamělost je skutečná oddanost okamžiku 
bez Tebe,
Betlémská kometa je důvěra
v Tebe,

představa možností,
na hranicích nájezdníci mongolští ,
mávání meči, bezstarostnost,
nežijeme , sníme,

k nebi jako puštěné zikkuraty čníme ,
nevyčerpatelné možnosti bytí,
navždy spjatý
 s mlékem hvězd,
s dcerou západu slunce,
                  s modrými víčky!

Chci pro Tebe jen všechno zlato Rýna.Star.

 Lubomír Tomik

 The distant light of the stars burns the eyes,
 Loneliness is the real devotion of the moment
 without you,
 The Bethlehem Comet is trust
 in you,

 idea of ​​possibilities
 Mongol invaders at the border,
 waving swords, carefree,
 we don't live we dream,

 we look to the sky like released ziggurats,
 inexhaustible possibilities of being,
 forever bound
 with the milk of the stars,
 with daughter sunset,
                          with blue lids!

 I just want all the gold of the Rhine for you.

Obrazy Luďka Kouřila IX.

Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi pít!“ – Jeho učedníci odešli před tím do města, aby nakoupili něco k jídlu. – Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Samařany nestýkají. (Jan 4,7-9)

Olej na dřevě.

Příští obraz : Může být cokoli.

Zveřejněno a upraveno se souhlasem autora.

Když jsem včera večer plaval hodinu v bazénu…

…najednou jsi tam stála, jako před měsíci, nehledal jsem Tě, když jsem se odrazil ,potopil a vynořil, s prvním tempem na hladině jsi tam byla, je 11.23 když tohle píši. CHVÍLE, kdy jsem si to uvědomil. Byla jsi jiná, než si pamatuji z Darkova minulý rok, nestála jsi s otevřenou náručí na konci plavecké dráhy, abych vůbec bazén přeplaval, bez utopení.

Stála jsi , založené ruce, pořád jsi se usmívala stejným kouzelným smíchem.

Zdálo se, že o něčem přemýšlíš.

Obrazy Luďka Kouřila VIII.

Orlando Darc v dešti,

Zveřejněno se souhlasem autora.

Olej na kartonu.

Luděk chtěl obrazy zničit, byla by to velká škoda…nabízejí případnému diváku NĚKOLIK úhlů pohledu , přidaných jako bonus a mazaně uschovaných, Luděk je lišák .

Příští obraz -Vyschlá studna na samém okraji Sodomy.-

/S názvy nemá Luděk nic společného, píši je přímo při publikaci, když obraz nahrávám na stránky, kouknu na něj , zhruba vím, kdo která žena je okamžitá inspirace…..regulérní spolupráce /