Pod městem.

Pod městem.

/Pro Tebe/

Lubomír Tomik

Pod městem je další město,
v němž láska roste rychlostí pučících nehtů v rakvi po posledním rozloučení,
pod městem procházím pavučiny archívů,
 hledám zmínky o Tvém jménu,
lechtám paty všech Achillů,
kempujících před důkazy zázraků, stínů  zádumčivých Trójí, rozporuplných divů,
zarážejících vidlice blesků coby stanové kolíky,
začněme znovu miláčku,
začněme od píky.

Každý Tvůj úsměv je Ishmaelova nabroušené harpuna,
pochodeň co zplna zažhnula v pokračující noci bez konce,
nechci být sobecký,
chci jen všechny Tvé rozbřesky,
zatahování,zamykání, ,otevírání žaluzií, brány vpouštějící 
hordy mongolských nájezdníků, 
kráčejících rozdělenou řekou,
brodící se v proudu,

město pod městem,
Attilova hrobka ,
v níž držíme stráž a nevycházejí nám hlídky,
míjíme se , rubáše a závoje na prádelních šňůrách,
nevyřčené pocity,
místo kolíků,
svírajících palce,
tanec bílých velryb,
tažní ptáci listopadu na telegrafních linkách,
jejich rozjásaný kvapík při odletu,
jsi nádherná.

Pod městem je další město,
zavedla jsi tam stanné právo,
dříve než by mi bylo milo, 
dříve než někdo na skobu zavěsil další plátno,
scházíš mi,
bloudím bez mapy pod městem, 
širokoúhlý záběr na chlápka ,
proplouvajícího úžinami Démosu. Below city. 
/For You /

Lubomír Tomik

Below the city is another city,
 in which love grows at the speed of budding nails in a coffin after the last farewell,

 I walk through the webs of archives under the city,
  I'm looking for mentions of your name,
 I tickle the heels of all the Achilles,
 camping before the evidence of miracles, the shadows of all those pensive Troy, contradictory wonders,
 striking lightning forks as tent pegs,
 let's start again darling
 let's start from the peak.

 Your every smile is Ishmael's sharpened harpoon,
 the torch that ignited completely in the continuing night without end,
 i don't want to be selfish
 I just want all your dawns,
 retractable, opening blinds, inlet gates
 hordes of Mongol invaders,
 walking along a divided river,
 wading in a stream,
 city ​​below city.

 Attila's tomb,
 in which we keep a guard and there are no patrols,
 we pass, shrouds and veils on clotheslines,
 unspoken feelings,
 instead of pins,
 gripping their thumbs,
 white whale dance
 migratory birds of November on telegraph lines,
 their chewing droplet on departure,
 you're beautiful.

 Below the city is another city,
 you introduced martial law there,
 before I was nice
 before someone hung another canvas on the staple,
 i miss You,
 I wander without a map under the city,
 wide angle shot of a guy
 passing through the Straits of Demos.


Držel jsem

Držel jsem sbírku Mísa vymyšlených ryb v ruce , listoval v ní,teď, jsou tam několik desítek let staré fotografie z antarktické expedice, koukám, design se Klárce opravdu povedl, vzhled názvů jednotlivých básní….čtu, úplně si jasně vzpomínám co a kde jsem napsal…a

Tiché kolébání ve sněhu, mlčenlivé houstnutí jsem napsal v roce 2016-2017, o dva roky mne pak na stejném místě, o němž jsem psal, srazilo auto a stalo se co se stalo. Jasně vidím moment, kdy jsem tu báseň měl najednou v hlavě, stál jsem v prosklených dveřích v malém vestibulu s Katkou a koukal na ten přechod, je to v podstatě o ní….znovu jsem na to narazil…kde se to vzalo ? Jen s tím rozdílem že ve skutečnosti jsem letěl vzduchem. Takhle to mám, prostě to přijde, poupravím v rámci možností do srozumitelného tvaru, jsi přitom se mnou… lusknutí prstu. Pojďme dál.

Musím pochválit tiskárnu , tady u nás, ve Starém Městě.

Musím pochválit tiskárnu tady ve Starém Městě, Agentura NP | tiskárna a dtp studio , už mi zbývaly je dva poslední kusy mé sbírky Mísa vymyšlených ryb se Sylvií Plathovou v plavkách na obale a skrytým Crowleym v názvu…Tedy této tiskárně Agentura NP | tiskárna a dtp studio se podařilo jeden z posledních kusů naskenovat, čímž mne v podstatě zachránili, jelikož jsem přišel o všechny podklady z předchozí tiskárny. Bude se tisknout i s adresou mé nové stránky, na níž právě jsi…blog.cz zmizel v zapomnění, jedenáct let…. nakonec, všechno zlé, je pro něco dobré…díky!
Jen kdyby mne tolik nestudil titanzinek, co mi drží čelist a nadočnicový oblouk, tohle je slabší, nečekané, i když minulou zimu jsem to asi zažil, vůbec si to nepamatuji…jak jsem mohl chodit venku ?