Více než.

Více než.

Lubomír Tomik

Více než všechny poklady Mezopotámie,
je to akrobacie, je to monarchie, vybledávající fotografie,
zahanbíme příběh sám,
ty a já, najednou,
zablesklo se s hlasitým -PAF!-
rudě přidrzlý červený chlapík se opíral o hůlku , zubil se a zahltil mne slovy -:
-Dozvíš kam hledí sfinga, 
kdo kdysi procházel uličkami Nan Madolu
kde dnes brousí klubka jedovatých hadů,
Yonaguni Yonaguni Yonaguni,
sypká tresť planiny Nazca kde spí tanec,
chceš přece znát,
chceš vědět, žiješ v simulaci, padesát na padesát,
klouzavý let do údolí- zakroutil jsem hlavou,
otevřel oči , v želvě kolem nás se pot vařil kolotem, 
nadávky, proklínání, dal jsem štít před sebe
doplnil řadu, pohledy nevěřícnosti,
zapřel jsem se nohama do těl pod sebou,
nevázaný tanec kostí,
najednou hlasité -Paf- vzduch naplnil prázdné vakuum,
ve zprávách pak událost, pak dramaticky měla,
správné náležitosti 
                   novinářské kachny.

Chlápek
 se
 smutně 
pousmál,
všechno mělo být úplně jinak.

Over.

 Lubomír Tomik

 More than all the treasures of Arabia,
 let us embarrass the story ourselves,
 you and me, all of a sudden,
 flashed with a loud -PAF! -
 the red-red guy was leaning on his wand, grinning and overwhelming me with the words -:
 -You'll find out where the sphinx is looking,
 who once walked the alleys of Nan Madol

 where today they grind a ball of poisonous snakes,

 Yonaguni Yonaguni Yonaguni,

 loose trumpet of the Nazca plain where the dance sleeps,
 do you want to know
 you want to know you live in simulation, fifty to fifty,
 gliding flight into the valley - I shook my head,
 he opened his eyes, sweat boiling in the turtle around us,
 cursing, cursing, I put a shield in front of me
 I added a number, views of disbelief,
 I denied my feet in the bodies beneath me,
 untied bone dance,
 suddenly a loud -Paf- air filled an empty vacuum,
 in the news, then the event, then dramatically,
 all essentials
                   journalistic ducks.

 guy
 sad
 smiled
 he knew he screwed up.