Závojem mraků.

Závojem mraků.
/Pro Tebe/

Lubomír Tomik

Závojem mraků,
polem rudých vlčích máků,
negativem zvuku,
odleskem nevyfouknutého bublifuku,
velrybí kostice,
ostré jsou , bělostné velice,
na chvíli jsem viděl její touhu
a změnila všechno, 
změnila mi život,
nezvratná přitažlivost,
sonáta v L,
lapání po vzduchu,
v jezerech hlubokých,
překrásných.
Veil of clouds.

 /For you/

 Lubomír Tomik

 Veil of clouds,
 a field of red poppies,
 negative sound,
 by the reflection of the uninflated bubble blower,
 whale bones,
 they are sharp, very white.

 I saw her desire for a moment
 and changed everything,
 she changed my life
 irreversible attraction,
 sonata in L,
 gasping,
 in deep lakes,
 beautiful.