Nad ránem.

Nad ránem.

Lubomír Tomik

Nad ránem živý sen,
 donutil mne vstát do rozpustilosti,
jako bych neztratil nic ,
ladící milion radiostanic,
tančili jsme spolu v mihotání požárů mlýnic,
živý sen,
hlas, příjemný,
popírající čas,
vzdálené klimbání hromnic,
objetí, ve stínu šibenic,
hlas, Kirké alias,
smetanové svolení ,
svolení k bolesti.The morning.

 Lubomír Tomik

 A vivid dream in the morning,
   he made me stand up,
 like i haven't lost anything
 tuning a million radio stations,
 we danced together in the flickering fires of the mills,
 vivid dream,
 voice, pleasant,
 time denying
 remote climbing of groundhogs,
 hug, in the shade of gallows,
 voice, Kirke alias,
 creamy permission,
 permission to pain.