Vzkazy a zprávy.

Vzkazy a zprávy.

Lubomír Tomik

Vzkazy a zprávy,
proplavané splavy,
bez nichž jsem nemohl být,
nikdy mi nezmizely z hlavy,
všechna Tvá slova,
nedočkavý,
vrhal jsem se znova a znova do chřtánu lvova,
nebyl zrovna doma, 
poslal lvici,
rozsápala mne drápy
                     dorůžova,
obnažené maso chládlo ,
krev houstla,
měnila se v kost,
v bezvětří za dne slunovratu,
bezvětří a tichu,
které
čekají nás.
Messages and messages.

 Lubomír Tomik

 Messages and messages,
 floats,
 without which I could not be,
 they never disappeared from my head,
 all your words
 eager,

Into the maw of a lion,
 I threw myself into the maw of a lion, again and again,
 he wasn't exactly at home,
 sent a lioness
 She tore at my claws,
 pinky,
 exposed meat chilled,
 blood thick
 it turned into bone,
 in calm air during the solstice,
 no wind and silence,
 they are waiting for us.