Sympatické lidské gesto.

Sympatické lidské gesto.


Lubomír Tomik


 Stále jsem se ujišťoval ,
                       že je vše skutečné.

 Praskající polena v krbu,
 dlouhé pohledy v zasněných návrších Tebe.

 Básně chtěly být čteny, 
 ne zasouvány do šuplíku,
 opona času a prostoru se rozevřela,
 myslím, že jsem byl dnes 
                       svědkem něčeho vzácného.

 Ocitly jsme se na místě,
 s výhledem na bouři, 
                  zuřící pod námi,
 sympatické lidské gesto ,
 uprostřed červené zóny viru.