Květ v údolí.

Květ v údolí.

 Lubomír Tomik
 
 Když se v ulicích proháněli rozsévači plynových lamp,
 za ruku se držící nápadníci,
 ve světlech ramp
 váhající zápasníci z mrtvých vstávající,
 když kola mlhy nešetřila nikoho chtěl věnovat květinu,
 místo ní
 držel v ruce rozpálený žhnoucí meteor,
 zkamenělý porézní asfodel,
 uvnitř a uvnitř a ještě hlouběji stopy v houbovité tkáni, 
 probírala                   se
 protahovala                 se
 pableskovala                 severem,

 Kyrie 
 eleison ,
 Kyrie 
 eleison,

 očekávám vzkříšení lásky,
 květ uprostřed údolí Tofet,
 údolí Tofet.

Flower in the valley.

 Lubomír Tomik

 As gas lamp sowers roamed the streets,
 suitors holding hands,
 in the ramp lights
 hesitant wrestlers rising from the dead,

  when the wheels of fog spared no one wanted to dedicate a flower,
 instead of her
 holding a hot glowing meteor in his hand,
 fossilized porous asphodel,
 inside
 and
 inside
 and
 even
 deeper 
traces in the spongy tissue,
 she discussed
 she stretched
 flashed north,

 Kyrie eleison,
 Kyrie eleison,

 I expect the resurrection of love,
 a flower in the middle of the Tofet valley,
 Tofet valley.

An earlier universe existed before the Big Bang, and can still be observed today, says Nobel winner