Píseň písní Šalamounova

Krása milé
 1. Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice pod závojem, vlasy tvé jsou jako stáda koz, které se hrnou z hory Gileádu.
 2. Zuby tvé jsou jako stádo ovcí před střiháním, jež z brodiště vystupují, a každá z nich vrhne po dvou, žádná z nich neplodná nezůstane.
 3.  Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, ústa tvá půvabu plná. Jak rozpuklé granátové jablko jsou tvoje skráně pod závojem.
 4.  Tvé hrdlo je jak Davidova věž z vrstev kamene zbudovaná, tisíc na ní zavěšeno štítů, samých pavéz bohatýrů.
 5.  Dva prsy tvé jsou jak dva koloušci, dvojčátka gazelí, která se v liliích pasou. 
6.  Než zavane den a stíny dají se v běh, vydám se k myrhové hoře, k pahorku kadidlovému. 
7  Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.

Ty.