Srdce.

Srdce.
Lubomír Tomik

Tvé srdce,
bezuzdný, bezesný meteor podzimních plískanic,

cinknutí blesku,
šepot hromu,
o stěnu rozkoše,
někdy dávno, možná,
v životě,
v tomto životě.
Heart.


Your heart
unbridled, sleepless meteor of autumn sleet,
flash click
whisper of thunder,
against the wall of pleasure,

sometimes long ago, maybe
in this life.