Fronta v supermarketu II.

Fronta v supermarketu II.

Lubomír Tomik

Stála v ní Kráska , přemýšlela o lidech v řadě před ní,
stál v ní Správnej chlápek, přemýšlel o lidech před sebou ,
byl jsem v ní též,
a vzpomněl jsem si jak mi Kráska a Správnej chlápek
říkali,
co dělají ve frontě v supermarketu.

Vzpomněl jsem si na to a přemýšlel jsem o lidech ve frontě přede mnou,
bylo dvacátého března třináct set čtyřicet pět,
vypadalo to na výprodej bakterií moru.

Dobrá koupě, kámo.
Queue in the supermarket II.

Lubomír Tomik

Beauty stood in it, thinking of the people in line in front of her,
the Right Guy was standing in it, thinking about the people in front of him.
I was in it too.
And I remembered as Beauty and the Right Guy
they said to me
what they do in line at the supermarket.

I remembered that and I was thinking about the people in line in front of me,
on the twentieth day of March, thirteen hundred and forty-five,
it looked like a sale of plague bacteria.

Good buy, man.

Déšť.Déšt.
 
Lubomír Tomik
 
Ve Středomoří roku 1888 března šestého,
jména se vrací, stejná, jen v jiných variacích,
přízračný muž se vrhá do Temže inkoustu
onen černý inspirativní sen,
duch duhy , vznášející se tváře,
obelisk něčího snáře,
harpuna velrybáře,
nech mne být Tvou náležitostí novinářské kachny,
měsíc bez Tebe,
dopisy adresované nikam nebo někomu v cukrárně,
při vyšetřování úmrtí na lásku,
nádhernou bestii,
nádhernou bestii,
nádhernou bestii.Rain.

Lubomír Tomik

In the Mediterranean in 1888, on the sixth of March,
names are returned, the same, only in different variations,
a ghostly man throws himself into the Thames of ink
that black inspirational dream,
the spirit of the rainbow, the hovering faces,
the obelisk of one's bearer,
whale harpoon,
let me be your belonging to a journalistic duck,
month without you,
letters addressed nowhere or to someone in the confectionery,
in the investigation of deaths for love,
a beautiful beast,
a beautiful beast,
beautiful beast.