Svět.

Svět .

Lubomír Tomik


Svět , 
 místo na mapě kde
najednou zmizelo několik ukazatelů cest,
Svět,  místo ve Tvém pohledu,
nahradily divoké cukrářky,
Svět, místo na mapě , souřadnice vyškrábány
rukou kartářky,
větrem o tři domy dál.

 Kdyby jsi se viděla mýma očima
Kihachira Arataky,
znovu a znovu, dech vyrážející 
alabastr pohledu,
Ty , vítězko na Araby , Hasany  a
mnou.
The world, 
a place on the map where
several road signs disappeared at once,
The world,, a place in your view,
replaced wild confectioners,
World, place on the map, coordinates scratched
hand holding fortune teller
the wind three houses away. 

If you could see yourself with my eyes of
Kihachira Arataka,
over and over, breathtaking
alabaster view,
You, the winner of the Arabs, the Hassans and the
me.

Přesně.

Neil Gaiman on HBO’s Watchmen series


I stand with Gaiman!

from https://alanmooreworld.blogspot.com/2019/12/neil-gaiman-on-hbos-watchmen-series.html

Nemusíme přece brát všechno, co nám servírují pod nos. Může to být dobré, ale ani fantazii není dobré škádlit přespříliš, nebo vyprchá a praskne jako mýdlová bublina nesená větrem.

Přesně.