Totem sířící III.

Totem sířící III.

Lubomir Tomik

Specifický spektákl  ,
spektakulárně spekulativní,
speleologovo spektrum spinální spirály,
sporadický spiritista spojil splašenou spíž se spitfirem,
spřežení spustilo samolibý stabilizovaný symbol,
stalagmit standartně symetricky stalkoval stalagnát,
syndikát syndromů synchroniticky syrově syntetizoval
systematické sysli,
stáhnout staniol starobylého sytého statisty,
startovní star stafylokoků
systémová stážistka stála staticky steakově,
státní statut: 
Stativ stéla steny  stella ,
 stegosaurus stepující stejným stelivem,
stereofektem stereotypu stereoprojekcí,
 sterilní syžet,
stevard stlačený stěžejním stimulem ,
storytelling strategicky straní stratosféře,
striga striktně stroboskopem strojila striptýz,
struktura strychninu strukturně strupovatěla,
studující stúpy stylově sublimovaly 
submisivní subreta subtropicky subtilní,
substrát sultánova sudoku 
subfosilně sugestivní,
sufražetka Sukuba ,
sulfur sulfit sulfuryl,
supergalaxie  surreálně surfuje
suspenzí swingujícího suši, 
svěřelý svorný swap,
sylaba,
sylaba!
Sylaba!
Sylaba!
Sylaba!
Symbolická symfonie,
temperující Tě touhou,
transcedentní , tajenka,

Ty.

Konec.

Sulfur Totem III.

Lubomir Tomik

Specific spectacle,
spectacular speculative,
speleologist spectrum of spinal spiral,
a sporadic spiritist connected a frightened pantry with a spitfire,
the team launched a smug stabilized symbol,
stalagmite stalked the stalagmite by default,
syndicate syndrome synchronously synthesized raw
systematic ground squirrels,
download the tinfoil of the ancient rich statist,
starting star staphylococci
the system intern stood statically steak,
state status:
Tripod stele wall stella,
stegosaurus stepping with the same litter,
stereofect of the stereotype of stereo projections,
sterile syrup,
steward compressed by the main stimulus,
storytelling strategically side the stratosphere,
striga strictly strobe striptease,
the structure of strychnine scaled structurally,
the student stupas sublimated in style
submissive subreta subtropically subtle,
substrate of the sultan's sudoku
subfossil suggestive,
suffragette Sukuba,
sulfur sulfite sulfuryl,
supergalaxy surreal surfing
swinging sushi suspension,
entrusted swap,
syllabus,
syllabus!
Syllabus!
Syllabus!
Syllabus!

Symbolic symphony,
tempering you with desire,
transcendent, secret,
You.

The end.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s