Totem spreading.

Totem spreading.

Lubomír Tomik

Thighs studied alternately Samaritan
sensitively as well,
hidden seductive siren
sinusely tearily
she cramped the glass sarcasm awkwardly,
stigma pointing to the spleen,
spontaneous sexy sophisticated spectacular status,
velvet stigma,
sabbath sabotage safari
saga sakur,
sacred salamander saloons,
the stigma of samovars,
samsara samurai sanatorium remediation,
sandwich sandbox satellite sandals,
stigma of detergents,
sardine sarcophagus locusts,
sari sarinnnnnnnn,
saxophones of scriptwriting scenic skeletons,
scopolamine Scylla,
self-pity, self-destruction, self-control,
self-reflection, self-awareness, sedatives,
seven-pound sedimenting seven seismograms,
sect sequentially wiping redwoods Seléné,
semaphore seminars suede,
dreams of Semitic senators,
the sentor separated
Sanskrit,
Sanskrit!
Sanskrit!
Sanskrit!
Sanskrit!


The stigma of seraphim,
seal you quietly with a grouse body,
dancing, mysterious.

II.

Serious serotonin saluted the servile waitress,
list of seasonal spheres, sphinxes,
identical forgiving show scheme,
schizophrenic siberia,
Sybil signaling silicone,
New Year’s Eve silhouette
sinale simulating cyanobacteria,
sine siren syrup,
Sir Sipahist Sisyfos situated
sinus sitar,
the spacesuit removed the scalar with a scalpel,
scandalous open-air museums shredded scarcophagi,
scouts skateboards,
the scanner skeleton skeptically sketched the sfif,
the sclerotic staple creaked scrum,
the scooter weakened weakly,
the beautiful elephant smashed the slogan: – Briefs laughed emerald-,
standardly sintered with smileys,
smartphone solstice emery smog
snow death was snobby,
slipped by the misfortune of socialization
sophisticatedly sodomized software,
solar soldierska solidly
falconry solo solo,
sombrero, sonnet, somnambulism,
sonic sonar,
Sofia turned the court,
private contemporary sound
slang,
slang!
Slang!
Slang!
Slang!


Spartan sleep,
she is shaking the body with the gushing body,
melting, drawn.

III.

Specific spectacle,
spectacular speculative,
speleologist spectrum of spinal spiral,
a sporadic spiritist connected a frightened pantry with a spitfire,
the team launched a smug stabilized symbol,
the stalagmite stalked the stalagmite by default,
syndicate syndrome synchronously synthesized raw
systematic ground squirrels,
download the tinfoil of the ancient rich statist,
starting star staphylococci
the system intern stood statically steak,
state status:
Tripod stele wall stella,
stegosaurus stepping with the same litter,
stereofect of the stereotype of stereoprojections,
sterile syrup,
steward compressed by the main stimulus,
storytelling strategically side the stratosphere,
striga strictly strobe striptease,
the structure of strychnine scaled structurally,
the student stupas sublimated in style
submissive subreta subtropically subtle,
substrate of the sultan’s sudoku
subfossil suggestive,
suffragette Sukuba,
sulfur sulfite sulfuryl,
supergalaxy surreal surfing
swinging sushi suspension,
entrusted swap,
syllabus,
syllabus!
Syllabus!
Syllabus!
Syllabus!


Symbolic symphony,
tempering you with desire,
transcendent, secret,

You.
Without the boundaries of reality.

End.

Totem sířící.


Totem sířící.
 
Lubomír Tomik
 
Stehnem studilo střídavě samaritánsky
 senzitivně stejně,
skrývaná svůdná siréna
sinavě slzavě
stísněně skolila skleněný sarkasmus,
stigma směřující sleziny,
spontánní sexy sofistikovaný spektakulární status,
stigma sametů ,
sabat sabotáž safari,
sága sakur,
sakrblé  salónních salamandrů,
stigma samovarů,
samsára samurajů sanatoria sanace,
satelitní sandály sandboxu sandwichů,
stigma saponátů,
sarančata sarkofágu sardinek,
sárí sarinůůůůůů,
saxofony sázek scénáristických  skeletů,
scopolaminová Scylla,
sebelítost, sebedestrukce, sebeovládání,
sebereflexe, sebeuvědomění, sedativa,
sedmilhářky sedimentující sedmero seismogramů,
sekta sekvenčně stírající sekvoje Seléné,
semafory seminářů semiše,
sny senátorů semitských,
seňor sentimentu separoval
sanskrt,
sanskrt!
Sanskrt!
Sanskrt!
Sanskrt!

Stigma serafínů,
tulí Tě tiše tělem tetřevím,
tančící, tajemná.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II.
 
 
Seriózní serotonin salutoval servilní servírce,
seznam sezónních sfén sfér sfing,
shodně shovívavé schéma show,
schizofrenická sibérie,
Sybila signalizující silikon,
silueta silvestru
sinale simulujícího sinice,
sinus siréna sirup,
 sipáhista sisyfovsky situovaný
sitárou sinusovskou,
skafandr sejmul skalára skalpelem,
skandální skanzeny skartovaly skarkofágy,
skauti skateboardy,
skelet skeneru skepticky skicoval sfif,
sklerotická skoba  skoupě skrečovala skrumáž,
skútr slaboduše se skvěl,
sličný slon smečoval slogan : - Slipy smály se smaragdově-,
směrodatně slinuly se smajlíky,
smartfón slunovrat smirek smog,
sněžná smrt snoubila se snobsky ,
smýkaná smůlou socializace
 sofistikovaně sodomizovala software,
solární soldateska solidně
sokolnicky sólově somrovala 
sombréro, sonet, somnambulismus,
sonický sonar,
Sofia soustružila soudnost,
soukromý současný sound
slang,
slang!
Slang!
Slang!
Slang!

Spartánský spánek,
tíže ta třese tělem tryskajícím,
tavící, tasená.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
 
 
Specifický spektákl  
 spekulativní,
speleologovo spektrum spinální spirály,
sporadický spiritista spojil splašenou spíž se spitfirem,
spřežení spustilo samolibý stabilizovaný symbol,
stalagmit standartně stalkoval symetrický stalagnát,
syndikát syndromů  syrově syntetizoval
systematické sysly,
stáhnul staniol starobylého sytého statisty,
startovní star stafylokoků
systémová stážistka stála steakově staticky,
státní statut:
Stativ stéla steny stella ,
 stegosaurus stepující stejným stelivem,
stereofektem stereotypu stereoprojekcí,
 sterilní syžet,
stevard stlačený stěžejním stimulem ,
storytelling strategicky straní stratosféře,
striga striktně stroboskopem strojila striptýz,
struktura strychninu strupovatěla,
studující stúpy stylově sublimovaly
submisivní subreta subtropicky subtilní,
substrát sultánova sudoku
subfosilně sugestivní,
sufražetka Sukuba ,
sulfur sulfit sulfuryl,
supergalaxie  surreálně surfuje
suspenzí swingujícího suši,
svěřelý svorný swap,
sylaba,
sylaba!
Sylaba!
Sylaba!
Sylaba!
Symbolická symfonie,
temperující Tě touhou,
transcedentní , tajenka,
 
Ty.
Bez hranic reality.
 
 
 
 
 
Konec.

Totem sířící III.

Totem sířící III.

Lubomir Tomik

Specifický spektákl  ,
spektakulárně spekulativní,
speleologovo spektrum spinální spirály,
sporadický spiritista spojil splašenou spíž se spitfirem,
spřežení spustilo samolibý stabilizovaný symbol,
stalagmit standartně symetricky stalkoval stalagnát,
syndikát syndromů synchroniticky syrově syntetizoval
systematické sysli,
stáhnout staniol starobylého sytého statisty,
startovní star stafylokoků
systémová stážistka stála staticky steakově,
státní statut: 
Stativ stéla steny  stella ,
 stegosaurus stepující stejným stelivem,
stereofektem stereotypu stereoprojekcí,
 sterilní syžet,
stevard stlačený stěžejním stimulem ,
storytelling strategicky straní stratosféře,
striga striktně stroboskopem strojila striptýz,
struktura strychninu strukturně strupovatěla,
studující stúpy stylově sublimovaly 
submisivní subreta subtropicky subtilní,
substrát sultánova sudoku 
subfosilně sugestivní,
sufražetka Sukuba ,
sulfur sulfit sulfuryl,
supergalaxie  surreálně surfuje
suspenzí swingujícího suši, 
svěřelý svorný swap,
sylaba,
sylaba!
Sylaba!
Sylaba!
Sylaba!
Symbolická symfonie,
temperující Tě touhou,
transcedentní , tajenka,

Ty.

Konec.

Sulfur Totem III.

Lubomir Tomik

Specific spectacle,
spectacular speculative,
speleologist spectrum of spinal spiral,
a sporadic spiritist connected a frightened pantry with a spitfire,
the team launched a smug stabilized symbol,
stalagmite stalked the stalagmite by default,
syndicate syndrome synchronously synthesized raw
systematic ground squirrels,
download the tinfoil of the ancient rich statist,
starting star staphylococci
the system intern stood statically steak,
state status:
Tripod stele wall stella,
stegosaurus stepping with the same litter,
stereofect of the stereotype of stereo projections,
sterile syrup,
steward compressed by the main stimulus,
storytelling strategically side the stratosphere,
striga strictly strobe striptease,
the structure of strychnine scaled structurally,
the student stupas sublimated in style
submissive subreta subtropically subtle,
substrate of the sultan's sudoku
subfossil suggestive,
suffragette Sukuba,
sulfur sulfite sulfuryl,
supergalaxy surreal surfing
swinging sushi suspension,
entrusted swap,
syllabus,
syllabus!
Syllabus!
Syllabus!
Syllabus!

Symbolic symphony,
tempering you with desire,
transcendent, secret,
You.

The end.

Totem sířící II.

Totem sířící II.

Lubomír Tomik

Seriózní serotonin salutoval servilní servírce,
seznam sezónních sfén sfér sfing,
shodné shovívavé schéma show,
schizofrenická sibérie,
Sybila signalizující silikon,
silueta silvestru
sinale simulujícího sinice,
sinus siréna sirup,
sirý sipáhista sisifovsky situovaný
sitárou sinusovskou,
skafandr sejmul skalára skalpelem,
skandální skanzeny skartovaly skarkofágy,
skauti skateboardy,
skelet skeneru skepticky skicoval sfif,
sklerotická skoba  skoupě skrečovala skrumáž,
skútr slaboduše se skvěl,
sličný slon smečoval slogan : - Slipy smály se smaragdově-,
směrodatně slinuly se smajlíky,
smartfón slunovrat smirek smog,
sněžná smrt snoubila se snobsky ,
smýkaná smůlou socializace
 sofistikovaně sodomizovala software,
solární soldateska solidně
sokolnicky sólově somrovala ,
sombréro, sonet, somnambulismus,
sonický sonar,
Sofia soustružila soudnost,
soukromý současný sound
slang,
slang!
Slang!
Slang!
Slang!
Spartánský spánek,
tíže ta třese tělem tryskajícím,
tavící, tasená./Bez hranic reality./
Sulfur Totem II.

Lubomír Tomik

Serious serotonin saluted the servile waitress,
list of seasonal spheres, sphinxes,
identical forgiving show scheme,
schizophrenic siberia,
Sybil signaling silicone,
New Year's Eve silhouette
sinale simulating cyanobacteria,
sine siren syrup,
Sir Sipahist Sisifos situated
sinus sitar,
the spacesuit removed the scalar with a scalpel,
scandalous open-air museums shredded scarcophagi,
scouts skateboards,
the scanner skeleton skeptically sketched the sfif,
the sclerotic staple shell scurriedly scrum,
the scooter weakened weakly,
the beautiful elephant smashed the slogan: - Briefs laughed emerald-,
standardly sintered smileys,
smartphone solstice emery smog
snowy death snobbishly,
slipped by the misfortune of socialization
sophisticatedly sodomized software,
solar soldierska solidly
falconry solo solo,
sombrero, sonnet, somnambulism,
sonic sonar,
Sofia turned the court,
private contemporary sound
slang,
slang!
Slang!
Slang!
Slang!
Spartan sleep,
she is trembling with her body gushing,
melting, drawn.

/Without borders of reality./Totem Sířící.

Totem sířící.

Lubomír Tomik

Stehnem studilo střídavě samaritánsky senzitivně
stejně,
skrývaná svůdná siréna
sinavě slzavě
stísněně skolila skleněný sarkasmus,
stigma směřující sleziny,
spontánní sexy sofistikovaný spektakulární status,
stigma sametů ,
sabat sabotáž safari,
sága sakur,
sakrblé  salónních salamandrů,
stigma samovarů,
samsára samurajů sanatoria sanace,
satelitní sandály sandboxu sandwichů,
stigma saponátů,
sarančata sarkofágu sardinek,
sárí sarinůůůůůů,
saxofony sázek scénáristických scénických skeletů,
scopolaminová Scylla,
sebelítost, sebedestrukce, sebeovládání,
sebereflexe,sebeuvědomění, sedativa,
sedmilhářky sedimentující sedmero seismogramů,
sekta sekvenčně stírající sekvoje Seléné,
semafory seminářů semiše,
sny senátorů semitských,
seňor sentimentu separoval 
sanskrt,
sanskrt!
Sanskrt!
Sanskrt!
Sanskrt!
Stigma serafínů,
tulí Tě tiše tělem tetřevím,
tančící, tajemná./Bez hranic reality/

A totem spreading.

Lubomír Tomik

Thigh studied alternately in Samaritan sensitively
anyway
hidden seductive siren
sinusely tearily
she cramped the glass sarcasm awkwardly,
stigma pointing to the spleen,
spontaneous sexy sophisticated spectacular status,
velvet stigma,
sabbath sabotage safari
saga sakur,
sacred salamander saloons,
the stigma of samovars,
samsara samurai sanatorium remediation,
sandwich sandbox satellite sandals,
stigma of detergents,
sardine sarcophagus locusts,
sari sarinůůůůůů,
saxophones of scriptwriting scenic skeletons,
scopolamine Scylla,
self-pity, self-destruction, self-control,
self-reflection, self-awareness, sedatives,
seven-pound sedimenting seven seismograms,
sect sequentially wiping redwoods Seléné,
semaphore seminars suede,
dreams of Semitic senators,
Senor separated the sentiment
Sanskrit,
Sanskrit!
Sanskrit!
Sanskrit!
Sanskrit!
The stigma of seraphim,
seals with the body of an grouse,
dancing, mysterious.


/Without borders of reality./