Dust scars.

Dust scars.

Lubomír Tomik

Today I realized
what it must have been like for You and i know i'm a nice bitch,
let me quarter with horses,
the muscles tense until they burst in the Mongolian steppes and relax,
let the crowds of Marilyn march through me,
heels cut the skin into strips,
touch of misty foolish lips,
let me love to the brink of collapse
and always leave me again,
leave again
leave,
leav,
lea,
le,
l
…

Prachové jizvy.

Prachové jizvy.

Lubomír Tomik

Dnes jsem si uvědomil,
jaké to pro Tebe muselo být a já vím, jsem pěkná svině,
nech mne rozčtvrtit koňmi,
svaly se napínají až prasknutí v mongolských stepích a povolí,
nech skrze mne mašírovat zástupy Marilyn,
podpatky sekají kůži na cáry,
dotek mlhavých bláhových rtů,
nech mne milovat až na pokraj zhroucení
a vždy mne znovu opusť,
znovu opusť,
opusť,
opus,
opu,
op,
o
...