Insufficient commodity.

Lubomír Tomik

From the lips of a blind car mechanic whistling sad and long
like vaseline,
I drank from the water blessed with the Hand, the Lips of Denim,
I want to drown in it,
inside you.

The radio passion on the middle waves started its way
regular broadcasting on the music syllabus,
in places where the keys last
and in the ellipse,
a lion sleeps in an ellipse.

Let's go
around
nights
eating
themselves
myself

When made of cement shoes
air bubbles and thoughts of you ran away
went to the surface behind the light,
air has become a scarce commodity.

Nedostatková komodita.

Nedostatková komodita.

Lubomír Tomik

Ze rtů slepého automechanika pískání smutné a táhlé
jako vazelína,
napil jsem se z vody požehnané Rukou Rty Riflovinou,
chci se v ní topit,
v Tobě.

Rádio vášní na vlnách středních začalo své
pravidelné vysílání na notové osnově,
v místech kde klíče dlí
a v elipse,
v elipse spí lev.

Jdeme
 dokola
 nocí
 stravováni
 sami 
sebou

Když z cementových bot
ucházely bublinky vzduchu a myšlenky na Tebe
šly k hladině za světlem,
vzduch se stal nedostatkovou komoditou.

Caliban a Sycorax.

Caliban a Sycorax.

Lubomír Tomik

Co jsi má lásko 
zAmkla v šuplíku Tvé paměti,
Líbezné chvíle, smích
I něhu,
Brzký chlad
A já, pochopit to
Nedovedu.


Stejně zakotvéna v réalitě,
mYs na němž skví se tvůj máják,
Cosi šeptal :
O míhajících se nohou,
bRiskně roztančených sukních
A v  ní...byla najednou v jejich odbojovém sklepě, v tom dávném
Xanadu směsice hudby ,údivu a pocitu něčeho zakázaného.