Noční světlo.

Noční světlo.

Lubomír Tomik

 Neměl jsem noční světlo ,
jen jas Tvých očí,
odraz v zrcadle,
křídla mločí,
ve světě zahrad, vůní, kouzel  ,
kde naše city,
náhle nikdo nepřetlumočí,
jen my.

Vzduchem zasviští ,
suché prásknutí biče z velrybí kosti.

Night light.

Lubomír Tomik

I didn't have a night light,
only the brightness of your eyes,
reflection in the mirror,
the wings of the salamanders,
in the world of magic, scents, gardens,
where our feelings
suddenly no one translates,
just us.

It hisses in the air,
dry crack of the whip
of whale bones.

Tiamat lyrics

The Return Of The Son Of Nothing

The warrior went back to Rome
The nomads settled for solid homes
The crusader returned to heathen
The snake searched for garden of Eden

The manikin went back in her cocoon
And NASA flew back to the moon
The great white returned to the coral reef
As the geisha stepped up on a water lily leaf

Everything was like before
And the pharaohs killed the first born son
Good lord Jesus Christ went back to his whore
The whore went back to Babylon

The pope went back on the dole
And Santa flew back to the northpole
Judas went back to Nazareth
And the president back in his jet

The raven flew back to Hades
And the shemales went back to the eighties
The dandy went back to Perth
And the dead went straight back to birth