Pěnkavy a starý mořský vlk, vyhlížející Tebe.

Aleš Vencel

Pěnkavy a starý mořský vlk, vyhlížející Tebe.

Autor kresby: Aleš Vencel

Stmívá se, skoro cítíš ve vzduchu slanost moře, jemný vítr přicházející z pevniny, osamělé houknutí lodi někde v dálce, starý mořský vlk kouká na vlny, jeho oči toho už viděli tolik, když se je pokusí zavřít, vidí přesto jen Tebe.

LT

Ve stínu.

Ve stínu.

/Pro Tebe/

Lubomír Tomik

Vzala ještě mokrý krvavý flák masa,
potřela ho z obou stran směsí bolesti ,touhy a oměje,
jehlice mořské, jehlice z dikobraza,
smečkám bažící po vůni kořisti,
šáhnout do srdce , zašeptat:

Rezavá vlčice,
nádherná velice,
slavobrána pro poražené,
komíhající se kadidelnice,
fotospoušť mých očí.

Vzdej miláčku, hold poetice,
protože co náš drží naživu než naše fantazie rvoucí na kusy
obrysy reality :

Nic,
než krása,
nic než bolest,
bříško palce projíždějící ostřeným okrajem břitvy.

Teď,
 pobřeží,
pobřeží mysli v plamenech,
každá myšlenka na Tebe je vikingský nájezdník mávající sekerou,
ochutnávka naběračkou z kotle Macbethových čarodějnic,
pohár vína ze zazděných sklepů,
lásky veršotepců,
tisíce vůní Arábie.
PS LT: Ve stínu se to jmenuje proto, že dívka , která potírá směsí oměje a dalších bylin kusy syrového masa ,když líčí past na smečku vlků, stojí na okraji lesa, ve stínu .Ale i ve stínu myšlenek, snaží se oddělit realitu od fantazie , přesto, vše jí splývá v jedno.

In the shadows.
/For You/

Lubomír Tomik

She took another wet bloody patch of meat,
she rubbed it on both sides with a mixture of pain, desire and confusion,
sea urchins, porcupine needles,
packs craving the smell of prey,
reach into the heart, whisper:

Rusty wolf,
very beautiful
gateway for the defeated,
swaying censer,
photo trigger of my eyes.

Give up darling, tribute to poetics,
because what keeps us alive than our fantasies crumbling to pieces
outlines of reality:

Nothing,
than beauty
nothing but pain
tummy of the thumb passing through the sharpened edge of the razor.

Now,
coast,
coast of mind in flames,
every thought of you is a viking raider waving an ax,
tasting with a ladle from the cauldron of Macbeth's witches,
a glass of wine from the walled cellars,
love of verses,
thousands of scents of Arabia.PS LT:  In the shade it is called because a girl who rubs a mixture of thistle and other herbs pieces of raw meat, while depicting a trap for a pack of wolves, stands on the edge of the forest, in the shade. But even in the shade of thoughts, trying to separate reality from fantasy, but everything merges into one.
PS LT II: I try to write here in English as well, because I still believe in the possibility that you can take a brief look.... YOU … and because of that I will do my best if it happens.

Bob Dylan lyrics „I Contain Multitudes“ Rozloučení.

„I Contain Multitudes“

Today, and tomorrow, and yesterday, too
The flowers are dyin‘ like all things do
Follow me close, I’m going to Bally-na-Lee
I’ll lose my mind if you don’t come with me
I fuss with my hair, and I fight blood feuds
I contain multitudes

Got a tell-tale heart like Mr. Poe
Got skeletons in the walls of people you know
I’ll drink to the truth and the things we said
I’ll drink to the man that shares your bed
I paint landscapes, and I paint nudes
I contain multitudes

A red Cadillac and a black mustache
Rings on my fingers that sparkle and flash
Tell me, what’s next? What shall we do?
Half my soul, baby, belongs to you
I rollick and I frolic with all the young dudes
I contain multitudes

I’m just like Anne Frank, like Indiana Jones
And them British bad boys, The Rolling Stones
I go right to the edge, I go right to the end
I go right where all things lost are made good again
I sing the songs of experience like William Blake
I have no apologies to make
Everything’s flowing all at the same time
I live on a boulevard of crime
I drive fast cars, and I eat fast foods
I contain multitudes

Pink pedal-pushers, red blue jeans
All the pretty maids, and all the old queens
All the old queens from all my past lives
I carry four pistols and two large knives
I’m a man of contradictions, I’m a man of many moods
I contain multitudes

You greedy old wolf, I’ll show you my heart
But not all of it, only the hateful part
I’ll sell you down the river, I’ll put a price on your head
What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed
Get lost, madame, get up off my knee
Keep your mouth away from me
I’ll keep the path open, the path in my mind
I’ll see to it that there’s no love left behind
I’ll play Beethoven’s sonatas, and Chopin’s preludes
I contain multitudes

PS LT: Ber tuhle píseň svým způsobem jako rozloučení. Dnes jsem se vzbudil v deštivé půlnoci, na hodinkách 00:03, kapky rachotily na střešní okna nade mnou, probudil jsem se snem, v němž jsem viděl jen obrys Tvých zad, džínovou bundu, vedla jsi se za ruku s nějakým peroxidovým blonďákem, políbili jste se, ale nebylo to pravé ,bylo to předstírané, bylo to hrané, jako už to navždy bude, byl to jen stín, duch, mlžný opar na konci ulice, rozostřený obraz v dálce, tak to tedy končí? Ztrácíš se mi ve snech…Smutné, dal jsem Ti sebe, nestačilo to, církevní ruka někoho jiného, čarodějné býlí, pohled při snídani a křik po ránu v hotelovém pokoji, daň za službu v kuchyni…ale zachránila jsi mi život, zdá se, že všechno teprve začíná.

I’ll lose my mind if you don’t come with me.

I contain multitudes

But I miss one girl.

Life begins again.